זירת ייצור מתקדם

נתונים:

  • למסלול מופ"ת הוגשו בסך הכל 321 בקשות. מתוכן אושרו 209 בקשות בסך מענקים כולל של 151,499,376 שקלים.
  • במסלול מכינת מו"פ הוגשו ואושרו 90 בקשות בסך מענקים כולל של 5,742,994 שקלים.
  • במסלול מעבר מפיתוח לייצור הוגשו 27 בקשות. מתוכן אושרו 16 בקשות בסך מענקים כולל של 27,385,096 שקלים.