טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
Request for Proposal - IDB CFP - AGRInnova 11.07.2024 17/07/24
בקשת תמיכה מסלול 37 - 19.3.2024 17/07/24
טופס בקשת קבוצת משתמשים להשקעה בהקמת והנגשת מעבדות מופ ומאגרי מידע לתעשייה 11/07/24
טופס בקשת תאגיד תעשייתי להשקעה בהקמת והנגשת מעבדות מופ ומאגרי מידע לתעשייה 11/07/24
בקשת תמיכה בביצוע פיילוט בקרן המו"פ 06.05.2024 19/05/24
טופס הבקשה של שותף ישראלי במאגד האירופי במימון משותף 08/05/24
SIIRD Strategic Sector Project full Proposal stage 2 26/03/24
SIIRD Executive Summary stage 1 of the SSP call 26/03/24
SIIRD Feasibility Study Project Proposal 26/03/24
SIIRD Pilot Project Proposal 26/03/24
SIIRD R&D Project Proposal 26/03/24
בקשת השקעה בחברת מופ מקרן ההזנק 24/07/24
בקשה לתמיכה בתוכנית מחקר יישומי בתעשייה 22/01/24
טופס בקשת תמיכה במסלול מחקר יישומי באקדמיה פיילוט חבילות עבודה 03/01/24
05.07.2023 - בקשת תמיכה בתכנית מחקר יישומי באקדמיה 03/01/24
25.10.2023 - טופס בקשה - הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6) - מקוצר 31/10/23
דוח תזרים מזומנים צפוי 25/10/23
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים המחאת חובות וזכויות בקשר עם פרויקטים שנתמכו על ידי קרן סינגפור ישראל 2023.09.21 אושר במועצה 09/10/23
SIIRD Operating Guidelines 2023.08.13 09/10/23
הגשת בקשה לשנה שניה במסלול תנופה 18/10/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך