טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
25.10.2023 - טופס בקשה - הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6) - מקוצר 31/10/23
דוח תזרים מזומנים צפוי 25/10/23
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים המחאת חובות וזכויות בקשר עם פרויקטים שנתמכו על ידי קרן סינגפור ישראל 2023.09.21 אושר במועצה 09/10/23
SIIRD Operating Guidelines 2023.08.13 09/10/23
הגשת בקשה לשנה שניה במסלול תנופה 18/10/23
טופס בקשת תמיכה במסלול תמיכה ישומי באקדמיה פיילוט 18/09/23
תקציב בקשה במסגרת פיילוט חבילות עבודה 12/10/23
דוח התקדמות מסלול SEED 46 14/08/23
טופס בקשת תמיכה במסלולי חדשנות משבשת 14/08/23
כתב ויתור במסלול CIP 14/08/23
טופס בקשה 14/08/23
הצהרת חתימה מורשית 14/08/23
I4F Pilot Project Proposal 14/08/23
I4F R&D Project Proposal 14/08/23
I4F Feasibility Study Project Proposal 14/08/23
סגירה כללי הצהרת הנהלה 14/08/23
מסמכים פיננסיים 14/08/23
כתב ויתור 14/08/23
כתב התחייבות 14/08/23
הצהרת שכר מינימום 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך