טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תקציב הבקשה 25/02/24
בקשת השקעה בחברת מופ מקרן ההזנק 14/02/24
בקשה לתמיכה בתוכנית מחקר יישומי בתעשייה 22/01/24
טופס בקשת תמיכה במסלול מחקר יישומי באקדמיה פיילוט חבילות עבודה 03/01/24
05.07.2023 - בקשת תמיכה בתכנית מחקר יישומי באקדמיה 03/01/24
25.10.2023 - טופס בקשה - הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6) - מקוצר 31/10/23
דוח תזרים מזומנים צפוי 25/10/23
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים המחאת חובות וזכויות בקשר עם פרויקטים שנתמכו על ידי קרן סינגפור ישראל 2023.09.21 אושר במועצה 09/10/23
SIIRD Operating Guidelines 2023.08.13 09/10/23
הגשת בקשה לשנה שניה במסלול תנופה 18/10/23
טופס בקשת תמיכה במסלול תמיכה ישומי באקדמיה פיילוט 03/01/24
תקציב בקשה במסגרת פיילוט חבילות עבודה 20/12/23
דוח התקדמות מסלול SEED 46 14/08/23
טופס בקשת תמיכה במסלולי חדשנות משבשת 14/08/23
כתב ויתור במסלול CIP 14/08/23
טופס בקשה 14/08/23
הצהרת חתימה מורשית 14/08/23
I4F Pilot Project Proposal 14/08/23
I4F R&D Project Proposal 14/08/23
I4F Feasibility Study Project Proposal 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך