מכרז פומבי לניהול 2 מאגדים; מאגד אורגנוספיירס ומאגד עיבוד נוירומורפי

תאריך אחרון להגשה 30/05/2024

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ Ciso as a Service ובתחומי בטחון מידע וסייבר

תאריך אחרון להגשה 02/05/2024

מכרז פומבי ממוכן מס’ 2/2024 למתן שירותי שילוט ומיתוג

תאריך אחרון להגשה 18/04/2024