זירות
0 נבחרו
חטיבות ואגפים
0 נבחרו
שם
שם המפרסם
תאריך
הורדה
Investors Report 2023
Gornitzky
21/03/2024
נשים בהייטק - תמונת מצב 2024
רשות החדשנות ומכון אהרן למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן
07/03/2024
Licensing Playbook
רשות החדשנות
03/03/2024
תוצאות סקר חברות- רשות החדשנות 12.23
רשות החדשנות
19/12/2023
הודעה ללקוחותינו
רשות החדשנות
28/02/2024
Israel’s State of Climate Tech 2O23
Innovating Towards a Better Planet
רשות החדשנות
06/12/2023
אקלים-טק בישראל תמונה מצב 2023
יוצרים חדשנות למען עולם טוב יותר
רשות החדשנות
06/12/2023
קנין רוחני
רשות החדשנות
29/11/2023
דוח מדעי החיים השנתי – IATI
רשות החדשנות
27/09/2023
Annual Report 2023 - The State of Tech-High
רשות החדשנות
27/06/2023
מצב ההיי-טק 2023
רשות החדשנות
27/06/2023
Israeli High-Tech Human Capital Report - 2022-2023 Snapshot
רשות החדשנות ומכון המדיניות SNPI
16/05/2023
דוח הון אנושי בהייטק הישראלי - תמונת מצב 2022-2023
רשות החדשנות ומכון המדיניות SNPI
16/05/2023
Innovation Authority Position Paper
רשות החדשנות
03/05/2023
נייר עמדה - חשש מהתפצלות ההייטק הישראלי מהמגמות העולמיות וכיווני פעולה אפשריים
רשות החדשנות
01/05/2023
נשים בהייטק: תמונת מצב 2023
רשות החדשנות
20/03/2023
חלבון אלטרנטיבי מהחי; שיטות, אתגרים והשפעות סביבתיות 2023
רשות החדשנות
05/02/2023
חלבון אלטרנטיבי מהחי - שיטות , אתגרים והשפעות סביבתיות 2023
רשות החדשנות
03/02/2023
דוח הביומד השנתי של IATI
רשות החדשנות והאיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות
14/12/2022
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2022
רשות החדשנות
31/10/2023
דוח ההון האנושי בהייטק 2021-2022
SNPI) Start-Up Nation Policy Institute) ורשות החדשנות
27/09/2023
חדשנות בטכנולוגיות אקלים
רשות החדשנות, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, ומשרד החדשנות, מדע וטכנולוגיה
30/06/2022
Israeli Institutional Investors’ Tech Investments 2021
רשות החדשנות, IVC, ARNON SEGEV & CO , Consiglieri
25/05/2022
מחקר סטארטאפים ישראל 2022
רשות החדשנות ו- Start-Up Nation Policy Institute
07/04/2022
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2021
רשות החדשנות
09/03/2022
דוח נשים בהייטק 2022
רשות החדשנות
09/03/2022
מכתב מדיניות - משבר כוח האדם בתעשיית ההייטק בישראל
שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה
23/02/2022
עיבוד שפה טבעית (NLP) ושוק ההון - לאן?
רשות החדשנות ורשות ניירות ערך
06/01/2022
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2020
רשות החדשנות
06/03/2022
דוח האקלים-טק בישראל 2021
רשות החדשנות ו-PLANETech
27/09/2023
Israel Climate Tech Report 2021
רשות החדשנות ו-PLANETech
21/10/2021
דוחות על מצב כספי 2020 - רשות החדשנות
רשות החדשנות
19/07/2021
The Israel Innovation Report 2021
רשות החדשנות
16/06/2021
דוח רשות החדשנות - תמונת מצב 2021
רשות החדשנות
16/06/2021
High-tech human capital report - 2020
רשות החדשנות
27/04/2021
דוח הון אנושי בתעשיית ההייטק לשנת 2020
רשות החדשנות
27/04/2021
דוח הרגולציה בתחום הרכב האוטונומי 10.11.2020 (English)
רשות החדשנות
10/11/2020
דוחות על מצב כספי - רשות החדשנות
רשות החדשנות
20/10/2020
High Tech Companies During Corona Crisis
Israel innovation authority & IATI
31/05/2020
תוצאות סקר חברות קטנות במשבר הקורונה
רשות החדשנות ואיגוד IATI
31/05/2020
Israel innovation report 2019 - English version
רשות החדשנות
06/04/2020
דוח החדשנות 2019 - תמונת מצב
רשות החדשנות
05/04/2020
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2017
רשות החדשנות
06/03/2022
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2019
רשות החדשנות
06/03/2022
דו"ח ההון האנושי בהייטק 2019 (עברית)
רשות החדשנות
28/09/2023
High Tech Human Capital Report 2019 (English Version)
רשות החדשנות
26/02/2020
חוברת מידע רשות החדשנות - עברית 2018
רשות החדשנות
16/05/2019
דו"ח רשות החדשנות 2018-2019
רשות החדשנות
15/01/2019
דו"ח הון אנושי בתעשיית ההייטק 2018
רשות החדשנות ו-Startup Nation Central
16/12/2018
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 16.09.2018
רשות החדשנות
16/09/2018
הודעה על אצילת סמכות ראש רשות החדשנות - 30.07.2018
רשות החדשנות
21/03/2021
קוד אתי
רשות החדשנות
26/07/2018
חוברת הדרכה לאזור האישי באתר
רשות החדשנות
26/03/2018
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב (אנגלית)
רשות החדשנות
06/02/2018
חוברת מידע - רשות החדשנות (אנגלית)
רשות החדשנות
21/03/2021
חוברת מידע - רשות החדשנות (עברית)
רשות החדשנות
21/03/2021
דוח החדשנות 2017 - תמונת מצב
רשות החדשנות
21/03/2021
דוח החדשנות 2016 - תמונת מצב
רשות החדשנות
21/03/2021
דוח החדשנות 2015 - תמונת מצב
רשות החדשנות
21/03/2021
אסטרטגיה ומבנה רשות החדשנות 2017
רשות החדשנות
21/03/2021
חברות שרשות החדשנות השקיעה בהן בשנת 2018
רשות החדשנות
06/03/2022
חוזר - הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר -הפסקת תוספת לשיעור התמיכה לתוכניות מו"פ מאושרות של חברות הנמצאות בישובי קו העימות
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - נוהל העסקת קבלני משנה באזור פיתוח א' / קו עימות
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - עדכון תקרות שכר לעובדי מו"פ
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר -פטור מתשלום תמלוגים בשדרות ועוטף עזה חברות תעשיה מסורתית
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - תוכנית קידמ"ה לקידום יכולות התעשייה הישראלית בתחום הגנת הסייבר
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - היערכות לרגל הכנסתה לשימוש של מערכת המחשוב מרכב"ה בגזברות משרד התמ"ת
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - הגדלת אחוז המקדמה לפרויקטים הנתמכים על ידי המדע"ר
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר -כללים ליישום הסכמים בילטראלים בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלות של מדינות אחרות בתחום המחקר והפיתוח
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - התעשייה המסורתית: סוגיית פטור מתשלום תמלוגים לשנת 2016
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - תשלום 100% מענק/הלוואה לחממות ולפרויקטים בחממה
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר -תקציב זמני למימון פעילות לשכת המדען הראשי בשנת 2013
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - הקמת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - עידוד שיתופי פעולה בחדשנות ומחקר ופיתוח עם סין, הודו וברזיל באמצעות התאמת מוצרים לשווקים אלה
רשות החדשנות
21/03/2021
חוזר - מחשוב מערך הקשרים של לשכת המדען הראשי
רשות החדשנות
21/03/2021
החלטה ועדת מחקר בעניין מתן עדיפות בחלוקת המענקים לתחומים טכנולוגיים: ביוטכנולוגיה וננוטכנולוגיה
רשות החדשנות
21/03/2021
תעשייה מסורתית - סוגיית פטור מתמלוגים 2017
רשות החדשנות
21/03/2021
התעשייה המסורתית: תוכנית לעידוד המו"פ לבניית יתרונות תחרותיים בשוק הגלובלי ולהטמעת חדשנות טכנולוגית
רשות החדשנות
21/03/2021
הליך הגשה מקוצר לחברות מהתעשייה המסורתית המתחילות במו"פ
רשות החדשנות
21/03/2021
קטלוג גז ונפט
רשות החדשנות
21/03/2021
אפיון הפער בין הכשרות האקדמיה לאפשרויות התעסוקה של בוגרי תארים
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
חישוב מדד הייטק
רשות החדשנות
21/03/2021
OCS Related Challenges on Workshop
רשות החדשנות
21/03/2021
השלמות לחוות הדעת
רשות החדשנות
21/03/2021
Workshop Registration
רשות החדשנות
21/03/2021
תיאור תפקיד נציג ציבור במועצת הרשות
רשות החדשנות
21/03/2021
מחקר בנושא עולים בעלי 15 שנות לימוד ומעלה השוהים בחו"ל
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
איפיון מקבלי תארים אקדמיים בישראל
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
איפיון מקבלי תארים במקצועות ההיטק על פי מקצועות, מוסדות ומגמות
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
דוח פעילות התוכנית לשנת 2015 – התכנית להשבת אקדמאים
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
מדדי ההייטק של ישראל ופעילות המדען הראשי
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
פרופיל אקדמאים רשומים בתכנית להשבת אקדמאים
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
נתוני הלמ"ס עבור התכנית להשבת אקדמאים
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
דוח פעילות התוכנית לשנת 2014 - התכנית להשבת אקדמאים
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
פרופיל אקדמאים רשומים לתכנית להשבת אקדמאים
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
הטבות והקלות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
דו"ח אקדמאים ישראלים בחו"ל הרשומים בלינקדאין
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
התוצר לעובד בענפי הטכנולוגיה העילית בישראל: מחקר עומק והשוואה בינלאומית
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ
21/03/2021
איתור חברות באוריינטציה ישראלית בחו"ל
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
דין וחשבון הועדה לבחינת התמיכה הממשלתית במחקר ופיתוח בחברות הגדולות
רשות החדשנות
21/03/2021
סקר אקדמאים ישראלים בחו"ל, 2013
התכנית להשבת אקדמאים
21/03/2021
דו"ח מצב המדע בישראל, 2013
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
21/03/2021
המחסור בכוח אדם מיומן בטכנולוגיה עילית
המועצה הלאומית לכלכלה
21/03/2021
חדשנות במגזר השירותים
מוסד שמואל נאמן
21/03/2021
Estimating the Effect of Participating in Eureka on Firm Performance
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ
21/03/2021
דוח מסכם - הערכת נופר
מוסד שמואל נאמן
21/03/2021
מחקר להערכת תוכנית מגנטון
מוסד שמואל נאמן
21/03/2021
השפעת התמיכה הממשלתית במו"פ תעשייתי על המשק הישראלי
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ
21/03/2021
מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל - Intellectual Capital
רשות החדשנות
21/03/2021
The Intellectual Capital of the State of Israel
רשות החדשנות
21/03/2021
דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה
משרד הכלכלה
21/03/2021
המדיניות המוצעת להאצת צמיחת ענפי הטכנולוגיה המתקדמת
מודלים כלכליים
21/03/2021
הפריון בתעשייה הישראלית
א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ
21/03/2021
הערכה של מסלול החממות בישראל עשור להקמתם
מוסד שמואל נאמן
21/03/2021
סקר הערכת פעילות מגנ"ט
מינהלת מגנ"ט
21/03/2021
Israeli Biotechnology Strategy Project
רשות החדשנות
21/03/2021
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 1
מכלול
21/03/2021
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 2
מכלול
21/03/2021
מחקר על תרומת המדען הראשי - דו"ח מסכם, חלק 3
מכלול
21/03/2021
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך