מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

זירות
0 נבחרו
חטיבות ואגפים
0 נבחרו
סוג מסמך
0 נבחרו
שם סוג המסמך תאריך עידכון
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
20/05/24
נוהל מסלול הטבה מס' 8 – חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק
נוהל מסלול הטבה מס' 8 – חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק
05/05/24
מסלול הטבה מס' 8 - חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק
מסלול הטבה מס' 8 - חממות טכנולוגיות לעידוד הקמה והשקעות הון בחברות הזנק
05/05/24
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ
מסלול הטבה
30/04/24
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות
נוהל
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות
נוהל
30/04/24
מסלול הטבה מס' 6 - קרן יוזמה 18.4.2024
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 6 - קרן יוזמה 18.4.2024
מסלול הטבה
21/04/24
נהלי מסלול הטבה מס' 6 – קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 6 – קרן יוזמה לעידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשייה עתירת הידע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות
נוהל
21/04/24
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ
הוראה
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ
הוראה
31/03/24
נוהל קוד פתוח
נוהל
נוהל קוד פתוח
נוהל
31/03/24
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018
נוהל
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018
נוהל
31/03/24
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
31/03/24
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
31/03/24
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
31/03/24
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
31/03/24
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
31/03/24
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
נוהל
19/03/24
מסלול הטבה 49 - תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 14.03.2024
מסלול הטבה
מסלול הטבה 49 - תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 14.03.2024
מסלול הטבה
14/03/24
מסלול הטבה מס' 49 - תכניות לעידוד הנבטה ויזמות ארכיון
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 49 - תכניות לעידוד הנבטה ויזמות ארכיון
מסלול הטבה
14/03/24
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית 22.11.23
נוהל
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית 22.11.23
נוהל
12/03/24
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
12/03/24
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה
נוהל
04/03/24
נהלי מסלול הטבה מס 7 1.03.2024
נהלי מסלול הטבה מס 7 1.03.2024
25/02/24
מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 48 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר באר-שבע
מסלול הטבה
19/02/24
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה
מסלול הטבה
19/02/24
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק
מסלול הטבה
19/02/24
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
מסלול הטבה
31/01/24
נהלי מסלול משנה 5ה - מחקר יישומי בתאגיד תעשייתי (תכנית מחקר טרום מוצרים ליצירת ידע בטכנולוגיה חדשה לחברה)
נוהל
נהלי מסלול משנה 5ה - מחקר יישומי בתאגיד תעשייתי (תכנית מחקר טרום מוצרים ליצירת ידע בטכנולוגיה חדשה לחברה)
נוהל
17/01/24
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים - משלחות ואירועים
נוהל
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים - משלחות ואירועים
נוהל
09/01/24
נוהל מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020
נוהל
נוהל מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020
נוהל
09/01/24
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור ומחקר יישומי באקדמיה ובתעשייה
מסלול הטבה
28/12/23
מסלול הטבה מס' 37 – הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית - 26.12.23
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 37 – הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית - 26.12.23
מסלול הטבה
26/12/23
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות
מסלול הטבה
20/11/23
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש
מסלול הטבה
20/11/23
נספח א- 1 למסלול 36 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם
מסלול הטבה
נספח א- 1 למסלול 36 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם
מסלול הטבה
16/11/23
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 29.10.2023
נוהל
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 29.10.2023
נוהל
30/10/23
נהלי מסלול משנה ג' – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה – פיילוט חבילות עבודה
נהלי מסלול משנה ג' – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה – פיילוט חבילות עבודה
29/10/23
נהלי מסלול משנה ג'- מחקר יישומי באקדמיה
נוהל
נהלי מסלול משנה ג'- מחקר יישומי באקדמיה
נוהל
29/10/23
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר
נוהל
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר
נוהל
26/10/23
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע
נוהל
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע
נוהל
25/10/23
נהלי מסלול משנה ב' - תשתיות מו"פ לתעשייה
נוהל
נהלי מסלול משנה ב' - תשתיות מו"פ לתעשייה
נוהל
25/10/23
נהלי מסלול משנה 5א'- מאגד מגנ"ט
נוהל
נהלי מסלול משנה 5א'- מאגד מגנ"ט
נוהל
24/10/23
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
22/10/23
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה
נוהל
22/10/23
מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה ליזמים שהגישו בקשות עד לתאריך 7.9.23 וקיבלו אישור
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה ליזמים שהגישו בקשות עד לתאריך 7.9.23 וקיבלו אישור
מסלול הטבה
22/10/23
מסלול הטבה מס' 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט)
מסלול הטבה
09/10/23
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם
הוראה
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם
הוראה
28/09/23
נוהל 200-07 - ניהול תוכניות מאושרות ע"פ חבילות עבודה (פיילוט)
נוהל 200-07 - ניהול תוכניות מאושרות ע"פ חבילות עבודה (פיילוט)
14/09/23
נהלי מסלול מס' 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
נוהל
נהלי מסלול מס' 44- פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל
נוהל
14/09/23
נהלי מסלול משנה ג' – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה
נוהל
נהלי מסלול משנה ג' – מחקר יישומי באקדמיה להטמעה בתעשייה
נוהל
13/09/23
נוהל מספר 200 07 ניהול תוכניות מאושרות ע"פ חבילות עבודה (פיילוט)
נוהל
נוהל מספר 200 07 ניהול תוכניות מאושרות ע"פ חבילות עבודה (פיילוט)
נוהל
13/09/23
נהלי מסלול הטבה מס' 49 תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 28.2.22
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 49 תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 28.2.22
נוהל
13/06/23
מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת
מסלול הטבה
11/12/22
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט)
מסלול הטבה
21/11/22
מסלול הטבה מס' 32 תמיכה במו"פ עסקי בחקלאות
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 32 תמיכה במו"פ עסקי בחקלאות
מסלול הטבה
27/10/22
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
מסלול הטבה
27/10/22
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים. מופעל ע"י חטיבת תשתיות
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 16 מסלול לתמיכה ברכש ציוד תומך מחקר ופיתוח בתחום מדעי החיים. מופעל ע"י חטיבת תשתיות
מסלול הטבה
27/10/22
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ)
מסלול הטבה
26/10/22
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
נוהל
18/09/22
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)
מסלול הטבה
23/08/22
נהלי מסלול "ממשל-טק" (מסלול משנה י"ד למסלול הטבה מס' 2)
נוהל
נהלי מסלול "ממשל-טק" (מסלול משנה י"ד למסלול הטבה מס' 2)
נוהל
25/07/22
נהלי מסלול "ממשל-טק" ו"עזר-טק" (מסלול משנה י"ד ו- ט"ו למסלול הטבה מס' 2)
נוהל
נהלי מסלול "ממשל-טק" ו"עזר-טק" (מסלול משנה י"ד ו- ט"ו למסלול הטבה מס' 2)
נוהל
25/07/22
נהלי ייצור מתקדם
נוהל
נהלי ייצור מתקדם
נוהל
20/07/22
נהלי מסלול הטבה מס' 37
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 37
נוהל
03/07/22
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית
נוהל
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית
נוהל
19/06/22
נהלי מסלול משנה 2כ'- שת"פ עם קרן קמח
נוהל
נהלי מסלול משנה 2כ'- שת"פ עם קרן קמח
נוהל
18/05/22
ארכיון נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 21.5.2020
נוהל
ארכיון נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 21.5.2020
נוהל
03/05/22
ארכיון מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020
מסלול הטבה
ארכיון מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020
מסלול הטבה
03/05/22
ארכיון מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
ארכיון מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל
מסלול הטבה
27/04/22
נוהל יישום הסכמים בינלאומיים
נוהל
נוהל יישום הסכמים בינלאומיים
נוהל
12/04/22
נהלי מסלול מס' 43 - הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע
נוהל
נהלי מסלול מס' 43 - הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע
נוהל
06/04/22
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות
מסלול הטבה
20/02/22
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק
נוהל
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק
נוהל
26/01/22
נוהל להכרה בתאגיד כחברת הייטק לעניין הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק - 13.01.2022
נוהל
נוהל להכרה בתאגיד כחברת הייטק לעניין הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק - 13.01.2022
נוהל
26/01/22
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
נוהל
07/12/21
נהלי מסלול משנה י"ז לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון
נוהל
נהלי מסלול משנה י"ז לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון
נוהל
17/11/21
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון
מסלול הטבה
17/11/21
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל
מסלול הטבה
22/08/21
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית
מסלול הטבה
22/08/21
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול צת"ם - הנחיות ונהלים להגשת בקשה
נוהל
מסלול צת"ם - הנחיות ונהלים להגשת בקשה
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית)
מסלול הטבה
21/03/21
הוראות לעידוד השקעות הון - מפעל מקדם חדשנות
הוראה
הוראות לעידוד השקעות הון - מפעל מקדם חדשנות
הוראה
21/03/21
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05)
נוהל
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05)
נוהל
21/03/21
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית
נוהל
21/03/21
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01)
נוהל
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01)
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל
מסלול הטבה
21/03/21
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט)
נוהל
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט)
נוהל
21/03/21
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית
נוהל
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית
נוהל
21/03/21
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
נוהל
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
נוהל
21/03/21
Incentive track 35 - procedures
נוהל
Incentive track 35 - procedures
נוהל
21/03/21
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט)
מסלול הטבה
21/03/21
Incentive track no. 35- English
מסלול הטבה
Incentive track no. 35- English
מסלול הטבה
21/03/21
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות
מסלול הטבה
21/03/21
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה
נוהל
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה
נוהל
11/02/21
נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL
נוהל
נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL
נוהל
07/02/21
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע
מסלול הטבה
07/02/21
נהלי מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום לתמיכה בהכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום לתמיכה בהכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק
נוהל
14/01/21
נספח 4 לנהלי מסלולי החממות- תמיכת המדינה/ רשות החדשנות בחממות ובחברות פרוייקט
נוהל
נספח 4 לנהלי מסלולי החממות- תמיכת המדינה/ רשות החדשנות בחממות ובחברות פרוייקט
נוהל
17/12/20
נספח 3 לנהלי מסלולי החממות- בקשה להשקיע בתאגיד הזנק הפועל מכוח מסלול הטבה מס' 1
נוהל
נספח 3 לנהלי מסלולי החממות- בקשה להשקיע בתאגיד הזנק הפועל מכוח מסלול הטבה מס' 1
נוהל
17/12/20
נספח 2 לנהלי מסלולי החממות- דוח שנתי על פעילות החממה
נוהל
נספח 2 לנהלי מסלולי החממות- דוח שנתי על פעילות החממה
נוהל
17/12/20
נספח 1 לנהלי מסלולי החממות- הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית
נוהל
נספח 1 לנהלי מסלולי החממות- הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית
נוהל
17/12/20
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון)
נוהל
03/12/20
מסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים
מסלול הטבה
29/10/20
נספח ב לנהלי המסלול - רשימת מקצועות להכשרה
נוהל
נספח ב לנהלי המסלול - רשימת מקצועות להכשרה
נוהל
05/10/20
מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק
מסלול הטבה
04/10/20
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר
נוהל
03/09/20
הנחיות לדיווח כספי רבעוני למערכת CRM
נוהל
הנחיות לדיווח כספי רבעוני למערכת CRM
נוהל
04/08/20
נהלי מסלול הטבה מס 41 הסדנה איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס 41 הסדנה איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט)
נוהל
04/05/20
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט)
מסלול הטבה
26/02/20
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט)
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט)
מסלול הטבה
26/02/20
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות
נוהל
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות
נוהל
16/02/20
נהלי מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט)
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט)
נוהל
16/02/20
נוהל מסלול הטבה מס' 40
נוהל
נוהל מסלול הטבה מס' 40
נוהל
16/02/20
נהלי מסלול הטבה מס' 35
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 35
נוהל
16/02/20
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה
מסלול הטבה
16/02/20
נהלי מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בחיפה
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בחיפה
נוהל
16/02/20
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה
מסלול הטבה
08/10/18
מסלול הטבה מס 31 - סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתא
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס 31 - סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתא
מסלול הטבה
06/03/18
נוהל תשלום לחברי ועדת המחקר
נוהל
נוהל תשלום לחברי ועדת המחקר
נוהל
22/02/18
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך