שאלות נפוצות

רשות החדשנות הינה רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל. פעילותה המרכזית של הרשות הינה מתן מענקי תמיכה במחקר ופיתוח (מו"פ) טכנולוגי ומעודדת חדשנות טכנולוגית.

     הרשות מאורגנת במבנה של חטיבות חדשנות. חטיבות אלו מוכוונות משימה ולקוח, והן כוללות

     "ארגזי כלים" ייחודיים, המציעים מענה מותאם, כולל ומקיף לצרכים המשתנים של לקוחותיהן:

     חטיבות הפעולה של רשות החדשנות הן:

 • חטיבת תשתיות טכנולוגיות  - תומכת בתשתיות מחקר, בטכנולוגיות פורצות דרך ובגשרים בין האקדמיה לתעשייה.
 • חטיבת הזנק - מסייעת ליזמים בראשית צעדיהם לפתח רעיון טכנולוגי חדש לכדי מוצר ולהמשיך לשלבי גיוס מתקדמים ומכירות.
 • חטיבת צמיחה  - מסייעת לחברות צעירות ובוגרות לצמוח באמצעות חדשנות טכנולוגית.
 • חטיבת ייצור מתקדם - תומכת בשיפור התחרותיות והפריון בתעשיות הייצור על בסיס חדשנות טכנולוגית.
 • חטיבת חברתית-ציבורית - תומכת בפתרונות טכנולוגיים למטרות חברתיות וציבוריות ופועלת להגדלת וגיוון היצע ההון האנושי עתיר הידע במערכת החדשנות הישראלית
 • החטיבה הבינלאומית  - מסייעת בהנגשה של חברות ישראליות לשווקים בינלאומיים, וחיזוק ומימון שיתופי פעולה במו"פ עם חברות זרות
   

כל זירה מפעילה מספר מסלולי הטבה, הפונים ללקוחות שונים מתחומים שונים ומעניקים תמיכה במו"פ טכנולוגי. לכל מסלול מוגדרים תנאי סף ונהלים ייעודיים, בשיעורי מענק שונים. יש לעיין בעמוד המסלול טרם הגשת הבקשה, בכדי לוודא כי הוא המסלול המתאים ביותר ואתם עומדים בכל תנאי הסף.

ניתן להיעזר ביישומון "מה מתאים לי" באתר הרשות.

באתר הרשות תוכלו למצוא את כל המידע הרלוונטי בעניין ערוצי התמיכה של הרשות. תחת כל עמוד מסלול ניתן לעיין בהוראות מסלול ההטבה הרלוונטי, נהליו ואופן ההגשה. על מנת ליצור שיוון הזדמנויות לכולם, הרשות לא מייעצת פרטני ללקוחותיה, ניתן לפגוש אותנו בכנסים ובאירועים שונים המפורסמים מעת לעת באתר. כמו כן, מערך הלקוחות לשירותכם לכל פניה.
כל אחד ואחד מעובדי הרשות חתום על הסכם סודיות ומנוע מלפרסם או להשתמש בכל מידע אליו נחשף.
ניתן להתעדכן על הפעילויות השונות שמקיימת רשות החדשנות באמצעות אתר האינטרנט והרשתות החברתיות. כמו כן, תוכלו להירשם לניוזלטר שלנו ולקבל עדכונים באופן שוטף.

לאחר בחינה של מסלולי הרשות ומציאת המסלול המתאים ביותר לבקשה, רצוי לקרוא היטב את עמוד המסלול, מסלול ההטבה, נהלי המסלול ולהבין מהם המסמכים הנדרשים לטובת הגשת בקשה לתמיכה. אנא וודאו כי הינכם עומדים בתנאי הסף ומבינים את מהות ומטרת מסלול ההטבה.

את המסמכים הנדרשים להגשה, יש להוריד מעמוד המסלול הרלוונטי. לאחר שמירה ומילוי של המסמכים באופן מפורט ומלא, יש להגיש את הבקשה באזור האישי באתר הרשות.  איפה ניתן לראות את מועדי ההגשה האפשריים? באיזור האישי, יש להיכנס לחלון "הגשת בקשה לתמיכה", לבחור את המסלול הרלוונטי אליו אתם מגישים את הבקשה, ולמלא את הטופס המקוון. את מסמכי הבקשה, יש לצרף תחת "צרופות" בתחתית הטופס המקוון. בעת הגשת הבקשה, יש להגיש את כל המסמכים במרוכז. במידה והבקשה לא תוגש בהתאם להנחיות, הבקשה לא תיקלט ולא תוכל לעבור לבדיקה מקצועית להמשך התהליך.

ישנם מסלולים בהם ניתן להגיש בקשה לכל אורך השנה. לעומת זאת, ישנם מסלולים בהם ההגשה מתבצעת לפי קול קורא, עד מועד קבוע שלא ניתן להגיש בקשות לאחריו. ניתן לראות את רשימת הקולות הקוראים כאן. בכל עמוד מסלול ניתן לראות את מועדי הגשת הבקשה האפשריים למסלול, ואם ישנו קול קורא פתוח.

יש לשים לב כי בכל אחת מהאפשרויות, תקופת הביצוע של תכנית המו"פ והכרה בהוצאות יכולה להיות רק החל מהחודש בו הוגשה הבקשה בפועל.

תהליך בדיקת הבקשה יארך בין 8 ל-12 שבועות ממועד הגשת הבקשה\סיום קול קורא, בסופו תינתן תשובת הוועדה לאיש הקשר של החברה, לצד עדכון הסטטוס באתר.
באזור האישי באתר, יש להיכנס ל"תיקים שלי". באזור זה יופיעו כל התיקים שהגשתם לרשות בעבר, עם פירוט מספר תיק, סטטוס הבקשה ושאר פרטי התיק.

ניתן להגיש מספר בקשות תמיכה לרשות במקביל רק במידה ולא מדובר באותה תכנית מחקר ופיתוח, כלומר אין חפיפה בין משימות ו/או משרות של אותו אדם. במידה ומגישים תכניות בעלות תקופות ביצוע חופפות יש לצרף טופס ריכוז משאבים (מופיע באתר הרשות).

שימו לב כי לא תנתן תמיכה, עבור תכנית שנתמכת על ידי מקור ממשלתי אחר או תכנית מו"פ אשר נעשית בהזמנה של אחר (לדוגמא: קוסט פלוס, קבלנות משנה).

נוהל 200-02 הוא הנוהל המסדיר את אופן ההתנהלות הכספית מול רשות החדשנות. בנוסף על כך, עבור כל מסלול הטבה ישנו נוהל, בו ישנה התייחסות ספציפית להוצאות המוכרות במסלול אליו בחרתם להגיש בקשה. ניתן לראות את נהלי כל מסלול, בקישור הנמצא בתחתית עמוד המסלול הרלוונטי. אל בקשת התמיכה יש לצרף את קובץ התקציב (קובץ אקסל). זהו התקציב המבוקש להכרה בהוצאות הכולל שהוא סה"כ המענק הנדרש מרשות החדשנות והמימון המשלים הנדרש ממגיש הבקשה.
הגשת בקשת המשך נעשית באופן זהה להגשת הבקשה עבור תקופת הפעילות הראשונה. יש להתעדכן בעמוד המסלול בנוגע למסמכים הנדרשים לטובת הגשת בקשה. שימו לב כי ישנם מסלולים בהם ההגשה אפשרית כל השנה, וישנם מסלולים בהם ההגשה אפשרית בתאריכים ספציפיים (קול קורא). במסלול תנופה אופן ההגשה לתקופת ביצוע שניה, הוא שונה ומפורט בעמוד המסלול. 
לאחר הגשת הבקשה ננעלת האפשרות לשנות את המסמכים שהוגשו. מסמכי הבקשה עוברים לצוות הבדיקה המקצועית ולא ניתן לשנות/ לעדכן אותם בשלב זה.
בכדי לבטל את  בקשת התמיכה שהגשתם לנו, עליכם להגיש בקשה מקוונת לביטול בקשת תמיכה דרך האזור האישי. לאחר שנכנסים לאזור האישי ניגשים לתפריט פעולות (בראש העמוד) ובוחרים מתוך הרשימה 'ביטול בקשת תמיכה' .לאחר מכן עליכם לבחור את מספר התיק מתוך תפריט הבחירה וללחוץ על הכפתור 'בואו נתחיל'. במסך הבא יש לבחור 'להגשת בקשה' (אין צורך בקובץ האקסל )במסך הבא תוכלו לפרט את הסיבה שבגינה אתם מבקשים לבטל את בקשת התמיכה. (אין צורך לצרף לנו קבצים אופציונאלי בעת הצורך).. בקשתכם תיקלט במחלקת קליטה ותטופל בהתאם.
יש למלא את הבקשה עד תקציר מנהלים (כולל) בשפה העברית בלבד. יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.
 1. ניתן לקרוא על כך בהרחבה כאן
 2. חברה או מיזם יחשבו בעיני רשות החדשנות כביוקונברג'נס באם הם עומדים ב-2 הקריטריונים הבאים:
  • תהליך הפיתוח משלב לפחות 2 טכנולוגיות מדיסציפלינות שונות, כאשר אחת הטכנולוגיות שייכת לתחום מדעי החיים/ביולוגיה.
  • תהליך הפיתוח מחייב השתתפות פעילה ותרומה משמעותית של מומחה/ים מתחום מדעי החיים יחד עם מומחה/ים מתחום טכנולוגי אחד נוסף לפחות, למשל: תוכנה, אלקטרוניקה, פיסיקה וכדומה.
לאחר שבקשתכם נקלטה ברשות היא מועברת לצוות בודקים, על מנת לבצע הערכה מקיפה; טכנולוגית, עסקית, ניהולית ותקציבית של בקשת המו"פ. לרשות החדשנות מערך טכנולוגי נרחב של מומחים מטעמה בתחומים שונים: מדעי החיים, תקשורת, מערכות, תוכנה וייצור מתקדם. כל בקשה שמוגשת לרשות תיבדק ע"י צוות בדיקה מהמערך הטכנולוגי בעלי ידע, מיומנות וההבנה המקצועיים בתחום המדעי והטכנולוגי של הבקשה שהוגשה ובעלי התמצאות נאותה ברקע העסקי של הבקשה והמעטפת הכלכלית שלה. במסגרת הליך בדיקת הבקשות לתמיכה בתכניות המוגשות לרשות החדשנות, אנו נוהגים לבצע בדיקה מותאמת, על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם לבקשה שהוגשה. במידה ותיקבע פגישה (לעיתים בווידאו), הסבר זה נועד להבטיח תיאום ציפיות לגבי מהלך הפגישה שתתקיים בעת הביקור בחברתכם.
לרוב, צוות הבדיקה יצור קשר עם מגיש הבקשה תוך 14 ימי עבודה לאחר קליטת הבקשה בכדי לתאם פגישה.  בעת יצירת הקשר הבודק ינחה את החברה אלו חומרים עליה להכין למפגש ויבצע תיאום ציפיות ביחס למפגש. תהליך הבדיקה הטכנולוגית  אורך כ-30-40 ימי עבודה (תלוי מסלול). לאחר שמתגבשת חוות דעת מקצועית היא עולה לוועדת מחקר שתדון בבקשתכם. ועדת המחקר בראשות המדען הראשי ויו"ר מועצת הרשות, מורכבת מנציגי ציבור, נציג משרד הכלכלה והאוצר ועובדי הרשות. במידה והבקשה מאושרת צוות הבדיקה המקצועית ימשיך ללוות את הטיפול בחברה גם לאחר אישור הפרויקט בנושאים הבאים: אישור שינויים בתוכנית, אישור התניות ואבני דרך, אישור הוצאות שונות, סיוע בקביעת תמלוגים.
הסמכות להחלטה בבקשות הינה של וועדת המחקר (כמשמעותה בחוק החדשנות). הועדה מורכבת מאנשי מקצוע המתמחים בתחום הבקשה; נציגי ציבור, נציגי משרד הכלכלה והאוצר ועובדי הרשות, בראשות יו"ר ועדה. הרכב הועדה מפורט במסלול ההטבה הרלוונטי. הוועדה מקבלת חוות דעת מצוות בדיקה מקצועית ובוחנת את רמת החדשנות, ההיתכנות הטכנולוגית והעסקית והתאמתה לשוק, יכולת הצוות, התאמה למסלול והתרומה לחברה ולכלכלה הישראלית.
הגשת פרויקט למסלול צריכה להיעשות בהתאם לשלב הפיתוח של הפרויקט. להסבר מפורט ודוגמאות לשלבי פיתוח ניתן ללחוץ כאן או לפנות אלינו להתייעצות.
מכתב תשובה על החלטת וועדה ישלח בדואר אלקטרוני לאיש הקשר בבקשת המו"פ (כפי שמעודכן באזור האישי באתר), תוך 10 ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.
באפשרותכם לפנות לזירה הרלוונטית בדואר אלקטרוני, בשאלות ובקשה לביאור החלטת הועדה ולנימוקי הדחייה. בפנייתכם, אנא ציינו את הפרטים הבאים: שם מגיש הבקשה, מספר התיק והמסלול אליו הוגשה הבקשה.
במידה וועדת המחקר החליטה שלא לאשר את הבקשה לתמיכה ומסלול ההטבה מאפשר זאת, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר באופן מקוון באיזור האישי באתר, זאת בתוך 45 יום מיום קבלת התשובה. בבקשה לדיון חוזר יש לתת מענה ולהציג השגות, ביחס להחלטת הוועדה ולנימוקי הדחייה של הבקשה המקורית. שימו לב כי בהתאם לחוק המו"פ, בקשה לדיון חוזר תהיה כרוכה בתשלום אגרה. את בקשת הדיון החוזר יש להגיש באיזור האישי באמצעות הטופס המקוון. יש לצרף אישור תשלום האגרה בהעברה בנקאית לחשבון בנק הדואר מס' 26535 סניף מס' 1 על סך: 6,690.00 ₪.(ללא מע"מ ,אנחנו תאגיד סטטוטורי לא עוסק מורשה) יש לשים לב! ללא צירוף אסמכתת התשלום לא יהיה ניתן לטפל בבקשת הערעור.
במידה וההחזר לא התבצע אוטומטית, מגיש בקשה יוכל להגיש בקשה לדרישת החזר תשלום האגרה למחלקת 'ועדות אשר תוגש במייל לכתובת: opinion@innovationisrael.org.il בבקשה יש לציין את מספר התיק, שם מגיש הבקשה, ח.פ/ת.ז ופרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה לביצוע החזר.
בתוך כשבועיים ממועד קבלת תשובת הוועדה, מחלקת התקשרויות תפנה באופן יזום אל איש הקשר של החברה. במידה ואין תנאי מקדמי/או הוכחת יכולת מימון משלים, מחלקת התקשרויות תשלח בשלב זה את מסמכי הפעלת התיק- כתב התחייבות ודף תקציב. במידה וישנו תנאי מקדמי/ צורך בהוכחת מימון משלים מחלקת התקשרויות תבקש זאת בשלב זה. רק לאחר עמידה בתנאים אלו, מחלקת התקשרויות תעביר את כתב ההתחייבות ודף התקציב. לא ניתן להפעיל תיק ללא מילוי כלל ההתניות/התנאים המקדמיים (במידה ויש כאלו).
במידה ונקבע כי יש צורך בהוכחת יכולת מימון משלים, מחלקת התקשרויות תפנה לחברה בבקשה למסמכים הרלוונטיים (לדוגמא- דפי עו"ש עדכניים, הסכמי השקעה חתומים, התחייבות בעלים וכו'). רק לאחר השלמת המסמכים ואישורם, מחלקת התקשרויות תמשיך בתהליך הפעלת התיק. במידה וקיים תנאי מקדמי לתיק,  הבדיקה ליכולת מימון משלים תעשה במקביל לבדיקת התנאי המקדמי.
בשלב זה לא רצוי להגיש בקשה להזזת תקופה שכן זה עשוי לעכב את תהליך ההפעלה באופן משמעותי. לאחר הפעלת התיק, תוכלו להגיש בקשה לשינויים להזזת תקופה דרך האזור האישי באתר.
לאחר הפעלת התיק, במידה ומסלול ההטבה מאפשר זאת ובהתאם לכללים לעניין תשלום מקדמות ושיעורן, הרשות תעביר מקדמה על חשבון המענק המאושר. לאחר מכן תשלומי המענק יועברו כנגד דיווח כספי תקופתי, בהתאם לתקופת הביצוע המאושרת. במידה וניתנה מקדמה, היא תקוזז לאורך תקופת הביצוע. תשלומי המענק יועברו עד 90% מסך המענק המאושר עד תום התקופה ויתרת המענק תועבר לאחר ההתחשבנות הסופית בתיק, למעט במסלולי הטבה בהם מוגדר אחרת.
יש להגיש את הדוח הסופי התקופתי, עד 60 יום לאחר סיום התקופה המדווחת (אין צורך בחוות דעת רואה חשבון).
יש למלא את טופס הדיווח הכספי שקיבלתם לאחר הפעלת התיק ממחלקת תשלומים, ולשלוח אותו לרשות דרך האזור האישי באתר הרשות בלבד. הקבצים הנדרשים הינם: קובץ הדיווח בפורמט Excel וטופס הצהרה חתום בפורמט PDF (הלשונית הראשית של קובץ הדיווח). ייתכן וידרשו מסמכים נוספים, בהתאם למסלול ההטבה ודרישת מחלקת תשלומים.
יש לדווח על הוצאות לפני מע"מ בלבד, למעט מלכ"ר.
ככלל, יש להתייחס לסעיף התאמה ותיקוף מוצר לשוק כסעיף המתייחס להוצאות הנוגעות לתהליך של הצגת/חשיפת/ניסוי מוצר בשלבי פיתוחו המוקדמים לקהל היעד הסופי ובחינת התאמתו לדרישות השוק העולות מהתהליך. במסגרת הנוהל ניתן להכיר בהוצאות התאמה ותיקוף מוצר לשוק באמצעות שלושה סוגי הוצאה: כח אדם, קבלני משנה ונסיעות לחו"ל. בין היתר, הוצאות אלו יכולות לכלול:
 1. שכר עובד/קבלני משנה העוסק בהגדרת מוצר ובחינת התאמתו לשוק חדש – מנהל מוצר/פיתוח עסקי.
 2.  שכר עובד/קבלני משנה לצורך סקר ומחקר עבור אפיון המוצר וקהל היעד – תחת סעיף כח אדם או קבלני משנה.
 3. חומרי חשיפה של המוצר (מצגות, סרטונים, עלונים וכיוצא בזה) – רק אם נעשה לצורך תיקוף שוק.
 4. נסיעות לחו"ל לפגישות עם לקוחות/משתמשים/צרכנים פוטנציאליים/מובילי דיעה בינלאומיים – רק אם נעשה לצורך תיקוף שוק.
 5. נסיעות לחו"ל לצורך השתתפות בכנסים, או לחילופין בהשתתפות בתערוכות, עבור תיקוף המוצר כולל מכירות ראשוניות של אב טיפוס לבדיקות מול השוק.
ההוצאות יוזנו באופן הבא: הוצאות כח אדם - יוזנו בלשונית כח אדם - שכר קבלני משנה ונסיעות לחו"ל- יוזנו בלשונית התאמה ותיקוף מוצר לשוק. שימו לב כי כלל הוצאות אלו מוגבלות במגבלת תקציב של 15% מסך תקציב הבקשה.
במידה והדיווח תקין, תוך 5 ימי עסקים מרגע קבלת הדו"ח תישלח לאיש הקשר במייל ההשוואה התקציבית (חישוב הסכום לתשלום). תוך 10 ימי עסקים לאחר שליחת ההשוואה התקציבית יופקד התשלום לחשבון מקבל ההטבה. במידה וישנן התניותלתשלום, תועבר הודעה על עיכוב התשלום.
 1. במשרדי מקבל האישור.
 2. בנקודה חמה (מקום קבוע מחוץ למשרדי מקבל האישור שבו מתבצעת פעילות מו"פ, שאינו מקום המגורים של עובד או משרדי החברה) - באישור מראש. (חברות ימלאו בטופס הבקשה).
 3. במקום מגורי עובדי המו"פ.
אם נקבעו אבני דרך לתיק המאושר, הדיווח וההכרה בהוצאות שהוצאו לאחר מועד אבן הדרך, יהיו מותנים בקבלת אישור ועדת המחקר כי אבן הדרך הושלמה. כדי לעמוד באבן דרך, יש להעלות את החומרים שהתבקשתם להעביר לאזור האישי כ'בקשה לשינויים בתיק', כאשר בטופס המקוון יש לבחור את סוג הבקשה: 'בקשה לעמידה באבן דרך'. טפסים שיש לצרף:
 1. תחת 'טופס בקשה לשינוי', יש לצרף את קובץ הוורד בקשה לשינויים, ובו לציין שמדובר באבן דרך.
 2. תחת 'טופס הצהרה', יש לצרף כקובץ PDF  את הבקשה לשינויים שהכנתם קודם כאשר היא חתומה על ידכם.
 3. תחת נספחים תוכלו לצרף כל חומר נוסף ללא הגבלה.
יוכרו רק הוצאות שנצברו בתקופת התיק המאושר, אשר שולמו ונפרעו בפועל עד מועד הגשת הדוח הכספי שהוגש. יש לשים לב כי ניתן לשלם הוצאות אלה עד 60 יום מסיום תקופת התיק.
יש לדווח על תחליפי כוח אדם (עוסק מורשה, עובד של חברת כו"ח, פרילאנס) כפי שמדווחים על עובדים, תחת קוד שכר 2.

בקשה לשינויים יש להגיש דרך האיזור האישי באתר. על הבקשה לכלול:

 1. מסמך בקשה לשינויים בפורמט  word המפרט את מהות הבקשה, הנימוקים לשינויים והשלכות של השינויים על תכנית העבודה המאושרת.
 2. מסמך הבקשה הנ"ל חתום, בפורמט  pdf.
 3. במקרה בו מבוקשת העברה בין סעיפים יש לצרף גם  קובץ בקשה לשינויים בפורמט Excel  המפרט את ההעברות הנדרשות על פי הסעיפים התקציביים. אישור הבקשות מותנה בהצגת נימוקים מפורטים.
התאמת הוצאות שאין צורך לדווח עליהם
 • חריגה בתוך סעיף תקציבי - עד 15% מסה"כ תקציב תת הסעיף במועד אישור התיק, ללא חריגה מסה"כ תקציב הסעיף כולו.
 • הוספת תת סעיף חדש - עד 15% מסה"כ תקציב הסעיף במועד אישור התיק.
התאמות שיש לדווח עליהן אך לא מצריך אישור וועדת מחקר
 • שינוי של מועד תחילת ביצוע התיק המאושר או הארכה/קיצור של תקופת ביצוע מאושרת (עד חמישה חודשים).
 • העברות בין סעיפים תקציביים - עד 15% מסה"כ תקציב הסעיף במועד אישור התיק, בכפוף לכך שמקבל האישור יצהיר, כי לא חל שינוי במשימות המחקר והפיתוח.
ניתן להגיש בקשה לשינויים פעם אחת לתקופת המו"פ ולא יאוחר משלושה חודשים לפני סיום התקופה, אלא אם צוין אחרת בנהלי מסלול ההטבה.

בתום תקופת הביצוע, מחלקת ביקורת ברשות תעביר לאיש/אשת הקשר בחברה את המסמכים הנדרשים לטובת הגשת דיווח מסכם:

 • דיווח כספי סופי בפורמט אקסל (על גבי הקובץ המותאם שישלח מהרשות) וכן סרוק וחתום לשם זיהוי על ידי רו"ח החברה.
 • דיווח טכני מסכם בפורמט Word וכן חתום וסרוק בפורמט Pdf.
 • נוסח הצהרת הנהלה חתומה על ידי החברה.
 • חוות דעת רואה החשבון של החברה.

את המסמכים יש להגיש בתוך 90 יום מסיום תקופת הביצוע, באופן מקוון באזור האישי באתר. יש לשמור אותם ולהציגם לרואה חשבון מטעם הרשות בעת הביקורת.

עם קבלת המסמכים המבוקרים, תתואם ביקורת רו"ח מטעם הרשות. דו"ח הביקורת החשבונאית מועבר לבודק/ת המקצועי/ת בצירוף הדו"ח הטכני המסכם, לקבלת חוות דעת על ביצוע המו"פ בתוכנית. על בסיס חוות הדעת המקצועית והחשבונאית מבוצעת התחשבנות סופית מפורטת על ידי מחלקת הביקורת ברשות החדשנות. תהליך ההתחשבנות הסופית, משמעותו קבלת יתרת המענק בפועל (עד 10% מסך התקציב המאושר) והוא אורך כ-3 חודשים מיום הגשת המסמכים ועד להעברת התשלום בגין ההתחשבנות הסופית (במידה שישנו).
התשלום יועבר לחשבון הבנק תוך 10 ימי עסקים מרגע שנשלח לחברה מכתב גמר חשבון ובו הודעה על תשלום.
בכדי להגיש ערעור על התחשבנות סופית, תחילה יש להוריד את טופס הערעור. ניתן להגיש ערעור עד 30 ממשלוח פרטי גמר חשבון ע"י רשות החדשנות. את הערעור יש לשלוח למייל של למחלקת סגירה: Sgira@innovationisrael.org.il
כל מקבל הטבה שקיבל סיוע במסלול חייב בתמלוגים, מחויב להגיש דיווחי תמלוגים החל ממועד סיום תקופת המו"פ או ממועד המכירה הראשון של המוצר (כהגדרתו בחוק ובהוראות התמלוגים) המוקדם מבניהם. דיווחי התמלוגים מתייחס למחצית שנה קלנדרית. דיווח מחצית ראשונה (ינואר-יוני) יוגש עד ה- 1.9 של אותה השנה. דיווח מחצית שניה (יולי-דצמבר) יוגש עד ה- 1.3 של השנה העוקבת.  

מקבל הטבה שסכום התמלוגים לתשלום (לא הכנסות החייבות בתמלוגים) עד וכולל 5,000 דולר במחצית הראשונה של שנת הדיווח, רשאיות להגיש את דיווח התמלוגים של המחצית הראשונה יחד עם הדיווח למחצית השנייה של השנה, לא יאוחר מיום 1 במרס של השנה העוקבת לשנת הדיווח. יובהר כי בדחיית תשלום התמלוגים של המחצית הראשונה (ובלבד שהתמלוגים לתשלום נמוכים מ 5,000 דולר) לא תחויב החברה/העוסק בתשלום הפרשי ריבית והצמדה.
כן. מקבל הטבה מחויב להגיש דיווח תמלוגים גם אם לא נוצרו הכנסות חייבות בתשלום תמלוגים. יש לציין בדיווח שלא היו מכירות במחצית המדווחת ואת הסיבה לחוסר מכירות.
התשובה תלויה בגודל החברה מקבלת ההטבה, כאשר ההוראות עושות הבחנה בין חברה גדולה לעומת חברה קטנה. כמו כן שיעור התמלוגים תלוי במועד קבלת המענק- האם התקבל לפני 1.7.2017 (מועד כניסת ההוראות החדשות) לפירוט והרחבה יש לפנות לנספח ד הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03). שיעור התמלוגים:
 1. חברה קטנה תשלם 3% תמלוגים מההכנסה.
 2. מהי חברה קטנה? חברה שקיבלה אישור או אדם או תאגיד קשור, שהכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר.
 3. חברה גדולה תשלם 5% תמלוגים מההכנסה.
 4. מהי חברה גדולה? חברה שקיבלה אישור או אדם או תאגיד קשור, שהכנסותיה בשנה שקדמה להגשת הבקשה עלו על 70 מיליון דולר.
 5. חברה שמייצרת בחו"ל ומחיר המוצר הסופי שלה ידוע, תשלם 1% יותר לפי גודלה, 4% ו-6% בהתאמה.
 6. חברה שמייצרת בחו"ל ומחיר המוצר הסופי שלה לא ידוע, תדווח ותשלם לפי יחס עלויות השקעה בייצור המוצר. כלומר: חלק השקעת רשות החדשנות מכלל הוצאות המו"פ.

התשלום מבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק שאלו הם פרטיו: מס' חשבון 0248307 סניף 001 בנק הדואר מס' 09 על שם הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - קרן תמורה *חשוב לצרף את העתק התשלום לדיווח התמלוגים

 ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום ייעודי שאותו ניתן לקבל מקרן תמורה. (יש לשלוח בקשה לרפרנט/ית החברה שפרטיו מוצגים באזור האישי בדף תמלוגים) פרטים נוספים תוכלו למצוא כאן.

תשלומים בגין דיווח תמלוגים: תשלום תמלוגים בגין מחצית ראשונה  (ינואר - יוני): תשלום עד 1 בספטמבר לשנת הדיווח, יש לשלם לפי שע"ח יציג של יום התשלום. תשלום לאחר ה 1 בספטמבר לשנת הדיווח יש לשלם לפי שע"ח יציג של 1 בספטמבר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1 בספטמבר עד יום התשלום בפועל. תשלום תמלוגים בגין מחצית שניה (יולי – דצמבר):  תשלום עד 1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח, יש לשלם לפי שע"ח יציג של יום התשלום.  תשלום לאחר ה 1 במרץ של השנה העוקבת לשנת הדיווח יש לשלם לפי שע"ח יציג של 1 במרץ, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 1 במרץ עד יום התשלום בפועל.
הדיווח הינו לתכנית ולא לתיק. מספר התכנית הינו בדרך כלל מספר התיק הראשון מתוך כלל התיקים שקיבלו תמיכה בתכנית. דיווח אשר יוגש לפי תיקים ידחה.
מיד עם סיום ביקורת הדוח הכספי השנתי, על  החברה להגיש חו"ד רו"ח שנתית בנוסח שהוסכם עם לשכת רו"ח בישראל לעניין דוחות התמלוגים. יש לצרף לחוות הדעת את דיווחי התמלוגים של  שתי המחציות  חתומים בחותמת רואה חשבון לשם זיהוי  והצהרת הנהלת חברה. (נוסח חוו"ד והצהרת הנהלה באתר הרשות). נציין כי דיווח תמלוגים לא מבוקר ותשלום בגינו יש לבצע במועד. מקבלי הטבה שקיבלו סיוע במסלול תנופה בלבד פטורים מהגשת חו"ד רו"ח והצהרת הנהלה.
הגשת בקשה לסגירת תכנית אינה פוטרת מהגשת דיווחי תמלוגים, אלא אם מקבל ההטבה קיבל הודעה רשמית ממנהל קרן תמורה בדבר הכרה בכישלון התכנית.
ניתן להפיק דו"ח מצב חשבון בקרן תמורה דרך האזור האישי בלבד. בלחיצה על "תוכניות בתמורה" -> "דו"ח מצב חשבון בקרן תמורה" -> "הורדה". במידה והדו"ח לא ניתן לצפייה, יש לפעול על פי ההוראות המוצגות בקובץ שקיבלתם. תוכלו לפנות לקרן תמורה או לתמיכה הטכנית בהתאם לסיבה בגינה הקובץ חסום.
החשב הכללי חתום עבור כל הגופים הממשלתיים, בהם גם רשות החדשנות.
במקרה זה יש לפנות ישירות לרפרנט/ית החברה, שפרטיו מוצגים באזור האישי בדף תמלוגים, על מנת שיפתח עבורכם את אפשרות הדיווח.
ניתן, ובלבד שמגיש הבקשה יקבל, טרם הפעלת התכנית, את הבעלות על הידע המקדמי או לחילופין יקבל רישיון בלעדי בלתי מוגבל לעשות שימוש בידע המקדמי הנדרש לצורך ביצוע תכנית המו"פ. בנוסף, על מגיש הבקשה להראות שכל ידע חדש שיפותח כתוצאה מתמיכת הרשות יהיה בבעולותו.
לרוב הכוונה היא כי עליכם להסדיר את ההסכמים מול הגורמים הבאים (ככל שרלוונטי):
 • קבלני משנה – יש לוודא שכל הידע החדש המפותח על ידי קבלן המשנה יהיה בבעלותה הבלעדית של מקבל ההטבה.
 • ידע מקדמי – יש להציג הסכם העברת הבעלות בידע המקדמי לידי מקבל ההטבה, לחילופין ניתן להציג הסכם רישיון בלעדי ובלתי מוגבל לשימוש בידע הנדרש לצורך ביצוע התכנית.
 • ידע חדש (במקרים שהידע המקדמי אינו בבעלות מקבל ההטבה) – יש להציג הסכם על פיו כל הידע החדש שיפותח יהיה בבעלותה הבלעדית של מקבל ההטבה.
על ההסכם לכלול התייחסות לידע המקדמי של מקבל ההטבה ולידע החדש שיפותח במסגרת שיתוף הפעולה.
ידע מקדמי – על מקבל ההטבה להישאר הבעלים בידע המקדמי ובכל הזכויות הנובעות ממנו. ככל שנדרש שימוש בידע המקדמי של מקבל ההטבה על ידי החברה הזרה יש להגביל שימוש זה לצורך ביצוע תוכנית שיתוף הפעולה בלבד.  ככל שידרש להעניק זכויות נוספות בידע המקדמי בעתיד, הענקת זכויות אלו צריכות להיות בהתאם לכללי הרשות ולקבלת אישור ועדת המחקר בהתאם לעניין.
ידע חדש - בתיקי שת"פ קיימת הדרישה כי מקבל ההטבה יהיה בעלים בידע חדש שנוצר כבכל מסלולי הרשות בשינויים המתחייבים. קיימות מספר גישות אפשריות לחלוקת הזכויות והבעלות בקניין הרוחני החדש בין השותפים:
 • חלוקה לפי תחומים טכנולוגיים (לדוגמה: שיתוף פעולה בין חברת תכנה וחברת חמרה).
 • כל צד בעלים על ידע חדש אשר פותח על ידו – תידרש התייחסות מפורשת לחלוקה של ידע אשר פותח במשותף ולחלוקת הזכויות בו.
 • חלוקת הבעלות בידע החדש בהתאם לביסוס על ידע מקדמי.
 • בעלות משותפת לפי התרומה של כל צד לידע החדש.
על הסכם להיות מחייב וחתום על ידי כל הצדדים להסכם כאשר לא מספק מזכר הבנות וכדו'.
כן, בתנאי שהידע אשר יפותח אצל קבלן המשנה יהיה בבעלותה של החברה מגישת הבקשה.
ביצוע פיתוח אצל קבלן משנה בחו"ל מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר. ועדת המחקר רשאית לאשר ביצוע פיתוח אצל קבלן משנה בחו"ל בתנאי שהידע החדש יהיה בבעלות מגיש הבקשה ורק במקרים בהם השתכנעה הוועדה כי לא ניתן לבצע את המו"פ שלא בישראל.
כן, הנושא מועבר במרבית הפעמים לבדיקה מקצועית בטרם יעלה לדיון בוועדת המחקר. במידה ויש תשלום כספי בגין העברת הידע, מקבל ההטבה נדרש לשלם תמלוגים בשיעורים הקבועים בהוראות התמלוגים.
לא, כל עוד אין השפעה על הבעלות והזכויות בידע של החברה, אין צורך לקבל אישור להעברת ידע. על החברה לדווח על השינוי בחברה לוועדת המחקר כמפורט כאן.
הסכום  לתשלום הינו היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות, לבין סך הוצאות המחקר ופיתוח של מקבל ההטבה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע. הסכום לתשלום בגין העברת ידע לא יפחת מסך המענקים שהתקבלו בתכנית המאושרת, בתוספת ריבית שנתית ובניכוי תמלוגים ששולמו.  וועדת המחקר רשאית לאשר, במקרים של העברת ידע מחמת חדלות פירעון או פירוק ביהמ"ש, שחובת המינימום לא תחול. במקרים אלו הסכום לתשלום יהיה תוצאת הנוסחה בלבד. הסכום המקסימלי לתשלום, לא יעלה על פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו בתכנית. במידה והרוכשת מתחייבת להשארת פעילות מו"פ בישראל לתקופה של לפחות שלוש שנים, הסכום לתשלום לא יעלה על פי שלוש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.  

יצרנו עבורכם מחשבון!

המחשבון יתן את הסכום המשוער שיהיה על חברה לשלם אם תעבירו את  הידע שפיתחתם לחו"ל. התחברו עם פרטי המשתמש באזור האישי של כל חברה וכנסו למחשבון או הקליקו בסרגל העליון על איזור "תמלוגים" ושם תמצאו את המחשבון בצד ימין. עכשיו תוכלו למלא את שדות החישוב ולקבל סימולציות של כל תרחיש שתרצו.

שימו לב! יש אישורים נוספים להעברת ידע, כמו למשל העברת ידע באמצעות רישיונות, ידע חליפי, ידע לרישום בלבד וכד', שאופן חישוב התשלום הוא שונה ולכן לא ניתן להעזר במחשבון. * הסימולציה נועדה לתת תמונה כללית ולא סופית; הסכום הסופי לתשלום יקבע על ידי ועדת המחקר, לפי המידע שיוגש לה והנתונים שיוצגו.

אישור להעברת ידע הינו בכפוף לתשלום. לא ניתן להעביר את הידע לפני ביצוע התשלום בפועל, כאשר התשלום יכול להתקבל גם מהחברה הרוכשת. שימו לב כי לא ניתן לפרוס את התשלום לרשות בגין העברת ידע. ביצוע תשלום מלא הינו תנאי לכניסת האישור לתוקף ולא ניתן להעביר את הידע לפני סיום ביצוע התשלום.
כן. בכל מקרה של העברת ידע ו/או ייצור יש לקבל אישור מראש מוועדת המחקר.  התשלום להעברת ידע לחו"ל הינו בניכוי התמלוגים ששולמו. התשלום יהיה בהתאם לתחשיב המפורט (ראה לעיל כיצד מחושב סכום לתשלום עבור העברת ידע) כאשר מתוצאת התחשיב יש לנכות את התמלוגים ששולמו.

כן, מתן רישיון לידע מהווה העברת ידע. במקרים מסויימים ניתן לקבל אישור להעברת ידע בהתאם להוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל. 

התשלום עבור העברת ידע ברישיון הינו אחוז אשר יקבע ע"י וועדת המחקר בעת אישור העברת הידע, מכל תשלום אשר יתקבל אצל מקבל ההטבה עבור מתן הרישיון. בהעברת ידע ברישיון ההחזר הכולל יהיה עד פי שש מסך המענקים הצמודים בתוספת ריבית שנתית, בניכוי התמלוגים ששולמו.

מתן גישה לקוד המקור לחברה זרה, לצרכי תחזוקה ותמיכה, מצריך קבלת אישור מראש מועדת המחקר. ועדת המחקר יכולה לאשר בקשות אלו כאשר השתכנעה הוועדה כי קיימת נחיצות לביצוע התחזוקה והתמיכה בחו"ל וכאשר הבעלות בידע נשארת בבעלות מקבל ההטבה ומתן הגישה לקוד מוגבל למטרות של תחזוקה ותמיכה בלבד.
ועדת המחקר רשאית לאשר העברת ייצור לחו"ל בכפוף להגדלת תקרת ההחזר ובכפוף לתשלום שיעור תמלוגים מוגדל עבור ההכנסות שייצורם התבצע בחו"ל. ניתן להימנע מהגדלת תקרת ההחזר, על ידי הצהרת שיעור הייצור בחו"ל בבקשת המו"פ. ככל שהוצהר על ביצוע הייצור בחו"ל בבקשת המו"פ, לא תהיה הגדלה של תקרת ההחזר בגין ביצוע ייצור זה בחו"ל. עדיין יהיה על מקבל ההטבה לשלם שיעור תמלוגים מוגדל. יחד עם זאת, ועדת המחקר נותנת משקל משמעותי להצהרת הייצור של מגיש הבקשה בהחלטה על מתן אישור לתכנית ועל שיעור המענק שיאושר.
במקרה זה, ניתן להגיש הודעה בלבד. במידה והרשות לא שלחה הסתייגות בתוך 30 יום – העברת הייצור מאושרת באופן אוטומטי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. ובכל מקרה, יחולו תקרת החזר מוגדלת ושיעור תמלוגים מוגדל.
תיק הוא חלק מתוכנית ותוכנית מועברת במלואה. ככל שיש תיק שהוא חלק מתוכנית כל התוכנית תעבור לחברה בחול / בארץ. השיוך של תיק לתכנית מתבצעת בעת אישור הבקשה לתמיכה.
ניתן להשתמש בקוד פתוח בכפוף לכך שתנאי הרישיון של הקוד הפתוח מאפשרים שהבעלות בפיתוחים החדשים יהיו של מקבל ההטבה בהתאם לכללי הבעלות בידע של רשות החדשנות, רק בכפוף לקבלת אישור מראש של וועדת המחקר. בעת הגשת בקשה יש לכלול בבקשת התמיכה הצהרה ביחס לחלק המו"פ בתיק הכולל תוכנת קוד פתוח ותיאור התועלת הכלכלית הצפויה כתוצאה מכך. ככל שהבקשה לפיתוח בקוד פתוח אושרה, תהיה התייחסות מפורשות לכך בהחלטת וועדת המחקר בעת אישור התיק.
כן, בכפוף לאישור ועדת המחקר. הרשות רשאית לאשר את הפקדה במידה והנאמן הינו בעל אזרחות ישראלית וההסכם כפוף לדין הישראלי ותואם את עקרונות הסכמי הנאמנות של הרשות כפי שפורסמו במכתב מתאריך 23 בינואר 2007
כן, בכפוף לקבלת אישור מראש של ועדת המחקר. על הגורם המשעבד יהיה להתחייב כלפי הרשות כי במידה והשעבוד יופעל, יחולו עליו כל החובות מכוח חוק החדשנות ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים. על מקבל ההטבה לדווח לרשות תוך שבעה ימים מהגשת הבקשה נגדו.
בשלב זה אין טפסים ייעודיים. יש להגיש בקשות על נייר פירמה של החברה תוך צירוף הנספחים הרלוונטיים. את הבקשות יש להגיש גם כקובץ וורד וגם PDF. בהעברת ידע בישראל, יש לצרף קובץ "העברת חובות וזכויות" וטפסים נלווים המפורטים באתר האינטרנט של הרשות.
את הבקשות יש להגיש דרך האזור האישי באתר. פרטי הבקשות לסוגיהן והצרופות שיש לשלוח מפורטים בנוהל 200-05 באתר רשות החדשנות.
כדי לעמוד על פרטי כל אחד מהמסלולים ראה חוק המדיניות הכלכלית 2011-2012- סעיף 20. 
כן.
כן.
יש לשים לב, שצמד המילים "תנאי שימוש" הינם קישור, אשר בלחיצה עליו נפתחים תנאי השימוש בדף נפרד, ללא לחיצה על קישור זה, ההרשמה לא תתאפשר. לאחר קריאת תנאי השימוש יש לסמן ב V "קראתי את תנאי השימוש" ולהמשיך את הליך הרישום.
במידה וקיבלתם רק מייל אחד שאומר שעליכם לפנות לכתובת המייל שמעודכנת במערכות הרשות, ואינכם יודעים מי איש הקשר שהוגדר או אם הוא כבר לא רלוונטי, יש לשלוח פניה למחלקת תמיכה טכנית, בצרוף מספר ת.ז או ח"פ איתו נרשמתם ומספר תיק קודם מול הרשות, אנו נספק לכם סיסמה במייל hd@innovationisrael.org.il .
במידה וקיבלתם רק מייל אחד שאומר שעליכם לפנות לכתובת המייל שמעודכנת במערכות הרשות, ואינכם יודעים מי איש הקשר שהוגדר או אם הוא כבר לא רלוונטי, יש לשלוח פניה למחלקת תמיכה טכנית, בצרוף מספר ת.ז או ח"פ איתו נרשמתם ומספר תיק קודם מול הרשות, אנו נספק לכם סיסמה במייל hd@innovationisrael.org.il .
שאלה זו נועדה לצורך זיהוי לקוחות שכבר הגישו בקשה בעבר ונועדה להגן על פרטיותכם.  מספר התיק האחרון הינו בקשת התמיכה האחרונה שהגשתם לרשות, המספר יופיע על אחד המסמכים שקיבלתם לאחר הגשת הבקשה. אם מספר התיק אינו זכור לכם, ניתן לפנות למחלקת תמיכה טכנית במייל. אנא ציינו מספר ת.ז/ ח.פ ומספר תיק כלשהו הידוע לכם/מספר חברה ברשות ואנו נשיב בהקדם.
לצורך עדכון פרטי איש קשר או כל פרט אחר כללי לגבי מגיש הבקשה, יש להירשם לאזור האישי ולגשת למסך "פרטי חברה" שם תוכלו לעדכן טלפונים, כתובות ופרטים שונים הנוגעים לישות מגיש הבקשה. השינוי יקלט ויתבצע תוך מספר ימים לאחר הגשת הטופס.
מרבית ההגשות לרשות החדשנות מתבצעות דרך  האיזור האישי באתר הרשות. לאחר רישום לאזור האישי, ישנו תפריט עם רשימת כל סוגי הבקשות המקוונות שניתן להגיש לרשות דרך האיזור האישי באתר. התפריט בצבע סגול וממוקם לאורך המסך בצד ימין. ניתן להגיע לתפריט זה גם על ידי לחיצה על כפתור המציג 3 פסים מצד ימין של כפתור "התיקים שלי".
ישנן שתי שגיאות נפוצות בתהליך זה. במידה וקיבלתם התראה כי  "סוג הקובץ אינו נתמך בסעיף זה", שימו לב כי ייתכן ולא העליתם את המסמך בפורמט הנכון. שימו לב כי בכל טופס מוגדר מהו הפורמט הנדרש (word/Excel/PDF). במידה וקיבלתם התראה כי "גודל הקובץ אינו נתמך", אנא הקפידו להעלות קובץ שגודלו לא עולה על 8 מגה. בכל בעיה נוספת נהיתן לפנות למחלקת תמיכה טכנית בצירוף המסמך אותו אתם מעוניינים לצרף.
כל בקשה אשר נדחית על ידי הרשות ודורשת תיקון ו/או השלמת מידע, תבוצע דרך האזור האישי (אלא אם כן קיבלתם הנחיה שונה) . תוכלו להגיע לטופס דרך לחיצה על "טפסים שלי" לאחר מכן "השלם טופס". יש לבצע את התיקון כנדרש ולשלוח שוב את הבקשה.
במידה ומדובר בהגשת בקשות לאותו המסלול אז באפשרותכם למלא טופס מקוון אחד ולמלא באופן נפרד לכל בקשת מו"פ, רק את סעיף פירוט הבקשה. לצפייה בסרטון בנושא: 

מה היא רשות החדשנות?

רשות החדשנות הינה רשות סטטוטורית עצמאית המופקדת על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית מכילה ובת-קיימא בישראל. פעילותה המרכזית של הרשות הינה מתן מענקי תמיכה במחקר ופיתוח (מו"פ) טכנולוגי ומעודדת חדשנות טכנולוגית.