זירת תשתיות טכנולוגיות

נתונים:

  • במסלול מאגדים אושרו במהלך שנת 2020 תוכניות עבודה של 11 מאגדים בסך מענקים כולל של 178,001,587 שקלים (7 מאגדים חדשים ו-4 תוכניות המשך). כמו כן, במהלך שנת 2020 הוגשו 12 יוזמות להקמת מאגדים חדשים אשר ההחלטה בגינן תתקבל במהלך שנת 2021.
  • למסלולי הכוונת ידע הוגשו 411 בקשות חדשות ובקשות המשך בשנת 2020 (חלקן משויכות לפרויקטי מו"פ המשותפים למספר מוסדות מחקר). במהלך שנה זו אושרו 138 בקשות (מתוכן 101 בקשות חדשות) בסך מענקים של 56,430,583 שקלים.
  • למסלול מימ"ד הוגשו במהלך 56 בקשות חדשות ובקשות המשך בשנת 2020 ואושרו 39 בקשות (מתוכן 10 בקשות חדשות) בסך מענקים של 31,881,810 שקלים.
  • למסלול תשתיות מו"פ הוגשו בשנת 2020 שתי בקשות חדשות שאושרו (איגוד משתמשים תשתיתי בנושא NLP ואיגוד תחבורה חכמה) בסך מענקים של 3,008,318 שקלים.