המערך הבינלאומי

נתונים:

 • למסלולי התמיכה במו"פ ובפיילוטים עם שותפים בינלאומיים הוגשו 142 בקשות. מתוכן אושרו 67 בקשות בסכום של 42,000,000 שקלים.
  • לתוכנית פיילוטים עם ארבעה מרכזי בריאות מובילים בעולם הוגשו 117 בקשות בשלב הראשון ו-22 בקשות עברו לשלב השני. מתוכן 14 פרויקטים אושרו בסך כולל של 8,640,438 שקלים. הפרויקטים שאושרו כוללים טכנולוגיות חדשניות לניטור ומעקב אחר מטופלים מרחוק, שימוש במערכות AI להמלצה ותמיכה בהחלטות רפואיות וכלי תוכנה לייעול טיפולי סרטן.
 • לקרנות הדו-לאומיות הוגשו 34 בקשות. מתוכן אושרו 14 בקשות בסכום של 16,000,000 שקלים.
 • בתוכנית המו"פ האירופית Horizon 2020 הוגשו מאז 2014 ועד 2020 12,700 בקשות ישראליות. מתוכן אושרו 1,596 מענקים בסכום כולל של כ-1.22- מיליארד אירו (נתונים לא סופיים).
  • בשנת 2020 הוגשו 2,286 בקשות. מתוכן אושרו 216 בקשות בסך מענקים כולל של כ-848 מיליון שקלים (217 מיליון אירו).
  • מתוך הגשות אלה, במסגרת תוכנית ה-EIC ACCELERATOR לחברות מצטיינות, זכו 16 חברות במענקים בהיקף של 30 מיליון אירו ו-60 מיליון אירו בהצעות אקוויטי.
 • הרשות מפעילה מתקציבה קרן סיוע שמטרתה להנגיש את תוכנית המו"פ האירופית לחברות ישראליות. במסגרת קרן זו הוגשו 264 בקשות. מתוכן אושרו 209 בקשות בסך מענקים כולל של 6,196,092 שקלים.
 • בנוסף, הרשות לחדשנות מממנת שיתופי פעולה בתוכניות נלוות לתוכנית המסגרת האירופית בתחומים מועדפים – מיקרו-אלקטרוניקה, ייצור מתקדם, חומרים ועוד. בתוכנית ECSEL בתחום המיקרו-אלקטרוניקה אושרו 5 בקשות ישראליות בסך מענקים כולל של כ 20,714,000- שקלים.