זירה חברתית-ציבורית

נתונים:

מסלולי ההון האנושי

  • בשנת 2020 הוגשו 193 בקשות במסלולי ההון האנושי )רגיל וחירום(. מתוכן אושרו 63 בקשות בסכום כולל של 138,447,549 שקלים.
  • במסלול התמחות בהיי-טק הוגשו 49 בקשות. מתוכן אושרו 26 בקשות בסכום כולל של 4,900,000 שקלים.

מסלולי אימפקט

  • במסלול ממשלטק הוגשו 89 בקשות. מתוכן אושרו 15 בקשות בסך מענקים כולל של 7,887,396 שקלים.
  • במסלול עזרטק הוגשו 53 בקשות. מתוכן אושרו 17 בקשות בסך מענקים כולל של 10,992,423 שקלים.
  • במסלול אתגר הוגשו 46 בקשות, מתוכן אושרו 6 בקשות בסך מענקים כולל של 3,080,615 שקלים.