זירת הזנק

נתונים:

  • במסלולי החממות השונים התקבלו 90 בקשות בשנת 2020. מתוכן אושרו 80 בקשות בסך מענקים כולל של 150,776,000 שקלים.
  • במסלול תנופה התקבלו 539 בקשות בשנת 2020. מתוכן אושרו 152 בקשות בסך מענקים כולל של 16,308,000 שקלים.
  • במסלולי מעבדות לחדשנות התקבלו 12 בקשות בשנת 2020. מתוכן אושרו 11 בקשות בסך מענקים כולל של 8,633,000 שקלים.
  • במסלול יזמות חיפה הוגשה בקשה אחת שאושרה במענק של 7,500,000 שקלים.
  • במסלול אנרגיה מתחדשת הוגשו חמש בקשות. מתוכן אושרו שתי בקשות בסך מענקים כולל של 4,250,000 שקלים.
  • במסגרת תוכנית יזמות צעירה מפעילה עמותת יוניסטרים, באמצעות תקציב ייעודי בסך 1.25 מיליון שקלים המשותף לרשות החדשנות ומשרד החינוך, גם תוכניות הכשרה ליזמות טכנולוגית בקרב בני נוער בגילאי 14-18 בבתי הספר ובמרכזים ייעודיים ברחבי ישראל ובדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.