מסלולי מענקinfo-icon לתכניות הרצה (פיילוטים) 

 

תמיכה בתכניות הרצה ותכניות מו"פ בתחומי הבריאות הדיגיטלית

המסלול תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי הבינוי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולמשרד השיכון והבינוי.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל, נספח י'. 

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה, להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

תמיכה בתכניות הרצה בתחומי התחבורה

תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הסייבר

תמיכה בתכניות הרצה בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, לרשות התקשוב הממשלתי ולרשות המיסים.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח ח') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.
על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.
לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

תוכניות מו"פ והרצה בתחומי הרשויות המקומיות לתמיכה משותפת עם משרד הפנים ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי