מסלולי מענקinfo-icon לתכניות הרצה (פיילוטים) 

תמיכה בתכניות הרצה בתחומי התחבורה

 

תמיכה בתכניות הרצה ותכניות מו"פ בתחומי הבריאות הדיגיטלית

תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, לרשות התקשוב הממשלתי ולרשות המיסים.
מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח ח') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.
על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.
לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

תמיכה במחקר ופיתוח עסקי בחקלאות

 

תמיכה בתכניות הרצה בתחומי הסייבר

תמיכה בתכניות הרצה בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות