מסלול להאצת טכנולוגיות משנות מציאות בתחום תחבורה אוטונומית להמונים

על המסלול

המסלול מאפשר לחברות טכנולוגיה ישראליות בודדות או לקבוצות של חברות טכנולוגיה ישראליות המשתפות פעולה לבצע בישראל הדגמה-ראשונה-בעולם של פתרונות טכנולוגיים משנות מציאות (Disruptive Innovation)לאתגרים גלובליים שלא קיים עבורם פתרון בגלל סיבות כמו היעדר רגולציה או “ארגזי חול רגולטוריים” שמאפשרים לבצע ניסוי והדגמה באופן מלא או חלקי בשווקי היעד הגלובליים, או קושי באינטגרציה בין מוצרים וטכנולוגיות שונות כדי לספק פיתרון שלם לכל שרשרת הערך. 

מטרת המסלול

תחום כלי הרכב האוטונומיים בכלל והאוטובוסים האוטונומיים (AI) בפרט מתפתח בעולם, רק בארה”ב צפוי גידול של CAGR 32.3% עד 2030  בתחום ישנם מספר חסמים בולטים ביניהם חסמים רגולטוריים, בטיחותיים, אתגרי סייבר, אבטחת מידע ותשלומים. הרשות מעוניינת לתמוך ולקדם פתרונות טכנולוגיים חדשניים ומגוונים שיש להם פוטנציאל להתמודד עם אתגרי המעטפת הנוגעים לתחבורה אוטונומית להמונים (AI) ולייצר פוטנציאל לשיבוש השווקים העולמיים בתחומים אלה. חברות שיענו על אתגר זה יחשפו לאוקיינוס כחול ובתמיכת רשות החדשנות ישיגו מובילות שוק עולמית.  

למי מיועד המסלול?

תאגידים ישראליים או קבוצות חברות טכנולוגיה ישראליות המפתחות טכנולוגיות ומוצרים חדשניים משני מציאות  ורב-שימושיים שהם בעלי פוטנציאל להתמודד עם האתגרים, העלויות והכאבים של הפעלת אוטובוסים אוטונומיים (AI) לציבור, כפי שיפורט בקול הקורא. 

 

מה מקבלים?

 • ליווי רציף של התהליך הרגולטורי ע”י משרד התחבורה הישראלי לתיווך התהליכים הרגולטוריים הנדרשים. 
 • מימון כספי בשיעור של בין 20% לבין 50% מתוך סך תקציב התכנית המאושר, בכפוף להוראות מסלול הטבה מס’ 1 ונהליו. 
 • הערכה מעמיקה של הטכנולוגיה או הפתרון המוצע ע”י הרשות לחדשנות. 

*עמידה בתנאי המסלול אינה מבטיחה קבלת מימון. בקשה שמוגשת נבחנת ומדורגת באופן יחסי לכלל הבקשות ובמגבלות התקציב הקיים. 

מדוע כדאי?

 • הפחתת סיכון (de-risking) של עלויות מו”פ, הדגמה, אינטגרציה ורגולציה: המסלול מציע השקעה כספית והשתתפות בסיכונים הפיננסיים הכרוכים בתהליך הפיתוח וההדגמה, ללא קבלת זכויות הצבעה בחברה וללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות של החברה. החברה תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור. 
 • התנסות בתוך “ארגז חול רגולטורי” בעל ייחודיות עולמית בישראל: הזדמנות להתנסות במודלים עסקיים חדשים תחת סביבה רגולטורית מאפשרת, לצד ליווי רציף וגישה מהירה וישירה לגופי רגולציה בישראל. 
 • שיתופי פעולה ויצירת ערך: הזדמנות לשיתוף פעולה בין חברות טכנולוגיה ישראליות המפתחות טכנולוגיות או מוצרים חדשניים משבשים ורב-שימושיים. כמו כן, אפשרות לחשיפה וליצירת Design Partnerships עם חברות מובילות. 
 • השקעה שהיא תו איכות:השקעה של רשות החדשנות ניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה (Due diligence) של הפרויקט, והיא מהווה תו איכות לחברות ומקלה עליהם לגייס את סבב ההשקעה הבא. 

תנאי המסלול

 1. להיות תאגיד רשום בישראל. 
 2. לעמוד בתנאי ההגשה המפורטים לעיל. 
 3. הרחבה ופירוט נוסף בהוראות מסלול הטבה מס’ 1 – קרן המו”פ. 
 4. כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול). 

 

קריטריונים להערכת בקשה

 • היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הפונקציונאלית והחדשנות הטכנולוגית של המוצר, לרבות מידת המורכבות והעומק שלו, אתגריה הטכנולוגיים של התכנית והיתכנותה הטכנולוגית. 
 • היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש בעקבות הצלחת התוכנית לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק , היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע. 
 • היבט משקי: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות אתגרי חדירה גבוהים לשוק והפוטנציאל להתפתחות חברה שלמה בישראל. 
 • היבט יכולות המבקש: יכולות המבקש להשלים את התכנית בהצלחה, לרבות יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית והישגים עד כה. 

איך מגישים בקשה?

 1. קראו את ההנחיות המופיעות - מסלול ההטבה ונהלי המסלול. 
 2. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר אליו יש להרשם
 3. מלאו את הטופס המקוון “בקשה להשקעה במו”פ” – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי. 
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיתעדכנו בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. 

 

דגשים כלליים להגשת הבקשה:

 • רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצירוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
 • אם תהיינה אי-התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
 • בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

בעת מילוי קובץ התקציב יש לבחור בגיליון הראשי בשם המסלול ‘פיילוטים בקרן המו”פ – מסלול הטבה מס’ 1′

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה וקיימת חפיפה בתקופות הביצוע המבוקשות

או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה. במקרה שניתן לבצע את התכנית באתר הרצה ללא צורך באישור של גורם חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות ולשאלות על אופן הגשת בקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בערוצים השונים המופיעים בדף צרו קשר באתר רשות החדשנות.

לשאלות על התאמת החברה למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם נציגי מסלול מיזמים משני מציאות במייל הבא: Growth@innovationisrael.org.il . נא לציין בכותרת נא לציין בכותרת תחבורה אוטונומית להמונים” (AI) ואת שם החברה.

הודעה חשובה!

נפתח קול קורא חדש
להאצת טכנולוגיות משנות מציאות בתחום אוטונומיה תחבורתית להמונים
הקליקו לפרטים

שתפו כאן את פרטי הקשר
אם תרצו להציע את הארגון/החברה שלכם
כאתר הרצה לפיתוח והדגמה של פתרונות טכנולוגיה.

בואו להיפגש אתנו
פנים מול פנים
ב4.8.24 רח’ קלאוזר בת”א
הרשמו עכשיו

 

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>