מסלול משותף לפיילוטים עם המשרד לביטחון לאומי

על המסלול

המסלול תומך בתוכניות הרצה (פיילוטים) לרבות מחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה אשר תסייע לשיפור השירותים המוענקים ע”י המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי (לפירוט נוסף יש לעניין בקול הקורא).
מסלול זה הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין משרד לביטחון לאומי והוא פועל תחת מסלול הטבה מספר 2 (ראו נספח י”ט) – השקעה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף גורמי ממשל.
לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבת צמיחה כאן תחת “דגשים לתכניות הרצה”.

מטרת המסלול

 1. פיתוח ובחינת טכנולוגיות ומוצרים חדשניים באמצעות אתרי הרצה בגופי בטחון לאומי או לחילופין באמצעות יכולות, נתונים, או מידע הנמצאים ברשותם.
 2. פיתוח ובחינת טכנולוגיות אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על-ידי המשרד לביטחון לאומי וגופי ביטחון לאומי.
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

חברות טכנולוגיות ישראליות אשר יבצעו את הפיילוט בגופים בטחונים או על בסיס יכולות, נתונים או מידע הנמצא ברשותם. לתחומים הטכנולוגיים בהם הובע עניין משרד לבטחון לאומי והגופים הבטחוניים לחצו כאן.

מה מקבלים?

 • השקעה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.
 • השקעה כספית בשיעור חריג של 60% מההוצאות המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ל שיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים על -ידי המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.

לטבלה מונגשת

מדוע כדאי?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק באמצעות יישום באתר/י הניסוי וההרצה.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיילוט, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה, על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • השקעה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: השקעת רשות החדשנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו”ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית.
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין הגוף הבטחוני לחברה על כוונתו להתקשרות עם החברה בתוכנית ההרצה.
 • התכנית תעמוד באחד או יותר מהבאים: א) תבוצע בשיתוף עם המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי; או ב) תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשות המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי
 • התכנית נותנת מענה לצרכים הנגזרים מפעילות של המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 2 (ראו נספח יט’), ונהלי המסלול.
 • שימו לב כי לאתר ההרצה אסור לשלם בגין ביצוע הפיילוט.

חשוב להדגיש: עמידה בתנאי המסלול אינה מבטיחה קבלת מענק. בקשה שמוגשת נבחנת ומדורגת באופן יחסי לכלל הבקשות ובמגבלות התקציב הקיים. 

קריטריונים להערכת בקשה

הבקשות ייבחנו לפי אמות המידה של המסלול (המופיעות תחת מסלול הטבה מס’ 2 נספח משנה י”ט):

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין החברה לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו”ל ומסחור.
 • מידת ההשפעה הצפויה של התוכנית על שיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים ע”י המשרד לביטחון פנים או גופי ביטחון פנים.

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול הטבה מספר 2, ובמסלול משנה י”ט- מסלול להשקעה משותפת עם המשרד לביטחון פנים. שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האיזור האישי באתר שם יש למלא ולצרף את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לבקשה המקוונת.

*רגע לפני שאתם ממלאים את מסמכי הבקשה קראו את דף הנחיות טכניות חשובות למילוי מסמכי הבקשה
*משתמשי מקינטוש! הכנו גם עבורכם הנחיות למילוי מסמכי הבקשה.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   

תשובות צפויות להתקבל עד תחילת חודש נובמבר 2024

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

 

 

טפסים ומסמכים להגשה

* גרסת טופס הבקשה להשקעה התעדכנה בתאריך 9.3.2022. החל מתאריך זה תתקבל גרסה 03/22 בלבד (ניתן לראות זאת בכותרת טופס הבקשה להשקעה).

 

או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה. במקרה שניתן לבצע את התוכנית באתר ההרצה ללא צורך באישור של גורם, חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30
 • לפניות בנוגע להליך הקליטה והגשת הטפסים, ניתן ליצור קשר עם מחלקת קליטה בדוא”ל: Klita@innovationisrael.org.il
 • לפניות בנוגע למסלול ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה: Growth@innovationisrael.org.il
 • לשאלות וקישור לגופים הבטחוניים, יש לפנות לירון קרון בטל’: 058-7870114
הודעה חשובה

נפתח קול קורא לפיילוטים במשרד לביטחון לאומי,
הגשה עד לתאריך ה – 19.8.24

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>