קרן ההזנק – מסלול Round A

על המסלול

לצפייה בדף בערבית לחצו כאן – للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

מסלול Round A בקרן ההזנק נועד לעודד צמיחה של חברות הזנק בישראל, שפועלות בתחומים עתירי מו”פ, בעלי סיכון גבוה ובשלבים מוקדמים, דרך הרחבת מקורות המימון הזמינים להן. הרשות תשתתף בסבב השקעה בחברות בשלב Round A, יחד עם משקיע או משקיעים פרטיים שישקיעו בסבב ההשקעה (בניכוי מענק הרשות), זאת כדי להוריד סיכון למשקיעים ולעודד את מימוש ההשקעה.

 

מטרת המסלול

 1. לעודד צמיחה של חברות הזנק עם חדשנות טכנולוגית עמוקה בישראל
 2. להרחיב את מקורות המימון הזמינים של חברות ההזנק בישראל בשלב Round A, הפועלות בתחומים עתירי מו”פ בסיכון גבוה
 3. לעודד השקעות Round A של משקיעים פרטיים בחברות הזנק ישראליות
 4. להרחיב את פעילותם של משקיעים, לרבות בתחומים שבהם קיים מיעוט יחסי של משקיעים מתמחים, וזמינות נמוכה של הון פרטי להשקעה

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות הזנק ישראליות בשלב Round A, שמפתחות מוצרים המבוססים על טכנולוגיות עתירות מו”פ, בשלבים מוקדמים וברמת סיכון גבוהה. רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Round A בחברות שגייסו לא יותר מ-50 מיליון ₪ מיום התאגדותן ועד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה ושסך ההכנסות שלהן לא עולה על 30 מלש”ח בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה.

קרן ההזנק לחברות בשלב סבב השקעה Round A מיועדת לחברות ישראליות שמפתחות טכנולוגיות חדשניות לצורך השלמת פיתוח של מוצר טכנולוגי חדשני (כולל ביצוע ניסויים במתקני הרצה), לקדם אותו עסקית בשווקי היעד ולבנות יכולות ותשתיות פנימיות (in-house) לצמיחת החברה ולהתבסס כחברה שלמה בעלת תשואה גבוהה למשק הישראלי.

מה מקבלים?

רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Round A בשיעור מענק 30% מגובה סבב ההשקעה ועד לתקרת מענק של 15 מיליון ₪. חברות שמקום פעילותן באזור פיתוח א’, תקבלנה תוספת של 10% על המענק, כך שתקרת המענק תהיה 16.5 מיליון ₪.

מדוע כדאי?

 1. אישור מראש למענק רב-שנתי בשיעור מענק קבוע
 2. סנכרון בין גיוס ההון של חברת ההזנק לבין גיוס המענק מרשות החדשנות
 3. הורדת סיכונים עבור משקיעים פרטיים, מה שיעזור לחברות ההזנק לגייס מהם את ההון הדרוש
 4. וודאות – גובה סבב הגיוס ומשך תקופת הביצוע – בהתאם לנדרש לחברה להגעה לאבן הדרך המימונית הבאה (לא צריך להגיש בקשה לרשות החדשנות כל שנה)
 5. תמיכה בכלל פעילות החברה
 6. מימון לא מדלל – רשות החדשנות לא לוקחת מניות מהחברה בתמורה לחלק שלה בהשקעה
 7. השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. תאגיד נתמך יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המכירות.
 8. תו איכות של רשות החדשנות למשיכת השקעות של משקיעים פרטיים

תנאי המסלול

 1. החברה התאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ועיקר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים
 2. סך המימון הכספי שהחברה גייסה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה לא עולה על 50 מלש”ח
 3. סך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 30 מיליון ₪
 4. סבב ההשקעה המבוקש לא עולה על 75,000,000 ₪ במצטבר לתקופת ביצוע של עד 36 חודשים ו-50% לפחות מסבב ההשקעה יהיה לצורכי מחקר ופיתוח
 5. הרחבה ופירוט נוסף ניתן למצוא בסעיף 6.1 למסלול ההטבה.

קריטריונים להערכת בקשה

  1. היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית של המוצר, לרבות רמת המורכבות והעומק שלו. האתגרים הטכנולוגיים של תכנית המחקר ופיתוח וההיתכנות שלה.
  2. היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה בעקבות הצלחת התוכנית, לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק, היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע.
  3. היבט משקי וזמינות הון: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות פעילות בתחומים שבהם זמינות הון נמוכה של משקיעים מתמחים, אתגרי חדירה גבוהים לשוק ופוטנציאל להתפתחות חברה שלמה.
  4. היבט יכולות החברה: יכולות החברה להשלים את התוכנית בהצלחה ולהגיע לאבן דרך מימונית, לרבות יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית, הישגים עד כה, ישימות התוכנית, היקף השלמת הסבב המבוקש עד לעת הגשת הבקשה, מידת ניסיונו של המשקיע בהשקעות בחברות טכנולוגיות, והערך המוסף של המשקיע בתחום פעילות החברה.

איך מגישים בקשה?

מוזמנים לצפות בוובינר ולשמוע פרטים נוספים

לפני הכל, הנה כמה דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה חדשה: 

 1. קודם כל קראו את ההנחיות המופיעות מסלול ההטבה ונהלי המסלול שיתעדכנו כאן בימים הקרובים.
 2. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתרהרשמו לאזור האישי.
 3. מלאו את הטופס המקוון “ בקשה להשקעה במו”פ” – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 4. בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות. ​​
 5. חברה יכולה לקבל השקעה במסגרת מסלול זה רק פעם אחת.
 6. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיתעדכנו כאן בימים הקרובים (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתוגש בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

מועדי הגשה

 • חברות אשר יגישו בקשות עד ליום 14 באפריל 2024 בשעה 12:00 בצהריים יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף יוני 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 14.4.2024-22.5.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף יולי 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 22.5.2024-20.6.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף אוגוסט 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 20.6.2024-25.7.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף ספטמבר 2024.

המועדים הבאים יפורסמו בהמשך.

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב לדגשים עבור המסמכים והטפסים להגשה (בכדי לצפות בדגשים יש ללחוץ על סימן השאלה משמאל לשם המסמך)

אם התאגיד משתייך לקבוצת תאגידים יש להעביר הסכמים בין תאגידיים שנוגעים במישרין או בעקיפין למגישת הבקשה.

דוחות כספיים מבוקרים וחתומים לשנה הכספית שעברה.
* במידה שיש גם דוחות סקורים לשנה הנוכחית – נא לצרף.
* במידה ולחברה אין דוחות כספיים מבוקרים לשנה הכספית הקודמת בעת הגשת הבקשה, נדרש – מאזן בוחן מלא ושלם לשנה הקודמת.

דגשים:

 • מאזני הבוחן יכללו בכותרתם מידע על התקופה שנתוניה כלולים בהם.
 • במידת האפשר, מאזני הבוחן יהיו במתכונת “מאזן תנועות” בהם ניתן לזהות את התנועה בתקופה המדווחת.
 • מאזני הבוחן יופקו מתכנת הנהלת החשבונות של החברה כקבצי PDF ויחולקו לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזים. בנוסף, ישלחו כקבצי אקסל.
 • מאזני הבוחן יהיו שלמים, מאוזנים, ויכללו יתרות מאזניות ותוצאתיות.
 • מאזני הבוחן יציג נתונים תואמים לאלו המוצגים באישורי יתרות הבנק של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

בעת מילוי אקסל התקציב יש לבחור בגיליון הראשי את המסלול “עידוד השקעות הון בחברות הזנק- מסלול הטבה מס’ 7”

שאלות נפוצות

תאגיד שהתאגד כדין בישראל, הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר עיקר עיסוקו הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים.
קרן ההזנק מחולקת לשלושה מסלולים שונים בהתאם לשלבי השקעה Pre-seed, Seed ו Round A. חברה רשאית להגיש בקשה למסלול Round A עבור סבב השקעה מבוקש שלא עולה על 75 מיליון ש”ח ואשר לפחות 50% מסבב ההשקעה המבוקש מיועד להוצאות מו”פ, ובתנאי שסך מימון העבר שקיבלה החברה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים קלנדריים לפני הגשת הבקשה לא עולה על 50 מיליון ש”ח וסך ההכנסות בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 30 מיליון ש”ח.

בבחירה לאיזה מסלול להגיש בקשה – האם למסלול Pre-Seed, מסלול Seed או מסלול Round A, יש לוודא תחילה כי החברה עומדת בתנאי הסף של קרן ההזנק בכלל ובכספי מימון עבר והכנסות בכל אחד מהמסלולים בפרט.

לאחר מכן, יש לבחון האם סבב ההשקעה המבוקש והוצאות המו”פ מושא הבקשה עומדים גם הם בתנאים. אם החברה עומדת בתנאים של יותר ממסלול אחד, מומלץ להגיש למסלול בהתאם לשלב הפיתוח שבו נמצאת החברה.

ניתן להגיש בקשה במקביל למסלול אחר של רשות החדשנות, ובתנאי שלא יעשה שימוש בסבב ההשקעה המבוקש שהוגש לקרן ההזנק כמימון משלים למסלול אחר של רשות החדשנות, ושהבקשה למסלול האחר  אינה כוללת משימות, פעילות, רכיבי הוצאות או כוח אדם הנמצאים בחפיפה כלשהי לבקשה אשר הוגשה או תוגש לקרן ההזנק.

חברה רשאית להגיש בקשה לקרן ההזנק, בתנאי שהיא עומדת בתנאי הסף של קרן ההזנק, ושסבב ההשקעה המבוקש אינו כולל משימות, פעילות, רכיבי הוצאות או כוח אדם הנמצאים בחפיפה כלשהי לאלה שבתיק/תיקים שבו/בהם מקבלת החברה כרגע תמיכה. למען הסר ספק, לא ניתן להשתמש בכספי סבב ההשקעה בקרן ההזנק כמימון משלים למענקים אחרים שאינם במסגרת קרן ההזנק, לרבות מסלולים אחרים של רשות החדשנות.

סבבי השקעה

סבב השקעה בשוק הוא תהליך שבו חברת סטארט-אפ מגייסת הון ממשקיעים. במהלך חייה, חברה עשויה לבצע מספר סבבי השקעה שונים:

 1. סבב גיוס Pre-Seed: סבב גיוס ההון הראשון של החברה, שבו החברה מגייסת סכום קטן יחסית (עד מיליוני שקלים בודדים) ממשפחה, חברים, משקיעים פרטיים (Angels) או קרנות הון סיכון קטנות.
 2. סבב גיוס Seed: סבב גיוס הון המשכי, שבו החברה מגייסת סכום משמעותי יותר (עד סכום דו-ספרתי נמוך של מיליוני שקלים) מקבוצות של משקיעים פרטיים או מקרנון הון סיכון.
 3. סבב גיוס Round A: סבב גיוס הון גדול יחסית (עד עשרות מיליוני שקלים), מקרנות הון סיכון או מקרנות תאגידיות.
 4. סבבים נוספים (B,C,D,E וכו’) הם גיוסים גדולים מאוד של חברות שכבר התבססו בשוק, והמסלול אינו מיועד להן.

“סבב השקעה מבוקש” לרשות החדשנות הוא סבב השקעה שאותו החברה מעוניינת לגייס מהשוק הפרטי, הכולל את מענק רשות החדשנות מקרן ההזנק, שבאמצעותו היא תגיע לאבני דרך שיאפשרו לחברה לגייס את סבב ההשקעה הבא (“אבני דרך מימוניות”). ההשקעה הפרטית חייבת להיות השקעה הונית בתמורה למניות החברה או הלוואה המירה למניות (CLA) או מימון המיר למניות (SAFE). למען הסר ספק, סבב ההשקעה המבוקש כולל את חלקה של רשות החדשנות בסיבוב ההשקעה. חלקה של רשות החדשנות בסבב ההשקעה יהיה מענק מותנה בתמורה לתמלוגים (רשות החדשנות לא לוקחת מניות בחברה).

החברה צריכה לבנות את תוכנית העבודה, ולהגדיר את אבני הדרך המימוניות. פרק הזמן להשגת אבני הדרך המימוניות יהיה עד 36 חודשים (במונחי רשות החדשנות – “תקופת ביצוע”) כמפורט בהוראות המסלול. למען הסר ספק, תקופת הביצוע תחל לא מוקדם מחודש הגשת הבקשה.

רשות החדשנות תשתתף בסבב ההשקעה המבוקש באמצעות מענקים, כדלהלן:

 1. סבב גיוס Pre-Seed: מענק בשיעור 60% מסבב ההשקעה ועד 1.5 מיליון ₪.
 2. סבב גיוס Seed: מענק בשיעור 50% מסבב ההשקעה ועד 5 מיליון ₪.
 3. סבב גיוס Round A: מענק בשיעור 30% מסבב ההשקעה ועד 15 מיליון ₪.

כיצד אבחר את הסבב המבוקש?

סבב הגיוס הוא בשלב Round A מיועד לחברות שמאז התאגדותן ועד שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה, לא קיבלו מימון שעולה על 50 מיליון ₪, ושסך ההכנסות שלהן לא עלה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה על 30 מיליון ₪. חברות אשר מגייסות כסף בשלב זה, בדרך כלל מבצעות, בין היתר, השלמת פיתוח של מוצר טכנולוגי חדשני, לרבות ביצוע ניסויים מתקדמים במתקני הרצה או ניסויים ראשונים בבני אדם, קידומו העסקי בשווקי היעד ובניית תשתיות לצמיחת החברה.

לא. אם החברה השלימה וסיימה סבב השקעה במסגרת אחד משלבי קרן ההזנק, היא אינה רשאית להגיש בקשה של סבב השקעה נוסף לשלב אותו סיימה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

הודעה חשובה

לא בטוחים לאיזה מסלול להגיש בקשה; Seed, Pre-seed או Round A?
הקליקו להכוונה

(*) גללו מטה לקריאת מועדי ההגשה

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>