קרן ההזנק – מסלול Round A

על המסלול

לצפייה בדף בערבית לחצו כאן – للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

מסלול Round A בקרן ההזנק נועד לעודד צמיחה של חברות הזנק בישראל, שפועלות בתחומים עתירי מו”פ, בעלי סיכון גבוה ובשלבים מוקדמים, דרך הרחבת מקורות המימון הזמינים להן. הרשות תשתתף בסבב השקעה בחברות בשלב Round A, יחד עם משקיע או משקיעים פרטיים שישקיעו בסבב ההשקעה (בניכוי מענק הרשות), זאת כדי להוריד סיכון למשקיעים ולעודד את מימוש ההשקעה.

 

מטרת המסלול

 1. לעודד צמיחה של חברות הזנק עם חדשנות טכנולוגית עמוקה בישראל
 2. להרחיב את מקורות המימון הזמינים של חברות ההזנק בישראל בשלב Round A, הפועלות בתחומים עתירי מו”פ בסיכון גבוה
 3. לעודד השקעות Round A של משקיעים פרטיים בחברות הזנק ישראליות
 4. להרחיב את פעילותם של משקיעים, לרבות בתחומים שבהם קיים מיעוט יחסי של משקיעים מתמחים, וזמינות נמוכה של הון פרטי להשקעה

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות הזנק ישראליות בשלב Round A, שמפתחות מוצרים המבוססים על טכנולוגיות עתירות מו”פ, בשלבים מוקדמים וברמת סיכון גבוהה. רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Round A בחברות שגייסו לא יותר מ-50 מיליון ₪ מיום התאגדותן ועד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה ושסך ההכנסות שלהן לא עולה על 30 מלש”ח בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה.

קרן ההזנק לחברות בשלב סבב השקעה Round A מיועדת לחברות ישראליות שמפתחות טכנולוגיות חדשניות לצורך השלמת פיתוח של מוצר טכנולוגי חדשני (כולל ביצוע ניסויים במתקני הרצה), לקדם אותו עסקית בשווקי היעד ולבנות יכולות ותשתיות פנימיות (in-house) לצמיחת החברה ולהתבסס כחברה שלמה בעלת תשואה גבוהה למשק הישראלי.

מה מקבלים?

רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Round A בשיעור מענק 30% מגובה סבב ההשקעה ועד לתקרת מענק של 15 מיליון ₪. חברות שמקום פעילותן באזור פיתוח א’, תקבלנה תוספת של 10% על המענק, כך שתקרת המענק תהיה 16.5 מיליון ₪.

מדוע כדאי?

 1. אישור מראש למענק רב-שנתי בשיעור מענק קבוע
 2. סנכרון בין גיוס ההון של חברת ההזנק לבין גיוס המענק מרשות החדשנות
 3. הורדת סיכונים עבור משקיעים פרטיים, מה שיעזור לחברות ההזנק לגייס מהם את ההון הדרוש
 4. וודאות – גובה סבב הגיוס ומשך תקופת הביצוע – בהתאם לנדרש לחברה להגעה לאבן הדרך המימונית הבאה (לא צריך להגיש בקשה לרשות החדשנות כל שנה)
 5. תמיכה בכלל פעילות החברה
 6. מימון לא מדלל – רשות החדשנות לא לוקחת מניות מהחברה בתמורה לחלק שלה בהשקעה
 7. השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. תאגיד נתמך יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המכירות.
 8. תו איכות של רשות החדשנות למשיכת השקעות של משקיעים פרטיים

תנאי המסלול

 1. החברה התאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ועיקר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים
 2. סך המימון הכספי שהחברה גייסה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה לא עולה על 50 מלש”ח
 3. סך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 30 מיליון ₪
 4. סבב ההשקעה המבוקש לא עולה על 75,000,000 ₪ במצטבר לתקופת ביצוע של עד 36 חודשים ו-50% לפחות מסבב ההשקעה יהיה לצורכי מחקר ופיתוח
 5. הרחבה ופירוט נוסף ניתן למצוא בסעיף 6.1 למסלול ההטבה.

קריטריונים להערכת בקשה

  1. היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית של המוצר, לרבות רמת המורכבות והעומק שלו. האתגרים הטכנולוגיים של תכנית המחקר ופיתוח וההיתכנות שלה.
  2. היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה בעקבות הצלחת התוכנית, לרבות הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק, היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע.
  3. היבט משקי וזמינות הון: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, לרבות פעילות בתחומים שבהם זמינות הון נמוכה של משקיעים מתמחים, אתגרי חדירה גבוהים לשוק ופוטנציאל להתפתחות חברה שלמה.
  4. היבט יכולות החברה: יכולות החברה להשלים את התוכנית בהצלחה ולהגיע לאבן דרך מימונית, לרבות יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית, הישגים עד כה, ישימות התוכנית, היקף השלמת הסבב המבוקש עד לעת הגשת הבקשה, מידת ניסיונו של המשקיע בהשקעות בחברות טכנולוגיות, והערך המוסף של המשקיע בתחום פעילות החברה.

איך מגישים בקשה?

מוזמנים לצפות בוובינר ולשמוע פרטים נוספים

לפני הכל, הנה כמה דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה חדשה: 

 1. קודם כל קראו את ההנחיות המופיעות מסלול ההטבה ונהלי המסלול שיתעדכנו כאן בימים הקרובים.
 2. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתרהרשמו לאזור האישי.
 3. מלאו את הטופס המקוון “ בקשה להשקעה במו”פ” – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 4. בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות. ​​
 5. חברה יכולה לקבל השקעה במסגרת מסלול זה רק פעם אחת.
 6. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיתעדכנו כאן בימים הקרובים (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתוגש בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

מועדי הגשה

 • חברות אשר יגישו בקשות עד ליום 14 באפריל 2024 בשעה 12:00 בצהריים יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף יוני 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 14.4.2024-22.5.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף יולי 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 22.5.2024-20.6.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף אוגוסט 2024.
 • חברות אשר יגישו בקשות בין 20.6.2024-25.7.2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד סוף ספטמבר 2024.

המועדים הבאים יפורסמו בהמשך.

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב לדגשים עבור המסמכים והטפסים להגשה (בכדי לצפות בדגשים יש ללחוץ על סימן השאלה משמאל לשם המסמך)

אם התאגיד משתייך לקבוצת תאגידים יש להעביר הסכמים בין תאגידיים שנוגעים במישרין או בעקיפין למגישת הבקשה.

דוחות כספיים מבוקרים וחתומים לשנה הכספית שעברה.
* במידה שיש גם דוחות סקורים לשנה הנוכחית – נא לצרף.
* במידה ולחברה אין דוחות כספיים מבוקרים לשנה הכספית הקודמת בעת הגשת הבקשה, נדרש – מאזן בוחן מלא ושלם לשנה הקודמת.

דגשים:

 • מאזני הבוחן יכללו בכותרתם מידע על התקופה שנתוניה כלולים בהם.
 • במידת האפשר, מאזני הבוחן יהיו במתכונת “מאזן תנועות” בהם ניתן לזהות את התנועה בתקופה המדווחת.
 • מאזני הבוחן יופקו מתכנת הנהלת החשבונות של החברה כקבצי PDF ויחולקו לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזים. בנוסף, ישלחו כקבצי אקסל.
 • מאזני הבוחן יהיו שלמים, מאוזנים, ויכללו יתרות מאזניות ותוצאתיות.
 • מאזני הבוחן יציג נתונים תואמים לאלו המוצגים באישורי יתרות הבנק של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

בעת מילוי אקסל התקציב יש לבחור בגיליון הראשי את המסלול “עידוד השקעות הון בחברות הזנק- מסלול הטבה מס’ 7”

שאלות נפוצות

שאלות כלליות

תאגיד שהתאגד כדין בישראל, הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר עיקר עיסוקו הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים.
קרן ההזנק מחולקת לשלושה מסלולים שונים בהתאם לשלבי השקעה Pre-seed, Seed ו Round A. חברה רשאית להגיש בקשה למסלול Round A עבור סבב השקעה מבוקש שלא עולה על 75 מיליון ש”ח ואשר לפחות 50% מסבב ההשקעה המבוקש מיועד להוצאות מו”פ, ובתנאי שסך מימון העבר שקיבלה החברה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים קלנדריים לפני הגשת הבקשה לא עולה על 50 מיליון ש”ח וסך ההכנסות בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 30 מיליון ש”ח.

בבחירה לאיזה מסלול להגיש בקשה – האם למסלול Pre-Seed, מסלול Seed או מסלול Round A, יש לוודא תחילה כי החברה עומדת בתנאי הסף של קרן ההזנק בכלל ובכספי מימון עבר והכנסות בכל אחד מהמסלולים בפרט.

לאחר מכן, יש לבחון האם סבב ההשקעה המבוקש והוצאות המו”פ מושא הבקשה עומדים גם הם בתנאים. אם החברה עומדת בתנאים של יותר ממסלול אחד, מומלץ להגיש למסלול בהתאם לשלב הפיתוח שבו נמצאת החברה.

לא. בעת הגשת הבקשה יש לצרף תעודת התאגדות.

אין מגבלות על גיל חברה.

לא ניתן להסב בקשה שנקלטה ונבחנת על ידי רשות החדשנות במסגרת מסלול אחר, אולם ניתן למשוך את אותה בקשה, ולהגיש בקשה חדשה לקרן ההזנק.

לא. גם חברה שלא קיבלה מימון במסלול Seed יכולה להגיש בקשה למסלול Round A, כל עוד היא עומדת בתנאי הסף לכך. מומלץ לבחון את ההתאמה גם ביחס לשלב הפיתוח שבו נמצאת החברה, בהיבטים של התארגנות כחברה, בשלות המוצר ופיתוח עסקי.

כן, כל עוד היא עומדת בתנאי הסף, ומתכננת לגייס סבב השקעה כחלק מההגשה למסלולRound A . אם מדובר בחברה שפועלת במודל Bootstrap, מדובר כנראה בחברה שלא גייסה הון עד היום, אך זו גם אחת הסיבות שרשות החדשנות מאפשרת כבר בשלב זה שלחברה תהיינה הכנסות של עד 30 מיליון ש”ח בשנה הקלנדרית לפני הגשת הבקשה. מומלץ לבחון את ההתאמה גם ביחס לשלב הפיתוח שבו נמצאת החברה, בהיבטים של התארגנות כחברה, בשלות המוצר ופיתוח עסקי.

סבבי השקעה

סבב השקעה בשוק הוא תהליך שבו חברת סטארט-אפ מגייסת הון ממשקיעים. במהלך חייה, חברה עשויה לבצע מספר סבבי השקעה שונים:

 1. סבב גיוס Pre-Seed: סבב גיוס ההון הראשון של החברה, שבו החברה מגייסת סכום קטן יחסית (עד מיליוני שקלים בודדים) ממשפחה, חברים, משקיעים פרטיים (Angels) או קרנות הון סיכון קטנות.
 2. סבב גיוס Seed: סבב גיוס הון המשכי, שבו החברה מגייסת סכום משמעותי יותר (עד סכום דו-ספרתי נמוך של מיליוני שקלים) מקבוצות של משקיעים פרטיים או מקרנון הון סיכון.
 3. סבב גיוס Round A: סבב גיוס הון גדול יחסית (עד עשרות מיליוני שקלים), מקרנות הון סיכון או מקרנות תאגידיות.
 4. סבבים נוספים (B,C,D,E וכו’) הם גיוסים גדולים מאוד של חברות שכבר התבססו בשוק, והמסלול אינו מיועד להן.

“סבב השקעה מבוקש” לרשות החדשנות הוא סבב השקעה שאותו החברה מעוניינת לגייס מהשוק הפרטי, הכולל את מענק רשות החדשנות מקרן ההזנק, שבאמצעותו היא תגיע לאבני דרך שיאפשרו לחברה לגייס את סבב ההשקעה הבא (“אבני דרך מימוניות”). ההשקעה הפרטית חייבת להיות השקעה הונית בתמורה למניות החברה או הלוואה המירה למניות (CLA) או מימון המיר למניות (SAFE). למען הסר ספק, סבב ההשקעה המבוקש כולל את חלקה של רשות החדשנות בסיבוב ההשקעה. חלקה של רשות החדשנות בסבב ההשקעה יהיה מענק מותנה בתמורה לתמלוגים (רשות החדשנות לא לוקחת מניות בחברה).

החברה צריכה לבנות את תוכנית העבודה, ולהגדיר את אבני הדרך המימוניות. פרק הזמן להשגת אבני הדרך המימוניות יהיה עד 36 חודשים (במונחי רשות החדשנות – “תקופת ביצוע”) כמפורט בהוראות המסלול. למען הסר ספק, תקופת הביצוע תחל לא מוקדם מחודש הגשת הבקשה.

רשות החדשנות תשתתף בסבב ההשקעה המבוקש באמצעות מענקים, כדלהלן:

 1. סבב גיוס Pre-Seed: מענק בשיעור 60% מסבב ההשקעה ועד 1.5 מיליון ₪.
 2. סבב גיוס Seed: מענק בשיעור 50% מסבב ההשקעה ועד 5 מיליון ₪.
 3. סבב גיוס Round A: מענק בשיעור 30% מסבב ההשקעה ועד 15 מיליון ₪.

השקעה מוכרת היא השקעה הונית ו/או הלוואה המירה למניות (CLA) ו/או מימון המיר למניות (SAFE), שאינם ממקור שהוא עובד החברה, תאגיד בבעלותו המלאה או קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה, ושלא נחתם בגינה הסכם סופי (או לחילופין הועבר המימון בפועל) למעלה משלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה.

בשלושת החודשים שקדמו לחודש הגשת הבקשה – הכוונה לשלושת החודשים הקלנדריים לפני החודש שבו הוגשה הבקשה. לדוגמה: אם החברה הגישה בקשה במהלך חודש אפריל, הסכמים סופיים שנחתמו בחודשים ינואר, פברואר ומרץ יוכלו להיכלל במסגרת סבב ההשקעה המבוקש, תחת המגבלות של הכרה עד 30% מסך ההשקעות המוכרות. 

לא, אך המבקש רשאי לעשות כן אם הוא מעוניין בכך.

על מנת לחשב את סכומי ההשקעה שניתן להכיר בהם, יש צורך לחשב תחילה מהו סבב ההשקעה המוכר. סבב ההשקעה המוכר הוא למעשה סבב ההשקעה המבוקש, בניכוי השקעות שלא ניתן להכיר בהן – אם נכללו בבקשה (השקעה שאינה הונית, הלוואה שאינה המירה למניות, מימון שאינו המיר למניות ו/או השקעה/הלוואה/מימון מצד עובד של החברה מגישת הבקשה, תאגיד בבעלותו המלאה או קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה ו/או השקעה/הלוואה/מימון שגויס למעלה משלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה). לאחר שיחושב סבב ההשקעה המוכר, ינוכה מענק רשות החדשנות המבוקש, ונקבל את סבב ההשקעה שעל החברה לגייס ממשקיעים, מעבר למענק רשות החדשנות, לצורך השלמת גיוס מלוא סבב ההשקעה המבוקש. סכומי ההשקעה המבוססים על שלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, שניתן להכיר בהם, לא יעלו על 30% מסך סבב ההשקעה שעל החברה לגייס ממשקיעים.

דוגמה: חברה הגישה בקשה למסלול ה- Seed, עם סבב השקעה מבוקש בסך של 10 מיליון ₪ (שיעור המענק מרשות חדשנות הוא 50% במסלול ה- Seed, ולכן המענק יהיה בסך של 5 מיליון ₪). בהנחה שכל סבב ההשקעה המבוקש לא גויס למעלה משלושה חודשים לפני הגשת הבקשה, ועומד בתנאים (השקעה הונית, הלוואה המירה למניות, מימון המיר למניות ואין השקעה/הלוואה/מימון מצד עובד של החברה מגישת הבקשה, תאגיד בבעלותו המלאה או קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה), אז סבב ההשקעה המוכר שווה לסבב ההשקעה המבוקש, ועומד על סך של 10 מיליון ₪. בניכוי מענק רשות החדשנות המבוקש, בסך של 5 מיליון ₪, סבב ההשקעה שעל החברה לגייס ממשקיעים כדי להשלים את סבב ההשקעה המבוקש הוא בסך של 5 מיליון ₪.

כל עוד סך סכומי ההשקעה שהחברה גייסה בשלושת החודשים שקדמו לחודש הגשת הבקשה לא עלה על30% מסך סבב ההשקעה הפרטי שעל החברה לגייס (במקרה שלפנינו 1.5 מיליון ₪), ניתן יהיה להכיר בכל סכומי ההשקעה שגויסו כאמור. אם סך סכומי ההשקעה שגויסו כאמור הוא מעל 30%, כלומר מעל 1.5 מיליון ₪, לא ניתן יהיה להכיר באותו חלק שגויס מעל 1.5 מיליון ₪. בגין החלק שלא ניתן להכיר בו, יהיה על החברה לגייס את ההפרש, כדי להשלים את סבב ההשקעה הסופי.

למשל, אם מתוך ה-10 מיליון ₪, 2 מיליון ₪ הם סך ההשקעות שגויסו בשלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, אז מכיוון ש- 2 מיליון ₪ מהווים 40% מסך סבב ההשקעה שעל החברה לגייס ממשקיעים, ניתן יהיה להכיר רק ב-1.5 מיליון ₪ מתוכם (30%). במקרה כזה, מכיוון ש-1.5 מיליון ₪ גויסו ומוכרים על ידי רשות החדשנות כחלק מסבב ההשקעה המבוקש, ומענק רשות החדשנות יהיה 5 מיליון ₪, אז כדי להשלים את סך סבב ההשקעה המבוקש יהיה על החברה לגייס 3.5 מיליון ₪ ממשקיעים, לצורך השלמת סבב ההשקעה והפעלת התיק.

החברה מחויבת להציג לרשות החדשנות את כל הסכמי ההשקעה שעליהם היא חתומה.

יש לכלול את כל סכום ההשקעה במסגרת היקף מימון העבר.

כיצד אבחר את הסבב המבוקש?

סבב הגיוס הוא בשלב Round A מיועד לחברות שמאז התאגדותן ועד שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה, לא קיבלו מימון שעולה על 50 מיליון ₪, ושסך ההכנסות שלהן לא עלה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה על 30 מיליון ₪. חברות אשר מגייסות כסף בשלב זה, בדרך כלל מבצעות, בין היתר, השלמת פיתוח של מוצר טכנולוגי חדשני, לרבות ביצוע ניסויים מתקדמים במתקני הרצה או ניסויים ראשונים בבני אדם, קידומו העסקי בשווקי היעד ובניית תשתיות לצמיחת החברה.

לא. אם החברה השלימה וסיימה סבב השקעה במסגרת אחד משלבי קרן ההזנק, היא אינה רשאית להגיש בקשה של סבב השקעה נוסף לשלב אותו סיימה.

תנאי סף להגשה

מימון כספי הוא מימון פרטי וממשלתי, כולל השקעות הוניות, הלוואות מכל הסוגים שטרם הוחזרו ומענקים מכל סוג שהוא (כולל מענקים מרשות החדשנות ומענקים אחרים שהתקבלו מגופים ממשלתיים או לא ממשלתיים). למען הסר ספק, הלוואות בנקאיות וכספים שנלקחו כהלוואות והוחזרו למלווה, לא ייכללו לצורך בחינת עמידתה של החברה בתנאי הסף.

מימון כספי הוא לא רק כסף שהועבר בפועל, אלא גם מימון שמבוסס על הסכם סופי שנחתם בין החברה למשקיע, כאשר הכסף טרם הועבר בפועל.

אם ועדת המחקר דחתה בקשה של חברה במסגרת קרן ההזנק, ניתן להגיש בקשה חדשה ללא מגבלת זמן, כל עוד החברה עודנה עומדת בתנאי הסף בתאריך ההגשה החדש.

תקציב מבוקש בקרן ההזנק

תקציב מבוקש הינו תקציב הוצאות המו”פ של החברה, המוכרות על ידי רשות החדשנות מתוך כלל סבב ההשקעה המבוקש.

התקציב המבוקש הינו תקציב האקסל עבור הוצאות המו”פ המוכרות. יש לכלול בתקציב המבוקש את כל הוצאות המו”פ המוכרות בסבב ההשקעה המבוקש, ובכלל זה כוח אדם בתפקידי מחקר ופיתוח, קבלני משנה למחקר ופיתוח, חומרים, ציוד ופטנטים. פירוט נוסף בנוהל רשות החדשנות 200-02, עם החרגות ושינויים ייחודיים לבקשות המוגשות במסגרת מסלול ההטבה.

לא. אם הוועדה מצאה כי הוצאות המו”פ המוכרות בפועל (לאחר בחינה של רשות החדשנות) נמוכות משיעור המו”פ המינימלי, תידחה הבקשה בגין אי עמידה בתנאי סף. עם זאת, החברה תהיה רשאית להגיש בקשה חדשה לרשות החדשנות. למען הסר ספק, מדובר בבקשה חדשה, ויהיה על החברה לעמוד בכל התנאים בהתאם לתאריך ההגשה החדש.

כן, בכפוף לכך שלא ניתן לבצע את הפעילות הללו בארץ. למען הסר ספק, תקציב הוצאות המו”פ לפעילות בחו”ל מוכר בשיעור של עד 50% מסך תקציב הוצאות המו”פ.

כן.

כן, בתנאי שהוועדה אישרה פעילות זו כחלק מתוכנית המו”פ של החברה.

העלות מוכרת, בהתאם לקבוע בנוהל רשות החדשנות 200-02, ובכפוף לכך שהוועדה אישרה את משימת המו”פ הקשורה להוצאה.

לא.

העלות מוכרת, בהתאם לקבוע בנוהל רשות החדשנות 200-02, ובכפוף לכך שהוועדה אישרה את משימת המו”פ הקשורה להוצאה.

עקרונית לא. עם זאת, אם נכלל מו”פ בהקמת קו הייצור, ההוצאה עשויה להיות מוכרת, בכפוף לכך שהוועדה אישרה את משימת המו”פ הקשורה להוצאה.

לא.

ההוצאה מוכרת ובתנאי כי מדובר בתוכנה ייעודית לצורך הפיתוח, בהתאם לקבוע בנוהל רשות החדשנות 200-02, ובכפוף לכך שהוועדה אישרה את משימת המו”פ הקשורה להוצאה.

העלות מוכרת בהתאם לקבוע בנוהל רשות החדשנות 200-02, ובכפוף לכך שהוועדה אישרה את משימת המו”פ הקשורה להוצאה.

לא.

מענק קרן ההזנק ומסלולי רשות מקבילים / תכניות אחרות

ניתן להגיש בקשה במקביל למסלול אחר של רשות החדשנות, ובתנאי שלא יעשה שימוש בסבב ההשקעה המבוקש שהוגש לקרן ההזנק כמימון משלים למסלול אחר של רשות החדשנות, ושהבקשה למסלול האחר  אינה כוללת משימות, פעילות, רכיבי הוצאות או כוח אדם הנמצאים בחפיפה כלשהי לבקשה אשר הוגשה או תוגש לקרן ההזנק.

חברה רשאית להגיש בקשה לקרן ההזנק, בתנאי שהיא עומדת בתנאי הסף של קרן ההזנק, ושסבב ההשקעה המבוקש אינו כולל משימות, פעילות, רכיבי הוצאות או כוח אדם הנמצאים בחפיפה כלשהי לאלה שבתיק/תיקים שבו/בהם מקבלת החברה כרגע תמיכה. למען הסר ספק, לא ניתן להשתמש בכספי סבב ההשקעה בקרן ההזנק כמימון משלים למענקים אחרים שאינם במסגרת קרן ההזנק, לרבות מסלולים אחרים של רשות החדשנות.

לא.

כן. אולם, מכיוון שהשתתפות הרשות במסגרת קרן ההזנק היא בכלל סבב ההשקעה המבוקש, חל איסור שיהיה כל חפיפה בין תוכנית העבודה וההוצאות בקרן ההזנק לבין תוכנית העבודה וההוצאות במסלול אחר. בנוסף, מימון מסבב ההשקעה לא יכול להוות מימון משלים (במלואו או בחלקו) למסלול האחר.

השלמת סבב השקעה - הצגת מימון משלים

ניתן להגיש בקשה ללא הצגת משקיעים במסגרת סבב ההשקעה המבוקש, לקבל את אישור ועדת המחקר, ולהיעזר באישור הוועדה במציאת משקיעים. עם זאת, יש לתת את הדעת בנושא הזה לשתי נקודות: א. אי הצגת משקיעים תחליש את הבקשה, בהיבט של בחינת הניסיון והערך המוסף של המשקיע. ב. בהינתן אישור הוועדה, יש להשלים ולגייס את מלוא סבב ההשקעה בתוך 6 חודשים מיום אישור הוועדה.

סבב ההשקעה המבוקש יכול להיות מבוסס על משקיעים קיימים בלבד, על משקיעים חדשים בלבד, או על משקיעים קיימים וחדשים כאחד. יודגש, כי תשובה זו מתייחסת למשקיעים עצמם ולא להשקעות שלהם. על ההשקעות שלהם לעמוד בהוראות מסלול ההטבה.

חברה לא תוכל להפעיל את התיק ולקבל את המקדמה אם לא השלימה את מלוא גיוס סבב ההשקעה. עם זאת, חברה המגישה בקשה במסלול Round A, רשאית לפצל את סבב ההשקעה, ולציין בבקשה את סכום סבב ההשקעה שהיא מכוונת לסגירה ראשונה. במקרה כזה, החברה תקבל אבן דרך מקדמית לסגירה ראשונה של סבב ההשקעה, והיא תוכל להפעיל את התיק, ולקבל מקדמה, לאחר שהשלימה את מלוא גיוס הסגירה הראשונה של סבב ההשקעה. במקרה כזה, יהיה על החברה להשלים את הסגירה השנייה של סבב ההשקעה תוך 12 חודשים ממועד הסגירה הראשונה של סבב ההשקעה.

כן. על החברה להגיש בקשת שינוים בנושא זה, אשר תובא להחלטתה של ועדת המחקר.

הסכמ/ים סופי/ים מחייב/ים וחתומ/ים עם משקיע/ים, על סך כל סבב ההשקעה המאושר, בניכוי מענק רשות החדשנות, מספק/ים על מנת להפעיל את התיק ברשות החדשנות ולקבל מקדמה על חשבון המענק. זאת, בכפוף לכך שהחברה עמדה בכל התנאים המקדמיים – אם ועדת המחקר הציבה כאלה. בנוסף, העברת המענק של הרשות תעשה בכפוף לכך שגם יתר המשקיעים יעבירו את השקעתם לחברה בהתאם לקבוע בהסכם.

לא. ההסכם חייב לכלול השקעה ולא רק אופציות להשקעה.

כל הסכם העונה לאחת משתי ההגדרות במסלול מקובל:

2.5.2. הלוואה המירה למניות – הלוואה למבקש, המשלבת בתוכה רכיב של אופציה להמרה למניות המבקש (CLA);

2.5.3. מימון המיר למניות – העברת מימון מידי למבקש, כנגד זכות לקבל בעתיד מניות כמבקש, בשווי מלוא המימון שהועבר כאמור (SAFE).

 

תנאים מועדפים

כל עוד החברה תעמוד בתנאי הסף של קרן ההזנק, ובתנאי הזכאות לתנאים מועדפים, היא תוכל לקבל מענק מוגדל נוסף, ואין בכך שקיבלה כבר מענק מוגדל במסגרת מסלול אחר של רשות החדשנות, כדי למנוע ממנה זכאות לקבל מענק מוגדל נוסף במסגרת קרן ההזנק.

הצגת מסמכים פיננסים

מאזן הבוחן של החברה צריך להיות שלם ומותאם (בדגש להתאמה לאישורי היתרה מהבנקים) ל”יום החתך”. “יום החתך” הינו שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה.

הארכת תקופה וקבלת מענק

כן, ניתן יהיה להגיש בקשה להארכת תקופה להשלמת משימות הפיתוח. ההגשה תהיה בהתאם לנוהל רשות החדשנות 200-02, כמו ביתר מסלולי הרשות: בקשות עד 5 חודשים (שאינן כוללות שינויים בתוכנית העבודה) יטופלו בהליך ללא ועדה (התאמות), בקשות להארכה מעל 5 חדשות יוגשו כבקשה לשינויים.

המקדמה תעמוד על 35% מהמענק הצפוי לשנה הראשונה מתוך תקופת התיק.

התשלומים ישולמו בהתאם להוצאות בפועל, כנהוג בקרן המו”פ. על חברה להגיש דיווח רבעוני, הכולל את הוצאות המו”פ. מימון הרשות יועבר בכפוף לכך שיתר המשקיעים העבירו אף הם את השקעותיהם לחברה.

חובות של חברה כלפי הרשות

כן, יש צורך להגיש דיווח על כל שינוי שליטה בחברה, בהתאם לנוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06).

החובות הן בהתאם לכללים הרגילים של רשות החדשנות: על החברה הישראלית להיות הבעלים המלאים בידע שיפותח. ייצור ניתן לבצע בהתאם להצהרת החברה במועד הגשת הבקשה. העברת ידע או ייצור לחו”ל מצריכה קבלת אישור מראש מועדת המחקר. העברת הידע לחו”ל תגרור השבה של מינימום המענקים שניתנו, עד לתקרה היכולה להגיע לפי 6 מהמענק שניתן.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

הודעה חשובה

לא בטוחים לאיזה מסלול להגיש בקשה; Seed, Pre-seed או Round A?
הקליקו להכוונה

(*) גללו מטה לקריאת מועדי ההגשה

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>