מסלול השקעה בפיילוטים בתחום הפינטק

על המסלול

המסלול תומך בתכניות הרצה (פיילוטים) אשר יתבצעו ברשות לניירות ערך, בגופים פיננסים או ישירות מול הציבור ויתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם. על החברה לצרף LOI מאתר ההרצה המביע את הסכמתו לביצוע הפיילוט המתואר בבקשה. (למעט אם הפיילוט מבוצע מול הציבור – B2C).

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

 • אין הגבלה על סכום הפיילוט.
 • חברה יכולה להגיש מספר פיילוטים (בכמה סבבים), בבחינת הבקשה תיבדק בין היתר: תרומת אתרי ההרצה, הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט, קידום החברה למסחור באמצעות הפיילוטים וההשפעה הצפויה של התכנית על ייעול ושיפור שוקי ההון וענפי השירותים הפיננסיים בישראל.
 • ניתן לבצע פיילוט מקביל (לזה הנערך בישראל) עם אתר הרצה מחוץ לישראל וכן לכלול חלק מעלויות אתר ההרצה בבקשת המימון.
 • בפרויקטים בהם המוצר הינו אלגוריתמיקה, יילקח בחשבון כי בפרויקטים אלו, מתבצע מעבר מהיר מפיתוח האלגוריתמיקה ליישום הפיילוט (עם זאת, המסלול מיועד לפרויקטים לאחר בחינת היתכנות,  שבטווח זמן מהיר יחסית יוכלו לבצע פיילוט משמעותי).

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבת צמיחה תחת “דגשים לתכניות הרצה”.

פרויקט בשלב ראשוני יותר/קדם פיילוט – מומלץ להגיש למסלולים נוספים המפורטים בהמשך. ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים בדוא”ל –  Growth@innovationisrael.org.ilהמסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרנ”ע. מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס’ 2 (ראו נספח יא’) – השקעה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.

 

מטרת המסלול

 1. השקעה בתכניות של מחקר ופיתוח ובכללן הקמת מתקני הרצה (פיילוטים) בתחום הטכנולוגיה הפיננסית, אשר צפויים לייעל את שוקי ההון ואת ענפי השירותים הפיננסיים בישראל, להגדיל את התחרותיות בהם, ולשפר את זמינות השירותים לציבור, איכותם ומחירם.
 2. הגברת הפריון בענפי השירותים הפיננסיים ע”י הטמעת הטכנולוגיות החדשניות.
 3. היווצרות וצמיחה של חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הפינטק בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בפרויקטים טכנולוגיים בתחום הפינטק אשר מביאים למיכון ולייעול של אספקת שירותים בענפי הפיננסיים ולהגדלת התחרותיות בהם, בין היתר על ידי שימוש באלגוריתמים, תוכנות וחומרות.

מה מקבלים?

השקעה כספית בשיעור של 50%-20% מההוצאות המאושרות.

השקעה כספית בשיעור חריג של 60% מההוצאות המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל.

                                      לטבלה מונגשת

מדוע כדאי?

אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו למערכות פינטק בישראל ובעולם.

 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיילוט, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור. לפרטים נוספים על תשלום התמלוגים.
 • השקעה שהיא תו איכות: השקעת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.
 • השקעה רגולטורית: בתקופת הרצת הפיילוטים ברשות ניירות ערך/ בגופים פיננסיים / בגופים מפוקחים / במשרדי החברה, ייהנו החברות מ:
 1. יכולת לבחון את מוצריהם.
 2. גישה למידע הכוללת:
 • מאגר היסטורי של דיווחי מגנ”א פומביים עם meta data. הדיווחים בפורמט HTML, XML,) PDFבמידה וקיים), XBRL (עבור הדוחות הכספיים);
 • נתוני מסחר היסטוריים של הבורסה בממשק API או בדרך אחרת – בכפוף לתאום עם הבורסה (הנתונים בתשלום);
 • נתונים של אתר ההרצה  – בכפוף להסכמתו וקבלת LOI לביצוע הפיילוט עמו.
 • יכולת להרצת אלגוריתמים והתאמת טכנולוגיות ומוצרים.
 1. הנחייה בהתאמת המוצר ללקוח דומה ע”י אתר ההרצה.
 2. הדגמת המוצר לקהלי היעד בסביבת אמת.
 3. השקעה תקציבית לביצוע התאמת מוצר וטכנולוגיה והדגמת יישומם Pilot Demonstration)).
 4. חשיפת המוצר לרשויות ניירות ערך מובילות בעולם – בין היתר באמצעות פעילות ה-GFIN.

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת ההשפעה של התכנית על ייעול שוק ההון והשירותים הפיננסים.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרנ”ע והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו”ל ומסחור.

לצפייה בנושאים במיקוד רנ”ע ודוגמאות לאתגרים לחצו כאן

לצפייה בשולחן העגול שהעברנו ב7.7 לחצו כאן

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעות במסלול הטבה (ראו נספח יא”) ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה היא עד לתאריך 15.8.2023 ונעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה  – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

לדגשים למילוי טפסי הבקשה לחץ כאן.

תשובות להגשות למסלול זה יתקבלו עד לסוף חודש נובמבר 2023.

בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה שתבצע את הפיילוט לרנ”ע (או גופים המפוקחים על ידה), והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה.

התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם רנ”ע (או גופים המפוקחים על ידה) עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש טרום הגשת הבקשה לרשות החדשנות.

לצפייה במספר פרויקטים ומקורות מידע מרכזיים הנוגעים לפעילות רשות ניירות ערך והבורסה לחצו כאן.

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה. מומלץ להגיש את הטפסים מספר ימים לפני מועד ההגשה האחרון כדי לוודא שההגשה תקינה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

רשות לניירות ערך מזמינה חברות להתייעץ עם צוות החדשנות שלה וכן לקבלת משוב והצגת הבקשה לפני ההגשה הרשמית לרשות החדשנות כשבועיים לפני הגשת הבקשה במייל: YaelW@isa.gov.il

טפסים ומסמכים להגשה

* גרסת טופס הבקשה להשקעה התעדכנה בתאריך 9.3.2022. החל מתאריך זה תתקבל גרסה 03/22 בלבד (ניתן לראות זאת בכותרת טופס הבקשה להשקעה).

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה וקיימת חפיפה בתקופות הביצוע המבוקשות

או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה. במקרה שניתן לבצע את התכנית באתר הרצה ללא צורך באישור של גורם חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל: growth@innovationisrael.org.il

הודעה חשובה

(1) לצפייה בקול הקורא שנפתח להגשה עד ה-15.8.2023.

(2) כנסו לפירוט הגופים המעוניינים להשתתף בתוכנית (לצד רשות ניירות ערך)

(3) להדרכה על אופן המילוי של טפסי הבקשה לחצו כאן

(4) לליווי רגולטורי ללא מימון יש לפנות לדוא”ל: yaelw@isa.gov.il

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>