מסלול השקעה בפיילוטים בתחום תקשורת 5G

על המסלול

מדינת ישראל יצאה בפרוייקט נרחב של שדרוג תשתית התקשורת על בסיס טכנולוגית 5G שנועד לשפר את אספקת קצב הנתונים הסלולריים וזמני השהייה נמוכים יותר. מתוקף פרוייקט זה, רשות החדשנות בשיתוף משרד התקשורת, משיקים מסלול המקדם כניסה והטמעה של טכנולוגיות ויישומים מתקדמים על בסיס תשתיות הדור ה-5.

המסלול מעניק השקעה לחברות טכנולוגיה המבצעות תכניות הרצה (פיילוטים) בסביבות עבודה מבצעיות ובאתרי ניסוי של  משרד התקשורת, זאת אומרת שעל המוצרים המוגשים למסלול זה, להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבת צמיחה תחת דגשים לתכניות הרצה.

מטרת המסלול

 1. להגדיל את הפריסה ביכולות תקשורת מתקדמות בישראל ובכך לשפר את תשתית התקשורת הישראלית.
 2. לפתח יישומים לשימושים שונים על בסיסי תשתיות תקשורת מתקדמות.
 3. להגביר את הפריון בענפי הכלכלה השונים במשק באמצעות סיוע לחברות צומחות להגיע לאבן דרך משמעותית בפיתוח שלהן.

למי מיועד המסלול?

לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחום התקשורת, אשר יבצעו פיילוט שיתבסס על תשתיות דור 5.​

*אתרי הרצה או ספקי תשתית דור 5?
מוזמנים להציע לחברות טכנולוגיה לקיים את הפיילוט שלהם באתר הרצה שלכם או להציע להן תשתיות דור 5 עבור הפיילוט – להשארת פרטים לחצו כאן.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לסנן אתרי הרצה לא רלוונטיים על וזאת בשביל לוודא שלא מועלה תוכן לא רצוי (ספאם).

מה מקבלים?

 • אין הגבלה על סכום הבקשה לפיילוט.
 • חברה יכולה להגיש מספר אתרי פיילוטים.
 • פרוייקטים שבקשתן תאושר יקבלו השקעה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • השקעה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על הגברת הפרישה והשימוש בתשתיות וביכולות תקשורת מתקדמות בישראל.
 • תוספת של 10% מענק במידה שפעילות המו”פ שאושרה מתבצעת באזורי עדיפות לאומית וגם אתר ההרצה שאושר ממוקם באזור עדיפות לאומית.
 • קבלת רישיונות ניסויי ממשרד התקשורת בתהליך מהיר.

לטבלה מונגשת

מדוע כדאי?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו לשוק, תוך ליווי רגולטורי מצד משרד התקשורת.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • השקעה שהיא תו איכות: השקעת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך. 

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 • ההשפעה הצפויה של התכנית המוגשת על הגברת הפריסה והשימוש בתשתיות תקשורת מתקדמות בישראל.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו”ל ומסחור.

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

ראשית יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעות במסלול הטבה (ראו נספח ט”ז) ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה  – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).
 4. כחלק מהגשת המסמכים לעיל, עליכם לצרף מכתב כוונות שמסביר את הפעילות שאתם מציעים לקיים באתר הרצה ספציפי. במידה ואתם מחפשים אתר הרצה או ספק של תשתית דור 5 לחצו כאן לצפייה באתרים/ספקים שהציעו את שירותם.
  *המידע שמפורסם באתר רשות החדשנות לגבי אתרי הרצה פוטנציאלים נמסר על ידי אתרי ההרצה עצמם ובהסכמתם.
  *הרשימה היא של גופים שסבורים שהם רלוונטיים לביצוע תכניות הרצה ורשות החדשנות לא בדקה את אתרי ההרצה שברשימה (ולכן לא בהכרח מתאימים כאתרי הרצה).

במקביל לבקשה לקבלת מענק, חברות הנדרשות לרישיון ניסוי עבור הפיילוט מוזמנות לפנות למשרד התקשורת: 

תכנון מפורט של תכנית הפיילוט ומשימותיה – עשוי לקחת זמן רב. על מנת להגיש בקשה למסלול זה מומלץ לבצע את התכנון מספיק זמן מראש לפני שנגשים להגיש הבקשה לרשות החדשנות.

 תשובות להגשות למסלול זה יתקבלו עד סוף חודש נובמבר 2023.

בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה שתבצע את הפיילוט לבין אתר הפיילוט, והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

*רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

 

טפסים ומסמכים להגשה

לדגשים למילוי טפסי הבקשה לחצו כאן

* גרסת טופס הבקשה להשקעה התעדכנה בתאריך 9.3.2022. החל מתאריך זה תתקבל גרסה 03/22 בלבד (ניתן לראות זאת בכותרת טופס הבקשה להשקעה).

 

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה וקיימת חפיפה בתקופות הביצוע המבוקשות

או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה. במקרה שניתן לבצע את התכנית באתר הרצה ללא צורך באישור של גורם חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת צמיחה בדוא”ל:  growth@innovationisrael.org.il

לשאלות למשרד התקשורת, כולל שאלות על קבלת רישיונות ניתן לפנות לטל אלימלך, מנהל בכיר בתחום החדשנות במשרד התקשורת בדוא”ל: elimelecht@moc.gov.il

הודעה חשובה

(1) מוזמנים.ות להצטרף לוובינר שיתקיים ב- 18.7.2023 בו נסביר על המענקים ואתרי ההרצה הרלוונטיים!
הצטרפו אלינו בשעה 08:30, להרשמה לחצו כאן

(2) מחפשים אתר הרצה או ספק של תשתית דור 5? לחצו כאן לצפייה באתרים/ספקים שהציעו את שירותם

(3) רוצים להציע לחברות טכנולוגיה לקיים את הפיילוט שלהן באתר הרצה שלכם או להשתמש בתשתיות דור 5? להשארת פרטים

(4) לצפייה בקול הקורא שנפתח להגשה עד ה- 22/8/23

 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>