מסלול תנופה

על המסלול

לצפייה בדף בערבית לחצו כאן – للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

מסלול תנופה מיועד ליזמים/ות בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות מענק לשלב המחקר והפיתוח הראשוני, לקראת שלב הוכחת היתכנות (POC) ו/או בניית אב טיפוס ראשוני.

מטרת המסלול

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם, במטרה לאפשר גיוס הון פרטי ו/או מציאת שותף עסקי לצורך המשך פיתוח הרעיון.

למי מיועד המסלול?

יזמ/ת פרטי/ קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל או חברות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

מה מקבלים?

למענק בכל תחומי הטכנולוגיה:

לתוכנית שתאושר בוועדת המחקר, יינתן מענק מקסימלי בשיעור של עד 80% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 ₪ ל-12 חודשים. למען הסר ספק, התקציב המבוקש המקסימלי במסמכי הגשת הבקשה לא יעלה על 250,000 ₪ ל-12 חודשים.

כספי המענק משמשים ל: בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות – חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

*למען הסר ספק, ניתן להיתמך במסגרת מסלול תנופה לתקופה מצטברת של עד שנה בלבד.

מדוע כדאי?

תנאי המסלול

 • על מבקש המענק להיות יזמ/ת פרטי/ת או קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל.
 • במידה ומדובר בחברה הרשומה בישראל:
  o אין לחברה הכנסות העולות על ₪200,000 באותה שנה קלנדרית.
  o היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 500,000 ₪.
  o אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם).
  o אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזמ/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי,או כל תאגיד אחר, מקבלי המענק יהיו מחויבים להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.
 • על המבקשים לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנותמסלול הטבה מס’ 9 ונהלי המסלול.
 • על המיזם הזוכה במענק, כי אם המיזם יצליח להגיע לשלב המסחור והמכירות, יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל, על ידי תשלום תמלוגים בגובה 3 אחוז מההכנסות השנתיות בהתאם להוראות תמלוגים.

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית מושא הבקשה.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית מושא הבקשה.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות עסקיות וטכנולוגיות.
 • ישימות התוכנית והיכולת להביא להשלמת התוכנית מושא הבקשה ומימושה.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית מושא הבקשה.
 • פוטנציאל התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית מושא הבקשה לכלכלה הישראלית.
 • התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור.

איך מגישים בקשה?

לפני הכל, הנה כמה דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה חדשה: 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות מסלול ההטבה ונהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. ניתן להגיש בקשות להשקעה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. אם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.
  בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות. ​​
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה בהתאם לקהל הרלוונטי (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

מתי תקבלו תשובות?

 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 12/03/2024 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 08/04/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף יוני 2024
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 08/04/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 19/05/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף יולי
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 19/05/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 17/06/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף אוגוסט
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 17/06/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 22/07/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף ספטמבר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 22/07/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 15/08/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף אוקטובר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 15/08/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 11/09/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף נובמבר
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 11/09/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 13/10/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות בסוף דצמבר

לתשומת ליבכם:
מבקשים שהגישו בקשה לפני התאריך 7/9/23, ואושרה להם תקופת ביצוע ראשונה, רשאים להגיש בקשה לתקופה נוספת, לפי מסלול ההטבה והנהלים שחלו לפני השינויים.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתוגש בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

שירות חדש לחיפוש ידע קודם וכלים מעשיים

יזמים וחברות שרוצים להגיש בקשה למענק בקרן תנופה ולמצוא ידע קודם בנושא יכולים כעת להיפגש (למשך עד 3 שעות) עם בוחן פטנטים מרשות הפטנטים. במהלך הפגישה הם יוכלו להתייעץ ולשמוע הסבר על חשיבות רישום זכויות קניין רוחני, לראות הדגמה של חיפוש ידע קודם, ולהקנות לעצמם יכולת לבצע חיפוש עצמאי. השירות ניתן ללא תשלום, בכפוף לעמידה בתנאי הזכאות הקליקו להרשמה

טפסים ומסמכים להגשה

טופס בקשה לשנה שנייה במסלול תנופה

טופס בקשה זה מיועד ליזמים וחברות, אשר הגישו בקשה לשנה ראשונה בתוכנית תנופה לפני ה-28.9.2023,  ומעוניינים להגיש בקשה לשנה שניה 

הגשת בקשה חדשה למסלול תנופה

כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי, יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב. יש להעלות את קובץ קורות החיים באיזור האישי תחת ‘טופס הצהרה’

כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב

כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב

שימו לב: בדיקת הבקשה תיעשה על בסיס טופס זה וצרופותיו, ללא אפשרות להשלמות לאחר קליטת הבקשה. בנוסף, יובהר כי פניה ליזם/לחברה תיעשה על פי החלטת הרשות בלבד.

כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב

יזם/חברת פרויקט שהפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647( ₪ תקרת מענק בסך של עד 100,000ש”ח). שימו לב! תחילה יש לבחור בגיליון הראשי בקובץ את המסלול המבוקש: “תנופה”.שימו לב! תחילה יש לבחור בגיליון הראשי בקובץ את המסלול המבוקש: “תנופה”.

טפסים כלליים

שאלות נפוצות

שלב הגשת הבקשה

לא, רשות החדשנות תומכת ברעיונות הפונים לשוק הגלובלי

כן, כל אחד יכול להגיש בקשה כיזמ/ת ורק לאחר קבלת אישור ועדה ניתן להתאגד כחברה בע”מ או להירשם כעוסק מורשה.

לא.

כן, ניתן להתחיל פעילות באמצעות העוסק המורשה ובמידה ותתאגד כחברה תדרשו לבצע העברת חובות וזכויות לחברה (בטיפול מחלקת קניין רוחני).

בשלב הגשת הבקשה אין דרישה מטעמנו להתאגד כחברה בע”מ. לאחר קבלת אישור ועדה ניתן להירשם כעוסק מורשה או להתאגד כחברה בע”מ.

במקרים חריגים מאוד, ומנימוקים שירשמו בבקשה, וועדת המחקר תהא רשאית לשקול לאשר כי חלק מהתוכנית תתבצע שלא בישראל או לא על ידי תושב (בהתאם להנחיות).

אין מינימום זמן לתקופת הביצוע. תקופת הביצוע המבוקשת תחל בראשון לחודש שבו הוגשה הבקשה או מהחודש בו החברה מעוניינת ועד 12 חודשים.
במידה והתקציב נוצל קודם לכן ניתן יהיה להגיש בקשה לקיצור תקופה.

כן, פרט לשדות ספציפיים שיש למלא בעברית. יש למלא את הבקשה עד סיכום מנהלים (סעיף 2 כולל) בשפה העברית בלבד. את יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.

לא, פרט ליזמים/חברות שהגישו בקשה עד לתאריך 7/9/23, הפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם להוראות מסלול ההטבה.

ועדת מחקר

במידה וועדת המחקר אישרה את הבקשה כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם לבקשתכם, או מיום הגשת הבקשה, ללא תלות במועד מתן התשובה ע”י ועדת המחקר. אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן.

במקרה שתחליט וועדת המחקר לדחות את הבקשה באפשרותכם להגיש בקשה לדיון חוזר. לפרטים נוספים לחץ כאן.  מגיש הבקשה רשאי להגיש את הבקשה פעם נוספת, בצורה מורחבת ומשופרת, 6 חודשים לאחר מועד קבלת התשובה מוועדת המחקר, וזאת אך ורק אם יחול שינוי מהותי בנתונים שפורטו בבקשה המקורית.

הכרה בהוצאות

יוכרזו הוצאות עבור ציוד שהינו הכרחי לביצוע תכנית תנופה, אשר לא קיימת חלופה סבירה זולה יותר לצורך השימוש בו, ובלבד שאושר מראש על ידי ועדת המחקר.

הרשות מכירה בהוצאות פחת של 33% לשנה. חישוב הפחת הוא עד -3 שנים ממועד הרכישה. פחת מחושב באופן יחסי לשימוש בציוד במשך תקופת המו”פ. לפרטים נוספים ניתן לקרוא בנוהל תנופה  ובנוהל 200-02.

ההוצאות הללו לא מוכרות על ידנו. אנו מכירים בהוצאות הקשורות לפעילות המו”פ בלבד.

 

אנו לא מכירים בהוצאות אישיות והוצאות תקורה כגון: שכר, נסיעותטלפונים, הוצאות אש”ל, שכר דירה, חשמל, טלפון וכיו”ב של מגיש הבקשה ובעלי זכויות אחרים במיזם, ישירות או באמצעות חברה בבעלותם המלאה או החלקית. הרשות מכירה בהוצאות ישירות למו”פ בלבד.

כן, עלויות הפטנטים המוכרות הן כל ההוצאות שהוצאו עד לרישום של הפטנט בארץ ובעולם (כולל). לא יוכרו אגרות חידוש והוצאות משפטיות בגין פטנט לאחר שהתקבל ונרשם.

לא.

דיווח תשלומים

במסלול תנופה אין מקדמות כלל.
התשלום נעשה לפי ביצוע, כלומר מגיש הבקשה מגיש חשבוניות באמצעות דיווחים שוטפים אחת לחודשיים לרשות החדשנות, באמצעות המערכת המקוונת, על גבי גיליון אקסל שיישלח ע”י מחלקת תקצוב ותשלומים למגיש הבקשה.
הסכום המינימלי להחזר הוצאות מוכרות הינו צבר חשבוניות של מינימום 6,000  ₪. הדיווח יכלול פירוט של הסכומים המצטברים בגין תתי הסעיפים המאושרים.

לא.

לצורך מתן תשלום מטעם רשות החדשנות בגין הוצאה מוכרת, על מגיש הבקשה להוכיח את ביצועו של התשלום בפועל. לצורך הוכחת תשלום ההוצאות המוכרות, יש להמציא את אחת האסמכתאות הבאות:

 • צילום שיק יחד עם דף בנק לפירעון השיק.
 • דף בנק אשר בו מפורטת העברה בנקאית לספק.
 • פירוט חיובים של כרטיס האשראי השייך לחשבון הבנק.
 • קבלה על התשלום שבוצע על שם מגיש הבקשה.

בעת הגשת הדיווח צריך לצרף חשבונית מקור (במידה ואין, ניתן לשלוח העתק עם חותמת נאמן למקור).

כמו בכל עסקה רגילה, ניתן להוציא חשבונית מס מהאתר בו בוצעה ההוצאה. חשוב להדגיש כי יוכרו רק הוצאות שתוקצבו מראש.

 

לא, יש צורך בחשבונית מס או חשבונית מס קבלה.

יש לדווח על תשלום זה רק בעת התשלום בפועל.

עליכם להגיש בקשה לשינויים דרך האזור האישי באתר בקשה לשינוי במועדי ביצוע התוכנית, יש להגיש עד תום תקופת הביצוע המקורית.

לא, יש לבצע תשלום מחשבון החברה הרשום בתיק. ככלל, רק אם התיק פתוח ע”ש יזם ניתן לבצע תשלום מהחשבון הפרטי, אם התיק פתוח ע”ש חברה יש לבצע תשלומים מחשבון החברה.

סגירת תכנית

במקרים שבהם מגיש הבקשה צפוי לנצל את מלוא התקציב שאושר, והוא עומד ביעדי תכנית העבודה שאישרה הוועדה, ניתן להגיש בקשה לקיצור התקופה, ויצורף אליה דו”ח טכני מסכם של תכנית תנופה. יש להגיש את הבקשה עד חודש לפני תום תקופת הביצוע המבוקשת, באיזור האישי.

 במידה ומדובר בהמשך המשימות של השנה הראשונה היא תוגדר כתכנית המשך אך יש להגיש טופס בקשה ותקציב חדש.

אם הנכם יזמים/חברות שהגישו בקשה עד לתאריך 7/9/23, אשר הפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק בהתאם להוראות מסלול ההטבה, יש להגיש את הבקשה מחדש ובצורה מלאה, כולל פירוט על הישגי תקופת הביצוע הראשונה ולכן צריך למלא את טפסי הבקשה בהתאם למידע הרלוונטי בזמן הגשת הבקשה לחלק השני של תנופה.

כן . יש לבצע סגירה בסיום כל שנה. כמוקבל בכל תוכניות הרשות. לביצוע תהליך סגירה יש למלא דוח טכני מסכם המופיע בטפסים כללים בדף המסלול באתר ולאחר מכן להעבירו באזור האישי.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30 -16:30

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם מסלול תנופה tnufa.program@innovationisrael.org.il

 

הודעה חשובה!

שירות חדש למגישי בקשות: סיוע אישי בחיפוש ידע קודם!
הקליקו לפרטים והרשמה

שימו לב, המסלול נפתח בתאריך 8.10.23 להגשות עם טפסים חדשים!
על מגישי בקשה לשנה שנייה-יחולו הטפסים והנהלים שחלו לפני העדכון.

*

תאריכי ההגשות השתנו
הטבלה המלאה מופיעה ב:איך מגישים בקשה?

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>