מסלול חממות יזמות בפריפריה (פיילוט)

על המסלול 

מסלול חממות יזמות בפריפריה נועד לקדם יזמות מקומית בפריפריה באמצעות חממות ייעודיות שיעודדו ויסייעו בהקמת חברות חממה לביצוע פעילות של מחקר, פיתוח ומסחור. פעילויות החממה יכללו גיבוש וקידום מיזמים בפריפריה המפותחים על ידי יזמים או סטודנטים הלומדים במוסד להשכלה גבוהה, מיזמים משותפים בין תעשייה ליזמים או חברות הזנק ומיזמים של מוסדות להשכלה גבוהה.

זכיין אשר נבחר להקים ולנהל חממת יזמות בפריפריה יספק שירותים לטובת חברות החממה, ובכלל זה הנחייה טכנולוגית ועסקית וחיבור לעוגנים בסביבת החממה, כגון: תעשייה, אקדמיה וגורמי שלטון מקומי וכן משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים. זכייני החממות הנבחרות יזכו לתקופת זיכיון של חמש שנים עם אפשרות להארכה בשלוש שנים נוספות, וזאת באמצעות הליכים תחרותיים המבוצעים באזורי פיתוח א' בישראל.

החממות נבחרות באמצעות הליכים תחרותיים לתקופת זיכיון של חמש שנים ופרושות ברחבי הארץ. 
רשימת חממות היזמות בפריפריה הפעילות ברחבי הארץ מופיעה כאן (List of incubators in Israel)

מטרת המסלול 

המסלול נועד לעודד פיתוח וחיזוק מערכות חדשנות (Ecosystem), יזמות טכנולוגית ותעסוקה באזור פריפריה על ידי שיתוף פעולה בין חממות ייעודיות  ומוסדות להשכלה גבוהה, סטודנטים, יזמים וחברות הזנק וזאתבאמצעות פעילות מחקר, פיתוח ומסחור של חברות חממה המבוססות על מיזמים מקומיים.

למי מיועד המסלול? 

 • יזמים/ות פרטיים/ות המעוניינים להקים חברות הזנק במסגרת החממה
 • חברות הזנק ישראליות חדשות בבעלות יזמים פרטיים המעוניינות לפתח  מוצר מסחרי 
 • חוקרים ומוסדות מחקר המעוניינים להקים עם החממות חברות הזנק על מחקרים פורצי דרך. 
 • גופים המעוניינים להקים בישראל חממות טכנולוגיות באזורי פיתוח א' כאשר יש קול קורא רלוונטי.

מה מקבלים? 

יזמים וחברות

 • מענק בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של 1 מיליון ₪ לתקופת פעילות של עד שנה. מענק בשיעור של עד 60% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של 1 מיליון ₪ לתקופת פעילות של שנה נוספת.
 • מענקים נוספים מרשות החדשנות במסגרת מסלולי הטבה אחרים של הרשות כגון: מסלול תנופה ליזמים וחברות ומסלול חברות מתחילות לחברות הזנק.
 • מערך סיוע מקיף מהחממה הכולל: הנחייה טכנולוגית ועסקית וחיבור לעוגנים בסביבת החממה, משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים, וכן משרדים וסביבת עבודה (אם נדרש).

 

זכייני חממות

 • מענק בסך של עד 500,000 ₪ לשנת זיכיון עבור התפעול השוטף של החממה.
 • מענק תמריצים בסך של עד 1,000,000 ₪ לשנת זיכיון עבור עידוד וקידום חברות חממה.
 • מינוף השקעות על ידי מענקים שונים מרשות החדשנות למחקר ופיתוח של יזמים וחברות.
 • תקופת זיכיון של חמש שנים להפעלת החממה ואופציה להארכת התקופה בשלוש שנים נוספות.

תנאי המסלול 

כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה יהיו בהתאם לאמור בהוראות החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד-1984, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • מידת החדשנות בפרויקט והעומק הטכנולוגי
 • הישימות הטכנולוגית של המוצר
 • הפוטנציאל העסקי של המוצר, לרבות בשוק העולמי
 • יכולת צוות חברת החממה ותרומת החממה לפיתוח יזמות טכנולוגית מקומית והצלחת החברה

איך מגישים בקשה? 

חברות ויזמים/ות יכולים להגיש בקשה לתמיכה במסגרת חממה בכל ימות השנה | הגשת בקשה לקבלת זיכיון להקמה והפעלה חממה סגורה כעת.

תחילה י/תפנה היזם/ת לחממה במסגרתה הוא/היא מבקש/ת לפעול. במידה והחממה הביעה עניין בפרויקט, י/תעביר היזם/ת לרשות החדשנות בקשה לתמיכת הרשות בפרויקט באופן מקוון באופן הבא: 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ונהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר: 

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיעודכנו בהמשך (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.

במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
 
הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה המופיעים כאן.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל: SU@innovationisrael.org.il