מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית

0
0

מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית מיועד ליזמים בראשית דרכם הזקוקים לתשתיות ולמומחיות ייחודיים לצורך הוכחת היתכנות של רעיון טכנולוגי ולתאגידים המעוניינים לשתף פעולה עם סטארטפים בישראל. הסיוע ניתן באמצעות מעבדות לחדשנות שמופעלות על ידי תאגידים מובילים בתחומם, במודל של חדשנות פתוחה. 
במסגרת הליך תחרותי שקיימה זירת הזנק ברשות החדשנות, עד כה נבחרו חמישה זכיינים שמפעילים מעבדות לחדשנות טכנולוגית מטעמה של רשות החדשנות לתקופה של שלוש שנים ברחבי הארץ.  לרשימת המעבדות לחדשנות טכנולוגית הפעילות ברחבי הארץ לחצו כאן.
 

ב-7.1.2019 פרסמה רשות החדשנות שני מסלולי משנה חדשים אשר התווספו למסלול הטבה מספר 29 – מעבדות לחדשנות טכנולוגית:

 • מסלול משנה א' - מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי סייבר ופינטק בשיתוף משרד האוצר ומערך הסייבר
 • מסלול משנה ב' - מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הגנת הסביבה והקיימות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה והתעשייה
 • קולות קוראים למסלולי משנה אלה: מעבדה לחדשנות בתחומי הגנת הסביבה והקיימות ומעבדה לחדשנות בתחומי הסייבר והפינטק מפורסמים כעת.
 • תאגידים המעוניינים להשתתף בהליך תחרותי יוכלו לעשות זאת בכפוף לתנאי הקול קורא הרלוונטי המפורסם.

למידע נוסף אודות מסלולי המשנה (ראו נספחים בתחתית הקובץ): 
לחצו כאן

מטרת המסלול

 • לספק ליזמים ולחברות הזנק גישה לתשתית טכנולוגית ייחודית, להבנת השוק ולערוצי שיווק ומומחיות ייחודיים אשר אינם נגישים עבורם כיום לשם הוכחת ההיתכנות בדרך להפיכת הרעיון הטכנולוגי למוצר עסקי.
 • לחזק ולקדם את כלכלת ישראל בכלל ואת התעשייה בפרט, בכך שתאפשר לתאגידים ישראליים שיפעילו מעבדה במסגרתה לגדול ולהתבסס בישראל ולתאגידים הזרים תסייע לרקום יחסי גומלין עם סביבת החדשנות הייחודית של ישראל ולבסס נוכחות בארץ.

 

למי מיועד המסלול?

 • תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים להקים מעבדות לחדשנות כאשר ישנו קול קורא רלוונטי.
 • יזמים וחברות הזנק בעלי רעיון טכנולוגי בתחומי הפעילות בהן מתמחות המעבדות הפועלות במסגרת המסלול, המעוניינים לבצע POC, לגבש את הרעיון לכדי מוצר עסקי ומעוניינים להקים חברות הזנק בעלות פוטנציאל גלובלי.

מה מקבלים?

מעבדות לחדשנות:

 • יצירת פלטפורמה רחבה שתשמש את התאגיד – המעבדה תוכל לשמש לצרכי שיתופי פעולה עם חברות אחרות, אקדמיה וכו'.
 • עלויות אטרקטיביות – הרשות תממן 33% מהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת (50% בפריפריה), עד לתקרה של 4 מיליון ₪ וכן תממן 50% מהוצאות התפעול השוטף של המעבדה בכל שנה עד לתקרה של חצי מיליון ₪, וזאת ללא כל דרישה מצד הרשות להשקעה כספית במיזמים.
 

חברות הזנק:

 • מענקinfo-icon בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של מיליון ₪ לתקופת פעילות של עד שנה.
 • מערך סיוע מקיף מהמעבדה הכולל: תשתיות טכנולוגיות ייחודיות, סיוע בבדיקת ישימות עסקית, בביצוע פיילוט ובאיתור ערוצי שיווק, חשיפה לידע, מומחיות וקשרים למשקיעים, שותפים ולקוחות של התאגיד המפעיל את המעבדה ובנוסף סינרגיה עם חברות דומות הנקלטות במעבדה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

יזמים:

 • תנאים נוחים ליזם: היזם לא נדרש להקים חברה בטרם אושר המיזם על ידי רשות החדשנות. המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות.
 • אבן דרך משמעותית: המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות באמצעות שיתוף פעולה עם תאגיד מובילות.
 • חיבור לשוק: המעבדה מאפשרת ליזמים להגיע לאבן דרך בפיתוח המוצר, לאתר ערוצי שיווק, לרקום קשרים עם משקיעים ועוד.

​תאגידים:

 • הזדמנות לצמיחה: חשיפה לאקו-סיסטם של החדשנות בישראל כמקור לצמיחה ולבניית האסטרטגיה העתידית של התאגיד.
 • חדשנות פתוחה: אפשרות ליצירת ערך ייחודי לארגון. 

 

תנאי המסלול

על חברת ההזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם למסלול הטבה מס 29, נהלי המסלול, נהלי רשות החדשנות (200-01, 200-02, 200-03) וחוק החדשנות.  

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות בפרויקט והעומק הטכנולוגי.
 • הישימות הטכנולוגית.
 • הפוטנציאל העסקי של המוצר, לרבות בשוק העולמי.
 • יכולת צוות חברת המעבדה ותרומת המעבדה לחדשנות להצלחת החברה.
 • תשואה למשק והפוטנציאל לביסוס חברה עצמאית בישראל.

קולות קוראים וזמני הגשה

 • נפתח קול קורא עבור תאגידים המעוניינים להשתתף בהליך תחרותי להקמה והפעלה של מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הגנת הסביבה וקיימות. הקול הקורא פתוח להגשות עד לתאריך 25 ביולי 2019.
 • נפתח קול קורא עבור תאגידים המעוניינים להשתתף בהליך תחרותי להקמה והפעלה של מעבדה לחדשנות טכנולוגית בתחומי הסייבר והפינטק. הקול הקורא פתוח להגשות עד לתאריך 16 בספטמבר 2019.
 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.

סטרטאפים איך תגישו בקשה?

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }
 
הגשת בקשה לתמיכה בפרויקט מעבדה:
בשלב הראשון, יפנה היזם/ת למעבדה במסגרתה הוא/היא מבקש/ת לפעול. במידה והמעבדה הביעה עניין בפרויקט, ת/יעביר היזם/ת לרשות החדשנות בקשה לתמיכת הרשות בפרויקט באופן מקוון: 
 
1. תחילה יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר 
2. לאחר מכן יש להגיש את הטפסים: 
 • טופס בקשת תמיכה בחברת פרויקטinfo-icon במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות (Word) 
 • טופס תקציב חברת מעבדה (Excel)
 • טופס הצהרה והרשאה חתום
 • הסכם/הצהרת כוונות חתום בין המעבדה לחברה 
 • תעודת התאגדות (במידה וישנה) 

וועדת המחקר תדון בפרויקט שיוגש לרשות החדשנות. במידה ואישרה הוועדה את התמיכה בפרויקט, תוקם חברה עבור פרויקטinfo-icon המעבדה (אם טרם הוקמה) וניתן יהיה להתחיל לבצע את הפרויקט במעבדה. 

לוח הזמנים הצפוי הינו כ-9 שבועות ממועד הגשת הבקשה ועד תשובת הועדה.  

 

תאגידים איך תגישו הצעה להליך תחרותי?

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות במסלול הטבה מס' 29, מסלול משנה ב' ואת הנהלים ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2 להוראות מסלול ההטבה וסעיף 5 בהוראות מסלול משנה ב'.
 2. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Labs@innovationisrael.org.il בלבד. 
 3. ניתן להגיש טיוטת ערבות הגשה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Labs@innovationisrael.org.il  בלבד. יש לוודא כי הנוסח תואם את האמור בהודעת ההליך התחרותי וזהה לנוסח שפורסם.
 4. יש למלא את ההצעה על גבי מסמך הבקשה לקבלת מענק ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים באופן הבא:
 • יש להגיש את ההצעה לכתובת Labs@innovationisrael.org.il באמצעות דואר אלקטרוני אחד בלבד, כאשר יש להגיש את ערבות ההגשה המקורית הנדרשת בסך 100 אש"ח, אשר תהא בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2019 (ג בטבת, תש"פ), לתיבת "הליכים תחרותיים זירת הזנק" הנמצאת ברשות החדשנות קומה 3 בבניין 8 בכתובת רח' דרך אגודת ספורט הפועל 1 מלחה, הגן הטכנולוגי, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות. יובהר, כי לא תתקבל הצעה שלא תוגש במסגרתה גם ערבות ההגשה המקורית כאמור לעיל.
 • ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם מסמך בקשה לקבלת זיכיון (נספח 1) בתבניות הבאות:
 • מסמך בקשה (נספח 1) בתבנית WORD.
 • מסמך בקשה (נספח 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור.
 • הצהרות והתחייבות המציע (נספחים 2 ו-6) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • ערבות הגשה (נספח 3) חתומה כנדרש כמסמך סרוק, קריא וברור. למען הסר ספק, ערבות ההגשה המקורית תוגש כמפורט בסעיף 5.1 לעיל.
 • תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח 4) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) (נספח 5) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
 • דו"ח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מעבדת החדשנות (נספח 7) בתבנית Excel.
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORDבו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי.

 

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.

על המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

 
 

לפרטים ויצירת קשר

 

זירת הזנק,

דוא"ל: SU@innovationisrael.org.il