מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית

0
0

מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית מיועד ליזמים בראשית דרכם הזקוקים לתשתיות ולמומחיות ייחודיים לצורך הוכחת היתכנות של רעיון טכנולוגי ולתאגידים המעוניינים לשתף פעולה עם סטארטפים בישראל. הסיוע ניתן באמצעות מעבדות לחדשנות שמופעלות על ידי תאגידים מובילים בתחומם, במודל של חדשנות פתוחה. 
במסגרת הליך תחרותי שקיימה זירת הזנק ברשות החדשנות, עד כה נבחרו חמישה זכיינים שמפעילים מעבדות לחדשנות טכנולוגית מטעמה של רשות החדשנות לתקופה של שלוש שנים ברחבי הארץ.  לרשימת המעבדות לחדשנות טכנולוגית הפעילות ברחבי הארץ לחצו כאן. 

 

מטרת המסלול

 

 • לספק ליזמים ולחברות הזנק גישה לתשתית טכנולוגית ייחודית, להבנת השוק ולערוצי שיווק ומומחיות ייחודיים אשר אינם נגישים עבורם כיום לשם הוכחת ההיתכנות בדרך להפיכת הרעיון הטכנולוגי למוצר עסקי.
 • לחזק ולקדם את כלכלת ישראל בכלל ואת התעשייה בפרט, בכך שתאפשר לתאגידים ישראליים שיפעילו מעבדה במסגרתה לגדול ולהתבסס בישראל ולתאגידים הזרים תסייע לרקום יחסי גומלין עם סביבת החדשנות הייחודית של ישראל ולבסס נוכחות בארץ.

 

למי מיועד המסלול?

 • תאגידים ישראלים וזרים המעוניינים להקים מעבדות לחדשנות כאשר ישנו קול קורא רלוונטי.
 • יזמים וחברות הזנק בעלי רעיון טכנולוגי בתחומי הפעילות בהן מתמחות המעבדות הפועלות במסגרת המסלול, המעוניינים לבצע POC, לגבש את הרעיון לכדי מוצר עסקי ומעוניינים להקים חברות הזנק בעלות פוטנציאל גלובלי.

מה מקבלים?

מעבדות לחדשנות:

 • יצירת פלטפורמה רחבה שתשמש את התאגיד – המעבדה תוכל לשמש לצרכי שיתופי פעולה עם חברות אחרות, אקדמיה וכו'.
 • עלויות אטרקטיביות – הרשות תממן 33% מהוצאות הקמת התשתית הטכנולוגית הנדרשת (50% בפריפריה), עד לתקרה של 4 מיליון ₪ וכן תממן 50% מהוצאות התפעול השוטף של המעבדה בכל שנה עד לתקרה של חצי מיליון ₪, וזאת ללא כל דרישה מצד הרשות להשקעה כספית במיזמים.
 

חברות הזנק:

 • מענקinfo-icon בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת תקציב של מיליון ₪ לתקופת פעילות של עד שנה.
 • מערך סיוע מקיף מהמעבדה הכולל: תשתיות טכנולוגיות ייחודיות, סיוע בבדיקת ישימות עסקית, בביצוע פיילוט ובאיתור ערוצי שיווק, חשיפה לידע, מומחיות וקשרים למשקיעים, שותפים ולקוחות של התאגיד המפעיל את המעבדה ובנוסף סינרגיה עם חברות דומות הנקלטות במעבדה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

יזמים:

 • תנאים נוחים ליזם: היזם לא נדרש להקים חברה בטרם אושר המיזם על ידי רשות החדשנות. המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות.
 • אבן דרך משמעותית: המעבדה מספקת ליזמים את התשתית הטכנולוגית הדרושה להוכחת היתכנות באמצעות שיתוף פעולה עם תאגיד מובילות.
 • חיבור לשוק: המעבדה מאפשרת ליזמים להגיע לאבן דרך בפיתוח המוצר, לאתר ערוצי שיווק, לרקום קשרים עם משקיעים ועוד.

​תאגידים:

 • הזדמנות לצמיחה: חשיפה לאקו-סיסטם של החדשנות בישראל כמקור לצמיחה ולבניית האסטרטגיה העתידית של התאגיד.
 • חדשנות פתוחה: אפשרות ליצירת ערך ייחודי לארגון. 

 

תנאי המסלול

על חברת ההזנק לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם למסלול הטבה מס 29, נהלי המסלול, נהלי רשות החדשנות (200-01, 200-02, 200-03) וחוק החדשנות.  

קריטריונים להערכת בקשה

 • מידת החדשנות בפרויקט והעומק הטכנולוגי.
 • הישימות הטכנולוגית.
 • הפוטנציאל העסקי של המוצר, לרבות בשוק העולמי.
 • יכולת צוות חברת המעבדה ותרומת המעבדה לחדשנות להצלחת החברה.
 • תשואה למשק והפוטנציאל לביסוס חברה עצמאית בישראל.

קולות קוראים וזמני הגשה

 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.
 • תאגידים המעוניינים להשתתף בהליך תחרותי לצורך הקמה והפעלה של מעבדה לחדשנות טכנולוגית יוכלו לעשות זאת בכפוף לפרסום קול קורא.

איך מגישים בקשה?

הגשת בקשה לתמיכה בפרויקט מעבדה:

בשלב הראשון, יפנה היזם/ת למעבדה במסגרתה הוא/היא מבקש/ת לפעול. במידה והמעבדה הביעה עניין בפרויקט, ת/יעביר היזם/ת לרשות החדשנות בקשה לתמיכת הרשות בפרויקט באופן מקוון: 
 
1. תחילה יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר 
2. לאחר מכן יש להגיש את הטפסים: 

וועדת המחקר תדון בפרויקט שיוגש לרשות החדשנות. במידה ואישרה הוועדה את התמיכה בפרויקט, תוקם חברה עבור פרויקטinfo-icon המעבדה (אם טרם הוקמה) וניתן יהיה להתחיל לבצע את הפרויקט במעבדה. 

לוח הזמנים הצפוי הינו כ-9 שבועות ממועד הגשת הבקשה ועד תשובת הועדה.  

 

הגשת הצעה לשמש כמעבדה לחדשנות:

בשלב הראשון, יפורסם קול קורא שיעדכן לגבי פתיחת הליך תחרותי לבחירת מעבדות לחדשנות.
בשלב השני, על המציע לקרוא את מסלול ההטבה והנהלים הרלוונטיים להליך (ראו את הקבצים מטה בכפתור "טפסים ונהלים").
בשלב השלישי, יש לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים במסלול ההטבה הרלוונטי.
בשלב הרביעי, יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המפורסמות בקול הקורא ובאתר האינטרנט של רשות החדשנות.

 

לפרטים ויצירת קשר

 

זירת הזנק,

דוא"ל: SU@innovationisrael.org.il