מסלול קרן המו"פ - תמיכה במחקר ופיתוח תחרותיים ועידוד חדשנות טכנולוגית

על המסלול 

המסלול מספק תמיכה לחברות מסחריות בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או בשדרוג טכנולוגיה קיימת. המסלול מעניק את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר ופיתוח ופונה לכלל התחומים, במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי.  

מטרת המסלול 

הקרן מעודדת חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי ומציעה מסלולים ייעודיים ותמיכה בתחומים רבים ומגוונים כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד.​​

למי מיועד המסלול? 

​לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה, המעוניינות לפתח או לשדרג מוצרים וטכנולוגיות.

מה מקבלים? 

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

מדוע כדאי? 

 • מו"פ חדשני בסיכון גבוה: המסלול מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: קרן המו"פ מעניקה הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • סך המכירות של מגישת הבקשה ב-12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או באחת מבין חמש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, הינו לפחות 1 מיליון דולר
  או סך גיוסי החברה עולה על 10 מיליון דולר באמצעות קבלת השקעות הון, מענקים או הלוואות מכל גוף שהוא.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 1 ונהלי המסלול (200-01200-02200-03200-04200-06).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית המו"פ
 • קיומם (המתבקש) של אתגרים מדעיים/טכנולוגיים ושל סיכוני פיתוח משמעותיים
 • יכולות החברה, ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח, ויכולות ניהול הפרויקט ומימושו הכלכלי
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת הפרויקט
 • תרומה טכנולוגית ותעסוקתית של הפרויקט לכלכלה הישראלית

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת חברות בצמיחה.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

 

 • היקף בקשות רגיל - ניתן להגיש בקשות שתקציבן המצרפי (לא כולל הגשות בקול קורא) נמוך מ 15 מיליון ₪ בכל ימות השנה. 

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה הבאים ל2019-2020: 

  • בקשות שיוגשו בין התאריכים  28.11.2019 - 4.9.2019  תשובות צפויות להינתן באמצע 2/2020
  • בקשות שיוגשו בין התאריכים  22.1.2020 – 29.11.2019  תשובות צפויות להינתן באמצע 4/2020
  • בקשות שיוגשו בין התאריכים  1.3.2020 – 23.1.2019  תשובות צפויות להינתן בסוף 5/2020 
  • בקשות שיוגשו בין התאריכים  26.5.2020 – 2.3.2019  תשובות צפויות להינתן בתחילת 8/2020
  • בקשות שיוגשו בין התאריכים  2.8.2020 – 27.5.2019  תשובות צפויות להינתן בסוף 10/2020
  • בקשות שיוגשו בין התאריכים  21.9.2020 – 3.8.2019  תשובות צפויות להינתן באמצע 12/2020
  • בקשות שיוגשו בין התאריכים  2.12.2020 – 22.9.2019  תשובות צפויות להינתן באמצע 2/2021

  * יש לשים לב כי בהתאם לנהלי 200-01, ניתן לבקש כי תחילת תקופת הביצוע המבוקשת תהיה לא לפני ה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה. 

   

  • היקף בקשות גבוה -  בקשות לשנת 2020 שתקציבן המצרפי (לא כולל הגשות בקול קורא) מעל 15 מיליון ₪ יוגשו לא יאוחר מתאריך 11.12.2019 מועד הוועדה הצפוי יפורסם בהמשך. צפי למתן תשובות הוועדה הינו סוף פברואר 2020

  ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

   

  *התאריכים המוצגים אינם מחייבים ועלולים להשתנות בהמשך השנה.

  **מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 14:00 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה. תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

  ***כלל התשובות צפויות להישלח במייל כשבועיים לאחר הוועדה (אין תקופה זו מחייבת על פי חוק). 

  ****רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
  במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
  חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
  בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח

   

  טפסים ומסמכים להגשה