מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

זירות
0 נבחרו
חטיבות ואגפים
0 נבחרו
סוג מסמך
0 נבחרו
שם סוג המסמך תאריך עידכון
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
31/03/24
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
31/03/24
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
31/03/24
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
31/03/24
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה
מסלול הטבה
22/10/23
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה
נוהל
22/10/23
מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה ליזמים שהגישו בקשות עד לתאריך 7.9.23 וקיבלו אישור
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה ליזמים שהגישו בקשות עד לתאריך 7.9.23 וקיבלו אישור
מסלול הטבה
22/10/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך