מסלול חממות ביוטכנולוגיות

0
0

מסלול החממות הביוטכנולוגיות תומך ביזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון ביוטכנולוגי ונמצאים בראשית דרכם באמצעות מערך סיוע אשר מספקת החממה הביוטכנולוגית.

מטרת המסלול

 
​הפיכת רעיונות ביוטכנולוגיים חדשניים לחברות הזנק והובלתן לגיוס הון מהשוק הפרטי.

למי מיועד המסלול

 • יזמים פרטיים המעוניינים להקים חברות הזנק על בסיס רעיון ביוטכנולוגי במסגרת החממה.
 • חברות הזנק ישראליות חדשות בבעלות יזמים פרטיים המעוניינות לפתח  מוצר מסחרי על בסיס רעיון ביוטכנולוגי.
 • מוסדות מחקר המעוניינות להקים עם החממות חברות הזנק על מחקרים פורצי דרך על בסיס רעיון ביוטכנולוגי.
 • גופים המעוניינים להקים בישראל חממות ביוטכנולוגיות כאשר יש קול קורא רלוונטי.

מה מקבלים?

 

חברות הזנק:

 • תקציב הפרוייקט עד 8.1 מליון שקלים לתקופת פעילות של עד שלוש שנים.
 • תמיכה כספית מלאה בשיעור של 100% מהתקציב שאושר לחברה (85% מהמדינה, 15% מהחממה) ולא נדרשת כל השקעה כספית מצד היזם.
 • סביבת עבודה – תשתיות לביצוע מחקר ופיתוח, סיוע טכנולוגי ועסקי מצד החממה.
 
חממות ביוטכנולוגיות:
 • סיכון נמוך - המדינה מממנת 85% מהתקציב המאושר לחברת פרוייקט ועל כן רוב הסיכון מוטל על המדינה.
 • השקעה אטרקטיבית - החממה משקיעה 15% מהתקציב המאושר בתמורה לקבלת עד 50% ממניות החברה.
 • וודאות - תקופת זיכיון לשמונה שנים.
 • חממות פריפריאליות- המדינה משתתפת בעלויות התפעול של חממות פריפריאליות.

מדוע כדאי לפנות למסלול?

 

לחברות הזנק

 • החממה מספקת לחברות את כל התשתית הדרושה לפיתוח המוצר: משרדים, סביבת עבודה, מעבדה מרכזית, הנחייה וליווי מדעי, טכנולוגי ועסקי צמוד, שירותים אדמיניסטרטיביים, וכן ייעוץ משפטי, רגולטורי ושיווקי בהתאם לצורך.
 • החממה הינה שותפה בעלת ניסיון והתמחות בהובלת חברות הזנק צעירות בתחילת דרכן, והיא משקיעה השקעות המשך בחברות שבוגרות את החממה ומסייעת להן בגיוס כספים ובהיערכות לשיווק של המוצר, כולל איתור ויצירת קשרים עם משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים.
 • מסגרת החממה מאפשרת סינרגיה ושיתופי פעולה עם חברות דומות אחרות הפועלות בה.
 • החממה מטפלת בקשר השוטף ובבקשות החברה מרשות החדשנות.
 

חממות ביוטכנולוגיות

 • סיכון נמוך - רוב הסיכון מוטל על המדינה.
 • ודאות - תקופת זיכיון ארוכה.

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות גבוהה ותכנית היתכנות ישימה
 • סיכונים ואתגרים טכנולוגיים משמעותיים
 • פוטנציאל עסקי משמעותי, לרבות בשוק העולמי
 • צוות מתאים בעל פוטנציאל לעמוד בתכנית העבודה המוצעת ולהוביל את חברת הפרויקט להצלחה
 • לזכיין החממה ערך מוסף גבוה להצלחת חברת הפרויקט
 • תשואה עודפת למשק הישראלי
 • פוטנציאל להפוך לחברה תעשייתית בישראל

קולות קוראים וזמני הגשה

 • יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה יכולים לעשות זאת באופן שוטף במהלך השנה.
 • משקיעים המעוניינים להשתתף בהליך תחרותי לצורך הקמה והפעלה של חממה ביוטכנולוגית יוכלו לעשות זאת בכפוף לפרסום קול קורא - כרגע אין קול קורא פעיל.

איך מגישים בקשה?

 

הגשת הבקשה על ידי החממות, למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

הגשת בקשה לתמיכה בפרויקט חממה:

 • הגשת הבקשה במסגרת תכנית החממות הביוטכנולוגיות מתבצעת באמצעות החממה ולכן על יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה לפנות לחממה הביוטכנולוגית במסגרתה הם מבקשים לפעול (רשימת החממות הטכנולוגיות) במידה והחממה הביעה עניין במיזם, החממה תעביר לרשות החדשנות בקשה לתמיכת הרשות במיזם.

 
 הגשת בקשה לקבלת זיכיון להקמה והפעלה חממה ביוטכנולוגית:
 

 • בשלב הראשון תפורסם הודעה אשר מעדכנת על פתיחת הליך תחרותי להגשת הצעות לקבלת זיכיון להקמה והפעלה של חממה ביוטכנולוגית.
 • בשלב השני על המציע לקרוא את המסמכים הרלוונטיים להליך (מסלול הטבה מס' 22, נהלי מסלול החממות הטכנולוגיות)
 • בשלב השלישי יש לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים בסעיף 4.15 להוראת מסלול הטבה מס' 22.
 • בשלב הרביעי יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המפורסמות בהודעה ובאתר  האינטרנט של רשות החדשנות

לפרטים ויצירת קשר