מסלול חממות ביוטכנולוגיות

על המסלול 

מסלול החממות הביוטכנולוגיות תומך ביזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון ביוטכנולוגי ונמצאים בראשית דרכם באמצעות מערך סיוע אשר מספקת החממה הביוטכנולוגית.

מטרת המסלול 

​הפיכת רעיונות ביוטכנולוגיים חדשניים לחברות הזנק והובלתן לגיוס הון מהשוק הפרטי.

למי מיועד המסלול? 

 • יזמים פרטיים המעוניינים להקים חברות הזנק על בסיס רעיון ביוטכנולוגי במסגרת החממה.
 • חברות הזנק ישראליות חדשות בבעלות יזמים פרטיים המעוניינות לפתח  מוצר מסחרי על בסיס רעיון ביוטכנולוגי.
 • חוקרים/ות מוסדות מחקר המעוניינות להקים עם החממות חברות הזנק על מחקרים פורצי דרך על בסיס רעיון ביוטכנולוגי.
 • גופים המעוניינים להקים בישראל חממות ביוטכנולוגיות כאשר יש קול קורא רלוונטי.

מה מקבלים? 

חברות הזנק:

 • תקציב הפרוייקט עד 8.1 מליון שקלים לתקופת פעילות של עד שלוש שנים.
 • תמיכה כספית מלאה בשיעור של 100% מהתקציב שאושר לחברה (85% מרשות החדשנות, 15% מהחממה) ולא נדרשת כל השקעה כספית מצד היזם.
 • סביבת עבודה – תשתיות לביצוע מחקר ופיתוח, סיוע טכנולוגי ועסקי מצד החממה.
 
חממות ביוטכנולוגיות:
 • סיכון נמוך - רשות החדשנות מממנת 85% מהתקציב המאושר לחברת פרוייקט ועל כן רוב הסיכון מוטל על הרשות.
 • השקעה אטרקטיבית - החממה משקיעה 15% מהתקציב המאושר בתמורה לקבלת עד 50% ממניות החברה.
 • וודאות - תקופת זיכיון לשמונה שנים.
 • חממות פריפריאליות-  רשות החדשנות משתתפת בעלויות התפעול של חממות פריפריאליות.

מדוע כדאי? 

חברות הזנק

 • החממה מספקת לחברות את כל התשתית הדרושה לפיתוח המוצר: משרדים, סביבת עבודה, מעבדה מרכזית, הנחייה וליווי מדעי, טכנולוגי ועסקי צמוד, שירותים אדמיניסטרטיביים, וכן ייעוץ משפטי, רגולטורי ושיווקי בהתאם לצורך.
 • החממה הינה שותפה בעלת ניסיון והתמחות בהובלת חברות הזנק צעירות בתחילת דרכן, והיא משקיעה השקעות המשך בחברות שבוגרות את החממה ומסייעת להן בגיוס כספים ובהיערכות לשיווק של המוצר, כולל איתור ויצירת קשרים עם משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים.
 • מסגרת החממה מאפשרת סינרגיה ושיתופי פעולה עם חברות דומות אחרות הפועלות בה.
 • החממה מטפלת בקשר השוטף ובבקשות החברה מרשות החדשנות.
 

חממות ביוטכנולוגיות

 • סיכון נמוך - רוב הסיכון מוטל על רשות החדשנות.
 • ודאות - תקופת זיכיון ארוכה.

תנאי המסלול 

כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 22 והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות גבוהה ותכנית היתכנות ישימה
 • סיכונים ואתגרים טכנולוגיים משמעותיים
 • פוטנציאל עסקי משמעותי, לרבות בשוק העולמי
 • צוות מתאים בעל פוטנציאל לעמוד בתכנית העבודה המוצעת ולהוביל את חברת הפרויקט להצלחה
 • לזכיין החממה ערך מוסף גבוה להצלחת חברת הפרויקט
 • תשואה עודפת למשק הישראלי
 • פוטנציאל להפוך לחברה תעשייתית בישראל

איך מגישים בקשה? 

חברה/יזם שמעווניינים להגיש בקשה לתמיכה במסגרת חממה טכנולוגית: 

מתבצעת באמצעות החממה ולכן על יזם/חברה המעוניינים להגיש בקשה לפנות לחממה הטכנולוגית במסגרתה הם מבקשים לפעול.
לחצו כאן לרשימת החממות  *חממות ביוטכנולוגיות בתחתית העמוד.
במידה והחממה הביעה עניין במיזם, החממה תעביר לרשות החדשנות בקשה לתמיכת הרשות במיזם.

 

הגשת בקשה לתמיכה בחברה/יזם על ידי חממה:

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

ניתן להגיש בקשות בכל ימות השנה. 

בקשות שיוגשו עד לתאריך 21.11.2021 בשעה 12:00 בצהריים יקבלו תשובה בסוף ינואר 2022.
בקשות שיוגשו עד לתאריך 19.12.2021 בשעה 12:00 בצהריים יקבלו תשובה בסוף פברואר 2022.
בקשות שיוגשו עד לתאריך 16.1.2021 בשעה 12:00 בצהריים יקבלו תשובה בסוף מרץ 2022.

הגשת בקשה לקבלת זיכיון להקמה והפעלה חממה ביוטכנולוגית:

 • בשלב הראשון תפורסם הודעה אשר מעדכנת על פתיחת הליך תחרותי להגשת הצעות לקבלת זיכיון להקמה והפעלה של חממה ביוטכנולוגית.

 • בשלב השני על המציע לקרוא את המסמכים הרלוונטיים להליך (מסלול הטבה מס' 22, נהלי מסלול החממות הטכנולוגיות)

 • בשלב השלישי יש לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים בסעיף 4.15 להוראת מסלול הטבה מס' 22 הנ"ל.

 • בשלב הרביעי יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המפורסמות בקול קורא ייעודי שיפורסם באתר רשות החדשנות.

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתוגש בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

תשובות יתקבלו בהתאם לזמני ההגשה הבאים:

 

חברות שיגישו בקשות בין התאריכים והשעות הבאים צפויות לקבל תשובות בזמנים הבאים

10.10.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

21.11.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
בסוף 1/2022
12.11.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

26.12.2021
עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 2/2022
26.12.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

16.01.2022
עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 3/2022
16.01.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

10.02.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 4/2022
10.02.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

8.03.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 5/2022
8.03.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

12.04.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 6/2022
12.04.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

19.05.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 7/2022
19.05.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

19.06.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 8/2022
19.06.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

24.07.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 9/2022
24.07.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

10.08.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 10/2022
10.08.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

7.09.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 11/2022
7.09.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

23.10.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 12/2022

23.10.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

20.11.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 1/2023

20.11.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

25.12.2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 2/2023

25.12.2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

22.01.2023

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 3/2023

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל: SU@innovationisrael.org.il

 • לחצו כאן לרשימת החממות (ראו חממות ביוטכנולוגיות בתחתית העמוד)