מסלול תנופה

על המסלול 

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני, ולשלב המחקר והפיתוח בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

מטרת המסלול 

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

למי מיועד המסלול? 

יזם/ת פרטי/ת, קבוצת יזמים, או חברות חדשות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

מה מקבלים? 

למענקים בכל תחומי הטכנולוגיה (למעט תחום הBio Convergence) - 

מענק בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת (מותנה באישור הגשת בקשה חדשה).

 

למענקים בתחום ה-Bio Convergence -

יוענק מענק בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 400,000 שקלים. מענק זה יוענק לתקופה של עד שנתיים: 200,000 ₪ לשנה + 200,000 ₪ לשנה נוספת (מותנה באישור הגשת בקשה חדשה). 

 

כספי המענק משמשים ל: בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

מדוע כדאי? 

 • ​תנאים נוחים ליזם: היזם אינו מחויב לעזוב את מקום עבודתו או להקים חברה כתנאי לקבלת תמיכה במסגרת תנופה. היזם לא נדרש לוותר על זכויותיו במיזם או להקצות מניות למדינה בתמורה למענק.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת תנופה מאפשרת ליזם לבחון את כדאיות המיזם ומשקפת הבעת אמון מקצועית ואובייקטיבית בפוטנציאל הגלום במיזם - כך יכול היזם לגייס הון נוסף בסיוע המימון הראשוני.
 • המשכיות ברשות החדשנות: לאחר תקופת התמיכה במסגרת תנופה, רשאי המיזם לפנות לאחד ממסלולי הסיוע הנוספים שמציעה רשות החדשנות: מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגיתחממות טכנולוגיותחממות ביוטכנולוגיותחברות מתחילות, קרן המו"פקרנות דו-לאומיות ועוד.

תנאי המסלול 

מקבל המענק יהיה מחויב בתנאים הבאים:

 • במידה והינך יזם פרטי/ קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות).
 • במידה ומדובר בחברה חדשה הרשומה בישראל –
  o החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא הבקשה.
  o אין לחברה מכירות ממועד הקמתה.
  o היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 400,000 ₪.
  o אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם).
  o אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, מקבל המענק יהיה מחויב להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול. 
 • מודל מימון אטרקטיבי - השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח של החברה, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. המיזם הזוכה בהטבות, מתחייב להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל, על ידי תשלום תמלוגים בגובה 3 אחוז מהמכירות, וזאת אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים

קריטריונים להערכת בקשה 

 • יכולות היזם וצוות הפיתוח ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח במסגרת לוח זמנים מחייב
 • גודל השוק העולמי וההזדמנות העסקית קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון
 • המוצר ורמת החדשנות הטכנולוגית ובכללן מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני
 • מידת התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור

איך מגישים בקשה? 

לפני הכל, הנה כמה דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה חדשה: 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות מסלול ההטבה ונהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. אם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו. 
  בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות. ​​
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה בהתאם לקהל הרלוונטי (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

 1. והנה וובינר שהעברנו לאחרונה, שמסביר את הצעדים להגשת בקשה - מומלץ לצפייה!

 

ומה קורה כאשר כבר הגשתם בקשה שחלקה הראשון אושר, וכעת אתם מעוניינים בחלק השני של המענק? 

לבקשת המשך, עליכם להגיש בקשה חדשה באזור האישי, באופן המפורט לעיל (כפי שהגשתם בפעם הראשונה). 

 • להגשות בכל תחומי הטכנולוגיה (למעט Bio Convergence) - יזם/חברת פרוייקט שהפעילו פרוייקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 100,000ש"ח) ובתנאי כי הבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה.
   
 • להגשות בתחום ה-Bio Convergence - יזם/חברת פרוייקט שהפעילו פרוייקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 235,294 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 200,000 ש"ח) ובתנאי כי הבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה.
 
 
 
 

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה הבאים:

 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  13.2.2020 – 16.1.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 4/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.3.2020 – 14.2.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 5/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  19.4.2020 – 16.3.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 6/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  14.5.2020 – 20.4.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 7/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.6.2020 – 15.5.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 8/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.7.2020 – 16.6.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 9/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  13.8.2020 – 16.7.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 10/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.9.2020 – 14.8.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 11/2020
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.10.2020 – 16.9.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 12/2020 
 • בקשות שיוגשו בין התאריכים  15.11.2020 – 16.10.2020  תשובות צפויות להינתן לכל המאוחר בסוף 1/2021

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 14 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב: בדיקת הבקשה תיעשה על בסיס טופס זה וצרופותיו, ללא אפשרות להשלמות לאחר קליטת הבקשה. בנוסף, יובהר כי פניה ליזם/לחברה תיעשה על פי החלטת הרשות בלבד.
יזם/חברת פרויקט שהפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647( ₪ תקרת מענק בסך של עד 100,000ש"ח) ובתנאי כי הבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה.
כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
בקשה לשינוי תקופת ביצוע ותקציבי
הגשת בקשה לשינויים, תעשה בכפוף לנהלי המסלול. טופס זה יש לצרף לאזור האישי כאשר חתום וסרוק.