מסלול תנופה

על המסלול 

לצפייה בדף בערבית לחצו כאן - للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

מסלול תנופה מיועד ליזמים/ות בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות מענק לשלב המחקר והפיתוח הראשוני, לקראת שלב הוכחת היתכנות (POC) ו/או בניית אב טיפוס ראשוני.

 

מטרת המסלול 

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם, במטרה לאפשר ליזם/ת גיוס הון פרטי ו/או מציאת שותף עסקי לצורך המשך פיתוח הרעיון.

למי מיועד המסלול? 

יזם פרטי/ קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות( או חברות חדשות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

מה מקבלים? 

למענק בכל תחומי הטכנולוגיה (חוץ מתחום Bio Convergence):

יינתן מענק מקסימלי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 100,000 ₪ ל-12 חודשים. למען הסר ספק, התקציב המבוקש המקסימלי במסמכי הגשת הבקשה לא יעלה על 117,647 ₪ ל-12 חודשים. 

 

למענק בתחום ה-Bio Convergence:
מיזמים המספקים פתרונות חדשניים המבוססים על שילוב טכנולוגי בין עולמות הביולוגיה ומדעי החיים לבין הנדסה כגון  פיזיקה חישובית, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים והנדסה גנטית, לשימושים כגון בריאות, חקלאות, אנרגיה וכיו"ב, יוכלו לבקש מענק מוגדל בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים ל-12 חודשים. למען הסר ספק מיזמים יבחנו למענק בתחום הביוקונברג'נס רק אם תהליך הפיתוח של הפתרון המוצע משלב לפחות 2 טכנולוגיות מדיסציפלינות שונות כשאחת הטכנולוגיות שייכת לתחום מדעי החיים או ביולוגיה. למען הסר ספק, התקציב המבוקש המקסימלי במסמכי הגשת הבקשה לא יעלה על 235,294 ₪ ל-12 חודשים.

כספי המענק בכלל התחומים משמשים ל: בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

*למען הסר ספק, ניתן להיתמך במסגרת מסלול תנופה לתקופה מצטברת של עד שנתיים בלבד.

 

מדוע כדאי? 

תנאי המסלול 

 • על מבקש המענק להיות יזם פרטי או קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע.
 • במידה ומדובר בחברה חדשה הרשומה בישראל:
  o החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא הבקשה.
  o אין לחברה מכירות ממועד הקמתה.
  o היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 400,000 ₪.
  o אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם).
  o אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, מקבל המענק יהיה מחויב להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול. 
 • על המיזם הזוכה במענק, להתחייב להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל, על ידי תשלום תמלוגים בגובה 3 אחוז מהמכירות, וזאת אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים

קריטריונים להערכת בקשה 

 • יכולות היזם/ת וצוות הפיתוח ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח במסגרת לוח זמנים מחייב.
 • גודל השוק העולמי וההזדמנות העסקית קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון.
 • המוצר ורמת החדשנות הטכנולוגית ובכללן מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני.
 • מידת התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור.

איך מגישים בקשה? 

לפני הכל, הנה כמה דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה חדשה: 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות מסלול ההטבה ונהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. אם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו. 
  בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות. ​​
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה בהתאם לקהל הרלוונטי (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה). 
   

ומה קורה כאשר כבר הגשתם בקשה שחלקה הראשון אושר, וכעת אתם מעוניינים בחלק השני של המענק? 

לבקשת המשך, עליכם להגיש בקשה חדשה באזור האישי, באופן המפורט לעיל (כפי שהגשתם בפעם הראשונה). 

 • להגשות בכל תחומי הטכנולוגיה (למעט Bio Convergence) - יזם/חברת פרוייקט שהפעילו פרוייקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 100,000ש"ח). מועד תחילת הפעילות של החלק השני יהיה לאחר מועד סיום התיק הראשון ולאחר ניצול של המענק שאושר.
   
 • להגשות בתחום ה-Bio Convergence - 
   יזם/חברת פרוייקט שהפעילו פרוייקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 235,294 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 200,000 ש"ח) ובתנאי כי הבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה.

 

מתי תקבלו תשובות?

 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 14/2/23 אחרי השעה 12:00 בצהריים  ועד לתאריך 6/3/23 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את את תשובותינו בסוף מאי 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 6/3/23 אחרי השעה 12:00 בצהריים  ועד לתאריך 30/4/23 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את את תשובותינו בסוף יוני 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 30/4/23 אחרי השעה 12:00 בצהריים  ועד לתאריך 15/5/23 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את את תשובותינו בסוף יולי 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 15/5/23 אחרי השעה 12:00 בצהריים  ועד לתאריך 13/6/23 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את את תשובותינו בסוף אוגוסט 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 13/6/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 18/7/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף ספטמבר 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 18/7/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 14/8/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף אוקטובר 2023
 • בקשות שיוגשו החל מתאריך 14/8/2023 אחרי השעה 12:00 בצהריים עד לתאריך 7/9/2023 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבל תשובות בסוף נובמבר 2023

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתוגש בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

לנוחיותכן/ם הנה וובינר שהעברנו על אופן הגשת הבקשה למסלול - מוזמנות/ים לצפות!

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב: בדיקת הבקשה תיעשה על בסיס טופס זה וצרופותיו, ללא אפשרות להשלמות לאחר קליטת הבקשה. בנוסף, יובהר כי פניה ליזם/לחברה תיעשה על פי החלטת הרשות בלבד.
יזם/חברת פרויקט שהפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647( ₪ תקרת מענק בסך של עד 100,000ש"ח). שימו לב! תחילה יש לבחור בגיליון הראשי בקובץ את המסלול המבוקש: "תנופה".שימו לב! תחילה יש לבחור בגיליון הראשי בקובץ את המסלול המבוקש: "תנופה".
כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי, יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב. יש להעלות את קובץ קורות החיים באיזור האישי תחת 'טופס הצהרה'
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
בקשה לשינוי תקופת ביצוע ותקציבי
הגשת בקשה לשינויים, תעשה בכפוף לנהלי המסלול. טופס זה יש לצרף לאזור האישי כאשר חתום וסרוק.

שאלות נפוצות

שלב הגשת הבקשה

במידה ויש כבר אב טיפוס, האם ניתן להגיש בקשה לתמיכה?

לא, מסלול תנופה מתאים לבניית אב טיפוס ראשוני ו/או הוכחת התכנות.

האם שילוב של טכנולוגיות קיימות שיוצרות מציאות טכנולוגית חדשה ומשופרת – נחשבת לחדשנות טכנולוגית?

לא, זה תיאור של חדשנות פונקציונאלית. אנחנו מחפשים פרויקטים בעלי חדשנות טכנולוגית בהם סיכון טכנולוגי ואתגרים טכנולוגיים משמעותיים.

האם ניתן להגיש בקשה כעוסק פטור?

כן, כל אחד יכול להגיש בקשה כיזם ורק לאחר קבלת אישור ועדה ניתן לפתוח חברה או להירשם כעוסק מורשה.

אם מגישים בקשה בתור עוסק מורשה –האם צריך להיות עוסק מורשה שהוקם למטרות פרויקט הפיתוח?

לא.

האם ניתן להגיש בקשה כעוסק מורשה ובמידה ואפתח חברה להעביר את הפעילות לחברה שנפתחה?

כן, ניתן להתחיל פעילות באמצעות העוסק המורשה ובמידה ונפתחה חברה לבצע העברת חובות וזכויות לחברה (בטיפול מחלקת קניין רוחני). 

האם יש צורך להתאגד כחברה בע"מ על מנת להגיש בקשה?

בשלב הגשת הבקשה אין דרישה מטעמנו להקים חברה בע"מ. לאחר קבלת אישור ועדה ניתן להירשם כעוסק מורשה או להתאגד כחברה בע"מ.

מה תקופת הביצוע האפשרית במסלול זה? האם יש מינימום זמן לתקופת הביצוע?

אין מינימום זמן לתקופת הביצוע. תקופת הביצוע המבוקשת תחל בראשון לחודש שבו הוגשה הבקשה או מהחודש בו החברה מעוניינת ועד 12 חודשים.
במידה והתקציב נוצל קודם לכן ניתן יהיה להגיש בקשה לקיצור תקופה.

האם ניתן להגיש את הבקשה בשפה האנגלית?

כן, פרט לשדות ספציפיים שיש למלא בעברית. יש למלא את הבקשה עד סיכום מנהלים (סעיף 2 כולל) בשפה העברית בלבד. את יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.

מתי אני יכול להגיש בקשה לשנה שניה?

יזם/חברת פרויקט שהפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאים להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים.

בהגשת בקשה לשנה שניה האם עלי למלא מחדש את כל מסמכי הבקשה שוב או מספיק מה שחתמנו בשנה ראשונה?

בכל שנה יש להגיש את הבקשה מחדש ובצורה מלאה, כולל פירוט על הישגי השנה הראשונה ולכן צריך למלא את טפסי הבקשה בהתאם למידע הרלוונטי בזמן הגשת הבקשה לחלק השני של תנופה.

ועדת מחקר

ממתי מתחילה תקופת הביצוע באופן פורמלי? האם מרגע אישור הועדה או מרגע הפעלת התיק?

במידה וועדת המחקר אישרה את הבקשה כפי שהוגשה, תקופת הביצוע תהיה בהתאם לבקשתכם, או מיום הגשת הבקשה ללא תלות במועד מתן התשובה ע"י ועדת המחקר. אין אפשרות לאישור תקופה רטרואקטיבית, כלומר תקופת ביצוע תחל מהחודש שבו הוגשה הבקשה ולא לפני כן.

במידה ובקשה נידחת בוועדת המחקר האם ניתן להגיש אותה שוב?

במקרה שתחליט וועדת המחקר לדחות את הבקשה באפשרותכם להגיש בקשה לדיון חוזר. לפרטים נוספים לחץ כאן.  מגיש הבקשה רשאי להגיש את הבקשה פעם נוספת, בצורה מורחבת ומשופרת, בשנת הכספים הבאה וזאת אך ורק אם יחול שינוי מהותי בנתונים שפורטו בבקשה המקורית

הכרה בהוצאות

האם ניתן לרכוש ציוד בתוכנית תנופה וכיצד הרשות מתקצבת את ההוצאה?

יוכרזו הוצאות עבור ציוד שהינו הכרחי לביצוע תכנית תנופה, אשר לא קיימת חלופה סבירה זולה יותר לצורך השימוש בו, ובלבד שאושר מראש על ידי ועדת המחקר.

הרשות מכירה בהוצאות פחת של 33% לשנה. חישוב הפחת הוא עד -3 שנים ממועד הרכישה. פחת מחושב באופן יחסי לשימוש בציוד במשך תקופת המו"פ. לפרטים נוספים ניתן לקרוא בנוהל תנופה  ובנוהל 200-02.

האם ניתן להכיר בתשלום לרו"ח/ עו"ד, שמטפל בתוכנית שלנו?

ההוצאות הללו לא מוכרות על ידנו. אנו מכירים בהוצאות הקשורות לפעילות המו"פ בלבד.

 

האם ניתן להכיר בהוצאות של שכירות/ חשמל /טלפון וכיו"ב?

אנו לא מכירים בהוצאות אישיות והוצאות תקורה כגון: שכר, נסיעותטלפונים, הוצאות אש"ל, שכר דירה, חשמל, טלפון וכיו"ב של מגיש הבקשה ובעלי זכויות אחרים במיזם, ישירות או באמצעות חברה בבעלותם המלאה או החלקית. הרשות מכירה בהוצאות ישירות למו"פ בלבד.

דיווח תשלומים

האם במסלול תנופה מקבלים מקדמה?

במסלול תנופה אין מקדמות כלל.
התשלום נעשה לפי ביצוע, כלומר מגיש הבקשה מגיש חשבוניות באמצעות דיווחים שוטפים אחת לחודשיים לרשות החדשנות, באמצעות המערכת המקוונת, על גבי גיליון אקסל שיישלח ע"י מחלקת תקצוב ותשלומים למגיש הבקשה.
הסכום המינימלי להחזר הוצאות מוכרות הינו צבר חשבוניות של מינימום 6,000  ₪. הדיווח יכלול פירוט של הסכומים המצטברים בגין תתי הסעיפים המאושרים.

מה עלי להגיש בדיווח הכספי לרשות?

 • דוח כספי – קובץ אקסל שיישלח אליכם ע"י מחלקת תשלומים
 • חשבוניות מס מקור+ הוכחות תשלום – בקובץ PDF  אחד מרוכז
 • הצהרה על דוח כספי (גיליון אקסל ראשי חתום ע"י מנהל המחקר)

מהן הוכחות התשלום שעלי לצרף לדיווח הכספי?

לצורך מתן תשלום מטעם רשות החדשנות בגין הוצאה מוכרת, על מגיש הבקשה להוכיח את ביצועו של התשלום בפועל. לצורך הוכחת תשלום ההוצאות המוכרות, יש להמציא את אחת האסמכתאות הבאות:

 • צילום שיק יחד עם דף בנק לפירעון השיק.
 • דף בנק אשר בו מפורטת העברה בנקאית לספק.
 • פירוט חיובים של כרטיס האשראי השייך לחשבון הבנק.
 • קבלה על התשלום שבוצע על שם מגיש הבקשה.

האם בעת הדיווח הכספי באזור האישי יש לצרף חשבוניות מקור?

בעת הגשת הדיווח צריך לצרף חשבונית מקור (במידה ואין, ניתן לשלוח העתק עם חותמת נאמן למקור).

האם ניתן לנצל את התקציב מהר יותר? האם ניתן לנצל את הסכום במלואו לפני סיום התוכנית?

אין כל בעיה, ההחזר נעשה בגין חשבוניות על הוצאות בפועל, שאותן מגישים אחת לחודשיים.

כיצד מדווחים על הוצאות שנעשו באתרים ברשת (בארץ ובחו"ל)?

כמו בכל עסקה רגילה, ניתן להוציא חשבונית מס מהאתר בו בוצעה ההוצאה. חשוב להדגיש כי יוכרו רק הוצאות שתוקצבו מראש.

 

האם קבלה מהספק הינה הוכחת תשלום?

לא, יש צורך בחשבונית מס או חשבונית מס קבלה.

האם אפשר לשנות חשבון בנק במהלך הפעילות?

כן, בנושא זה ניתן לפנות למחלקת  תשלומים בכתובת -  Tashlumim@innovationisrael.org.il

במידה וביצעתי הוצאה במסגרת המו"פ אך התשלום לספק הוא בשוטף פלוס - האם אני צריך לדווח בעת קבלת החשבונית או בעת התשלום?

יש לדווח על תשלום זה רק בעת התשלום בפועל.

במידה ואנו זקוקים להארכת תקופה/הזזת תקופה/העברות בין סעיפים – מה עלינו לעשות?

עליכם להגיש בקשה לשינויים דרך האזור האישי באתר בקשה לשינוי במועדי ביצוע התוכנית, יש להגיש עד תום תקופת הביצוע המקורית.

סגירת תכנית והגשת בקשה לתכנית המשך

האם ניתן לסיים את התיק ולבצע הליך סגירה לפני סיום התקופה שאושרה בפועל בוועדת המחקר?

במקרים שבהם מגיש הבקשה צפוי לנצל את מלוא התקציב שאושר, והוא עומד ביעדי תכנית העבודה שאישרה הוועדה, ניתן להגיש בקשה לקיצור התקופה, ויצורף אליה דו"ח טכני וכספי מסכם של תכנית תנופה. יש להגיש את הבקשה עד חודש לפני תום תקופת הביצוע המבוקשת. יש לפנות למחלקת תשלומים במייל : Tashlumim@innovationisrael.org.il

 

כאשר תכנית שנה ראשונה מסתיימת ומתקבל אישור מוועדת המחקר לתוכנית שנה שנייה, האם היא המשך לשנה הראשונה?

 במידה ומדובר בהמשך המשימות של השנה הראשונה היא תוגדר כתכנית המשך אך יש להגיש טופס בקשה ותקציב חדש.

האם צריך לבצע תהליך סגירה בין שנה א' לשנה ב'?

כן . יש לבצע סגירה בסיום כל שנה. כמוקבל בכל תוכניות הרשות. לביצוע תהליך סגירה יש למלא דוח טכני מסכם המופיע בטפסים כללים בדף המסלול באתר ולאחר מכן להעבירו למחלקת סגירה בכתובת מייל: sgira@innovationisrael.org.il

 

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול, שאלות על אופן ההגשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00.