מסלול תנופה

על המסלול 

לצפייה בדף בערבית לחצו כאן - للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

מסלול תנופה מיועד ליזמים/ות בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות מענק לשלב המחקר והפיתוח הראשוני, לקראת שלב הוכחת היתכנות (POC) ו/או בניית אב טיפוס ראשוני.

מטרת המסלול 

סיוע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם, במטרה לאפשר ליזם/ת גיוס הון פרטי ו/או מציאת שותף עסקי לצורך המשך פיתוח הרעיון.

למי מיועד המסלול? 

יזם פרטי/ קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע (פרט ליזמים אשר בידיהם ויזת חדשנות( או חברות חדשות (בהתאם להנחיות) העוסקות בכל ענפי התעשייה.

מה מקבלים? 

למענק בכל תחומי הטכנולוגיה (חוץ מתחום Bio Convergence):

יינתן מענק מקסימלי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 100,000 ₪ ל-12 חודשים. למען הסר ספק, התקציב המבוקש המקסימלי במסמכי הגשת הבקשה לא יעלה על 117,647 ₪ ל-12 חודשים. 

 

למענק בתחום ה-Bio Convergence:
יזמים המספקים פתרונות חדשניים בתחום הביולוגיה יחד עם תחומי ההנדסה כגון: AI, פיזיקה חישובית, ננו-טכנולוגיה, מדע חומרים והנדסה גנטית מתקדמת, וזאת לצורך מתן מענה לאתגרים בתחום הרפואה, חקלאות, אנרגיה וביטחון:
יקבלו מענק מקסימלי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים ל-12 חודשים. למען הסר ספק, התקציב המבוקש המקסימלי במסמכי הגשת הבקשה לא יעלה על 235,294 ₪ ל-12 חודשים.

כספי המענק בכלל התחומים משמשים ל: בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות - חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

*למען הסר ספק, ניתן להיתמך במסגרת מסלול תנופה לתקופה מצטברת של עד שנתיים בלבד.

 

מדוע כדאי? 

תנאי המסלול 

 • על מבקש המענק להיות יזם פרטי או קבוצת יזמים תושבי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע.
 • במידה ומדובר בחברה חדשה הרשומה בישראל:
  o החברה הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא הבקשה.
  o אין לחברה מכירות ממועד הקמתה.
  o היקף המימון שגייסה מיום הקמתה אינו עולה על 400,000 ₪.
  o אחזקת היזמים במניות החברה היא כאנשים פרטיים (לא חברות בבעלותם).
  o אם החברה נמצאת בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי, מקבל המענק יהיה מחויב להסדר זכויות בקניין הרוחני, כמפורט בנהלי תכנית תנופה.
 • על היזם/יזמים/חברה לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני בהתאם לחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 9 ונהלי המסלול. 
 • על המיזם הזוכה במענק, להתחייב להחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל, על ידי תשלום תמלוגים בגובה 3 אחוז מהמכירות, וזאת אך ורק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור בהתאם להוראות תמלוגים

קריטריונים להערכת בקשה 

 • יכולות היזם/ת וצוות הפיתוח ובכללן יכולות ביצוע הפיתוח במסגרת לוח זמנים מחייב.
 • גודל השוק העולמי וההזדמנות העסקית קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון.
 • המוצר ורמת החדשנות הטכנולוגית ובכללן מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני.
 • מידת התרומה של המענק לקידום משמעותי של הרעיון לקראת גיוס הון והמשך הפיתוח והמסחור.

איך מגישים בקשה? 

לפני הכל, הנה כמה דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה חדשה: 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות מסלול ההטבה ונהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים. אם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו. 
  בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות. ​​
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה בהתאם לקהל הרלוונטי (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה). 
   

ומה קורה כאשר כבר הגשתם בקשה שחלקה הראשון אושר, וכעת אתם מעוניינים בחלק השני של המענק? 

לבקשת המשך, עליכם להגיש בקשה חדשה באזור האישי, באופן המפורט לעיל (כפי שהגשתם בפעם הראשונה). 

 • להגשות בכל תחומי הטכנולוגיה (למעט Bio Convergence) - יזם/חברת פרוייקט שהפעילו פרוייקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 100,000ש"ח). מועד תחילת הפעילות של החלק השני יהיה לאחר מועד סיום התיק הראשון ולאחר ניצול של המענק שאושר.
   
 • להגשות בתחום ה-Bio Convergence - 
   יזם/חברת פרוייקט שהפעילו פרוייקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 235,294 ₪ (תקרת מענק בסך של עד 200,000 ש"ח) ובתנאי כי הבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה.
   
*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתוגש בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה המופיעים כאן.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה
 
לנוחיותכן/ם הנה וובינר שהעברנו על אופן הגשת הבקשה למסלול - מוזמנות/ים לצפות!
 

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

שימו לב: בדיקת הבקשה תיעשה על בסיס טופס זה וצרופותיו, ללא אפשרות להשלמות לאחר קליטת הבקשה. בנוסף, יובהר כי פניה ליזם/לחברה תיעשה על פי החלטת הרשות בלבד.
יזם/חברת פרויקט שהפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647( ₪ תקרת מענק בסך של עד 100,000ש"ח). שימו לב! תחילה יש לבחור בגיליון הראשי בקובץ את המסלול המבוקש: "תנופה".שימו לב! תחילה יש לבחור בגיליון הראשי בקובץ את המסלול המבוקש: "תנופה".
כאשר מגיש הבקשה הוא יזם פרטי, יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב. יש להעלות את קובץ קורות החיים באיזור האישי תחת 'טופס הצהרה'
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
כאשר מגישת הבקשה היא חברה חדשה יש לצרף לטופס הבקשה ולתקציב
בקשה לשינוי תקופת ביצוע ותקציבי
הגשת בקשה לשינויים, תעשה בכפוף לנהלי המסלול. טופס זה יש לצרף לאזור האישי כאשר חתום וסרוק.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול, שאלות על אופן ההגשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00.