תאריכים צפויים לקבלת תשובות על אישור מענק של מסלול תנופה

חברות שיגישו בקשות 
בין התאריכים והשעות הבאים

 

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

15.10.2020

אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

15.11.2020

עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 12/2020

15.11.2020

אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

13.12.2020
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 1/2021

13.12.2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

12.01.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 2/2021

12.01.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 

09.02.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 3/2021

09.02.2020
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

03.03.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

בסוף 4/2021

03.03.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

06.04.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 5/2021

06.04.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

13.05.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

 סוף 6/2021

13.05.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים
 

15.06.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 7/2021

15.06.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

13.07.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 8/2021

 

13.07.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

05.08.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 9/2021

 

05.08.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

29.08.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 10/2021

 

29.08.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

10.10.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 11.2021

 

10.10.2021
אחרי השעה 12:00 בצהריים

03.11.2021
עד השעה 12:00 בצהריים
 

סוף 12/2021