רשות החדשנות מסייעת במימון פרויקטי מחקר ופיתוח למגוון לקוחותיה: יזמים מתחילים, סטארטאפים צעירים, חברות צמיחה, חברות תעשייתיות ועוד – בכל תחומי החדשנות הטכנולוגית. הרשות מציעה מסלולי מימון ייעודיים ללקוחות השונים, המותאמים לצורכיהם, וכוללים לעיתים שירותים נוספים מעבר למימון המו”פ. כך, לדוגמה, סטארטאפים צעירים מאוד יכולים להשתלב בחממות טכנולוגיות המספקות הן מימון למו”פ והן מסגרת תומכת מקיפה. הרשות אף מציעה מגוון מסלולי מימון לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח – עם חוקרים באקדמיה, עם שותפים גלובליים, עם אתרי הרצה לביצוע פיילוטים ועוד. 

מרבית מסלולי מימון המו”פ הם נייטרלים מבחינה טכנולוגית, והזכייה במענקים מבוססת על רמת החדשנות הטכנולוגית וההיתכנות העסקית שלה. לצד זאת, ישנם מסלולים הממוקדים בתחום מסויים ונועדו לפתור כשלי שוק בתחום זה (לדוגמה, מסלול לתמיכה בתכניות הרצה – פיילוטים – בתחום הגנת הסביבה) או לקדם מטרות חברתיות וציבוריות (דוגמת מסלול “עזרטק” לעידוד מו”פ של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות). רשות החדשנות היא הגוף האחראי על גיבוש, תכלול וביצוע מדיניות החדשנות של ישראל. הרשות פועלת לקדם חדשנות טכנולוגית כמנוף לצמיחה כלכלית מכלילה ובת קיימא. פעילותה המרכזית סיוע במימון פרוייקטי מחקר ופיתוח טכנולוגיים ליזמים וחברות במגוון תחומים: הייטק, ייצור ועוד.

רשות החדשנות היא הגוף האחראי על גיבוש, תכלול וביצוע מדיניות החדשנות של ישראל. הרשות פועלת לקדם חדשנות טכנולוגית כמנוף לצמיחה כלכלית מכלילה ובת קיימא. פעילותה המרכזית סיוע במימון פרוייקטי מחקר ופיתוח טכנולוגיים ליזמים וחברות במגוון תחומים: הייטק, ייצור ועוד.

 

למסלולי מענק למו”פ: 

חטיבת הזנק והון אנושי – ליזם/ת, לחברות שגייסו עד 10 מיליון דולר ולתאגידים שמעוניינים להפעיל חממות ומעבדות כמו גם ליזמים וחברות עם פתרונות בתחום החברתי, לעוסקים בהון אנושי בהייטק

חטיבת צמיחה וייצור מתקדם – לסטרטאפים וחברות בשלבי צמיחה, חברות בוגרות, מרכזי מו”פ, וגם למפעלים וחברות ייצור המעוניינים לפתח מוצרים ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות

חטיבת תשתיות חדשנות – ליזמים, חברות, מוסדות מחקר שמעוניינים לשתף פעולה בתחום המחקר והפיתוח

חטיבת מערך בין-לאומית  – לחברות המעוניינות להתפתח לשווקים בינלאומיים