גאים להציג: קרן ההזנק נפתחת להגשות ב-4.3.24!

קרן הזנק נועדה לסייע בהקמה ומימון סבבי גיוס הון סיכון לחברות דיפ-טק בכל שלבי ההנבטה משלב הרעיון ועד צמיחה, בסנכרון עם השוק. הקרן תכוון את פעילותה לשלבי הפיתוח המוקדמים בתחומים עתירי מו”פ, בעלי סיכון גבוה הקיימת בהם בעיית זמינות הון פרטי. במסגרת הקרן החדשה רשות החדשנות תשתתף בכל סבבי ההשקעה משלב הפרה-סיד, דרך סיד ועד סבב גיוס A, בהשקעה משותפת עם משקיעי הון סיכון או משקיעים פרטיים, זאת על מנת להוריד סיכון למשקיעים ולעודד את מימוש ההשקעה. יש להדגיש כי החברה תוכל להגיש בקשת מימון לקרן הזנק הן עם הסכם השקעה חתום עם משקיע, או ללא הסכם השקעה. חברות שיאושרו ללא הסכם השקעה, יקבלו מסגרת זמן של מספר חודשים לאחר אישור מימון הרשות לגייס את המימון המשלים הנדרש בשוק הפרטי. המטרה היא לדאוג למימון רובסטי המתאים לשלב החברה, שיאפשר לחברות להגיע לאבן הדרך המימונית הבאה לגיוס הון (בניגוד לסבבים קטנים מדי שלא מקדמים מספיק את החברה).

מסלול Pre-Seed

מיועד לחברה בתחילת דרכה, שמתחילה
פיתוח ראשוני של מוצר טכנולוגי חדשני ומגייסת השקעה ראשונית בסבב – PRE
SEED , לצורך הוכחת התכנות טכנולוגית וכלכלית ותיקוף שוק. עם מענק בגובה 60% מסבב של עד 2.5 מיליון שקלים.
לכל הפרטים

מסלול Seed

מיועד לחברה לאחר הוכחת התכנות טכנולוגית וכלכלית ותיקוף שוק ראשוניים למוצר טכנולוגי חדשני, המגייסת סבב ,SEED לביסוס יסודות החברה והמשך פיתוח המוצר. עם מענק בגובה 50% מסבב של עד 10 מיליון שקלים.
לכל הפרטים

מסלול Round A

מיועד לחברה שפיתחה מוצר טכנולוגי חדשני והדגימה תיקוף שוק משמעותי, אשר מגייסת סבב משמעותי ראשון – Round A , להשלמת פיתוח המוצר, קידום עסקי / שיווקי והמשך צמיחת החברה. עם מענק רשות החדשנות בגובה 30% מסבב של עד 50 מיליון שקלים.
לכל הפרטים

* לחברות שבהם היזמים מאוכלוסייה בתת-ייצוג או שעיקר פעילותן באזורי עדיפות א’ יינתן במסלולים השונים מענק מוגדל.


אז בשורה התחתונה; מה מקבלים?

 תקרת סבב השקעה מבוקש             תקרת סבב השקעה מוכר- הוצאות מו”פ  תקרת התקציב המאושר (בשיעור מהסבב המוכר)  סכום המענק המאושר (בשיעור מהתקציב המאושר וכן מהסבב המוכר)  סכום המענק המאושר (בשיעור מהתקציב המאושר וכן מהסבב המוכר)- ליזמות מגוונת/ אזור פיתוח א’  
קרן  פרה-סיד4.5 מש”ח2.5 מש”ח2 מלש”ח (80% מסבב ההשקעה המוכר)עד 1.5 מלש”ח (שהם 75% מהתקציב המאושר ו-60% מהסבב המוכר)עד 1.65 מלש”ח (שהם 66% מהסבב המוכר)
קרן  סיד15 מש”ח10 מש”ח7.5 מלש”ח (75% מסבב ההשקעה המוכר)עד 5 מלש”ח (שהם 66.67% מהתקציב המאושר ו-50% מהסבב המוכר)עד 5.5 מלש”ח (שהם 55% מהסבב המוכר)
קרן  A75 מש”ח50 מש”ח25 מלש”ח (50% מסבב ההשקעה המוכר)עד 15 מלש”ח (שהם 60% מהתקציב המאושר ו-30% מהסבב המוכר)עד 16.5 מלש”ח (שהם 33% מהסבב המוכר) *אזור פיתוח א’ בלבד