קול קורא למו”פ ופיילוטים של קרן ישראל-הודו (I4F)

תאריך אחרון להגשה 

31/07/2024

חטיבות

בין-לאומית

תמצית הקול קורא

קרן ישראל-הודו (I4F) מזמינה חברות ישראליות והודיות להגיש בקשה לתמיכה בשיתוף פעולה חדשני במו”פ ופיילוטים בתחומים מגוונים (אזרחיים בלבד). פלטפורמה זו מקנה לחברות מישראל את האפשרות להינות משיתופי פעולה עם חברות מובילות בהודו, במסגרתה ייקחו חלק במחקר ופיתוח עבור פרויקטים מבוססי חדשנות טכנולוגית.

באמצעות שיתופי פעולה במו”פ ופילוטיים בתמיכתה של הקרן, חברות ייהנו מהיתרונות הבאים :

  • פיתוח מוצרים חדשים / שדרוג של מוצר קיים.
  • קיצור זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים.
  • הרחבת סל המוצרים ללקוחות.
  • פתיחת שווקים חדשים.

רשות החדשנות מפעילה קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיות, לפרטים נוספים עיינו בדף קרן ישראל-הודו ובמסמך ההנחיות של קרן ישראל-הודו.

 

תיאור הקול הקורא

קהל יעד

חברות רשומות בישראל וחברות רשומות בהודו בכל תחומי הטכנולוגיה כמפורט בהנחיות לחברות בדף הקרן.

במידה ואתם חברה ישראלית המעוניינת בשיתוף פעולה מסוג זה אך אין לכם שותף, אנא מלאו את טופס חיפוש השותפים.

מה מקבלים

סוג פרויקטתקופת ביצועשלב בפיתוח הטכנולוגיה (TRL)   שיעור מענקהוצאות מסחור ושיווקתמלוגים
בחינת היתכנותעד 9 חודשים3-4עד 50% מהתקציב המשותף המאושר  (עד 70% לסטארט אופים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של 100 אלף דולרללא תשלום תמלוגים
מסלול המו”פעד 24 חודשים5-6עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט אופים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של 2.5 מיליון דולרעד 30,000 דולר3-5% בהתאם לנהלי רשות החדשנות
מסלול הפיילוטיםעד שנה7-8עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט אופים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של מיליון דולרעד 30,000 דולר3-5% בהתאם לנהלי רשות החדשנות

*בקרן ישראל-הודו תשלומי המענקים לחברות מהודו ולחברות ישראליות יהיו במטבע המקומי, כלומר רופי הודי ושקלים ישראליים בהתאמה.

בחינת היתכנות

פונה לחברות אשר מעוניינות לבצע POC או בדיקת היתכנות למוצר/שירות/פיתוח יחד עם חברה הודית. מסלול זה נועד לסייע בקביעת היתכנות טכנית/ קבילות שוק של מוצר חדש/ קונספט טכנולוגי וכדומה, לפני התחייבות לפרויקט בעלויות גבוהות ומשך זמן ממושך יותר.

פרויקט מו”פ

מיועד לחברות אשר נמצאות בשלב של מחקר ופיתוח של מוצר טכנולוגי/שירות ומעוניינות לקיים הליך זה יחד עם חברה סינגפורית. שתי החברות צריכות לתרום בצורה משמעותית להליך המחקר והפיתוח, בכדי ליצור יחד מוצר/פיתוח חדש/משודרג למסחור.

פרויקט פיילוט (הרצה)

פונה לחברות אשר נמצאות בשלב פיתוח שקרוב למסחור (Near market) ומעוניינות לבחון את המוצר שלהן, בכדי לבצע התאמות/שינויים/ פיתוחים נוספים נדרשים לטובת יציאה למסחור. על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות (ניתן לכלול במסגרת התוכנית פעילויות התאמת מוצר, החיוניות לטובת ביצוע הפיילוט).

קריטריונים להערכת בקשה

תנאי הסף והקריטריונים להערכה מפורטים בדף קרן ישראל-הודו (I4F).

אופן הגשת הבקשה

להסבר על אופן הגשת הבקשה ולגישה לטפסי ההגשה, עיינו בדף מסלול קרן ישראל-הודו (I4F).

*שימו לב שעל הבקשה להיות מוגשת על ידי החברה הישראלית ושותפתה ההודית יחד.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא הבינ”ל. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

לפרטים ויצירת קשר

טל בן-אבנר, מנהל קרן ישראל-הודו: tal.ba@innovationisrael.org.il