מסלול חממות טכנולוגיות החדש

על המסלול 

מסלול החממות הטכנולוגיות מיועד ליזמות/ים המעוניינות/ים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני או על בסיס מסחור טכנולוגיה ממוסדות מחקר בארץ ובעולם, באמצעות חממה טכנולוגית אשר מהווה מרכז יזמות שתפקידו להשקיע בחברות בתחילת דרכן ומציע מסגרת תומכת להקמת החברה ופיתוח הרעיון לכדי מוצר מסחרי.

החממות נבחרות באמצעות הליכים תחרותיים לתקופת זיכיון של חמש שנים עם אפשרות הארכה בשלוש שנים נוספות. משקיעים וחברות מסחריות שיזכו בזיכיון יהנו ממינוף השקעותיהם בחברות ההזנק בהיקף של עד 85% מרשות החדשנות.

החממות נבחרות באמצעות הליכים תחרותיים לתקופת זיכיון של שמונה שנים ופרושות בכל רחבי הארץ. רשימת החממות הטכנולוגיות הפעילות ברחבי הארץ מופיעה כאן (List of incubators in Israel)

מטרת המסלול 

 • לעודד השקעות בשלבים ראשוניים של מיזמים טכנולוגיים, באמצעות יצירת מערך סיוע ותמיכה, שיזרז את הפיכתם של רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלב פיתוח ראשוני, לחברות הזנק מתקדמות ומתאימות לגיוס השקעות המשך.
 • לעודד יזמות טכנולוגית ומסחור של טכנולוגיות פורצות דרך ממוסדות מחקר לתעשייה בתחומים מורכבים ובסיכון גבוה, לחזק את סביבת החדשנות הטכנולוגית של ישראל בתחום השקעות סיד (Seed Investment) וכן לסייע לחברות הזנק בתעשיות טכנולוגיות ייחודיות ומורכבות, בגיבוש ובדיקת מוצרים, הוכחת היתכנות טכנולוגית, ביצוע פיילוטים וכו'.

החממות הטכנולוגיות, אשר מספקות את הסיוע והתמיכה למיזמים בשלביהם הראשונים, מוקמות ומופעלות על ידי משקיעי הון סיכון וחברות מסחריות מקומיות ובינלאומיות, שביכולתם, מבחינת ניסיונם להעניק ערך מוסף איכותי, ולתמוך בחברות הזנק ויזמים מתחילים.

למי מיועד המסלול? 

 • חברות וקרנות הון סיכון ישראליות ובינ"ל המעוניינות להקים בישראל חממות טכנולוגיות כאשר יש קול קורא רלוונטי.
 • יזמים/ות פרטיים/ות המעוניינים להקים חברות הזנק במסגרת חממה.
 • חברות הזנק ישראליות חדשות בבעלות יזמים/ות פרטיים/ות המעוניינות לפתח מוצר מסחרי במסגרת חממה. 
 • חוקרים ומוסדות מחקר המעוניינים להקים עם החממות חברות הזנק על בסיס מחקרים פורצי דרך. 

מה מקבלים? 

זכייני חממות:

 • וודאות גבוהה - תקופת זיכיון של חמש שנים להפעלת החממה עם אפשרות הארכה בשלוש שנים נוספות.
 • מינוף השקעות על ידי מענקים מרשות החדשנות למסחור ידע ולמחקר ופיתוח של יזמים וחברות הזנק.
 • מענק בגובה עד 2 מיליון שקלים לתקופת הזיכיון (המהווה 50% מהקציב המאושר) לטובת הקמת מעבדה מרכזית לשימוש חברות הזנק.
   

ליזמים/ות ולחברות הזנק:

 • מענק בשיעור של עד 85% מתקציב מאושר של עד 1.5 מיליון שקלים להוכחת היתכנות, תיקוף טכנולוגי ולהעברת ידע ממוסד מחקר בלבד.
 • מענק בשיעור של עד 85% מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים לתקופת פעילות ראשונה.
 • תקופת פעילות שנייה עם מענק בשיעור של 60% (או 75%, בהתאם להוראות המסלול) מתקציב מאושר של עד 2.5 מיליון שקלים לצורך הגעה לאבן דרך מימונית.
 • לא נדרשת השקעה כספית מצד היזם: מימון משלים על ידי החממה משלים 100% מסך התקציב.
 • מערך סיוע מקיף מהחממה, הכולל: הנחייה טכנולוגית ועסקית וחיבור לשותפי החממה, משקיעים, שותפים ולקוחות פוטנציאליים, וכן משרדים וסביבת עבודה (אם נדרש).
 • מענקים נוספים מרשות החדשנות במסגרת מסלולי הטבה אחרים של הרשות כגון: מסלול תנופה ליזמים וחברות, מסלול קרן סיד היברידי, מסלול קרן המו"פ לתאגידי הזנק וכו'.

מדוע כדאי? 

תנאים אטרקטיביים לחממה:

 • סיכון נמוך – רשות החדשנות מממנת עד 85% מהתקציב המאושר לחברת הזנק
 • מינוף גבוה – החממה משקיעה 15% מהתקציב המאושר
 • וודאות – תקופת זיכיון של חמש שנים עם אפשרות הארכה בשלוש שנים נוספות
   

תנאים נוחים ליזמות/ים: 

 • היזמות/ים לא נדרשות/ים להקים חברה בטרם אושר המיזם על ידי רשות החדשנות.
 • החממה מספקת ליזמות/ים את כל התשתית הדרושה להקמת החברה ולפיתוח המיזם.
 • שותפה מנוסה: החממה היא שותפה בעלת ניסיון והתמחות בהובלת חברות הזנק והבאתן לשוק. היא משקיעה השקעות המשך בחברות שבגרו ועזבו את החממה ומסייעת להן בגיוס השקעות המשך ובהיערכות לשיווק של המוצר, כולל החדירה לשווקי היעד.
 • אדמיניסטרציה: החממה מסייעת בקשר השוטף עם רשות החדשנות ומאפשרת ליזמות/ים להתמקד במחקר, פיתוח וקידום החברה.

תנאי המסלול 

 • על חברת ההזנק לפעול על פי כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית, היישימות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של תכנית הפיתוח.
 • רמת האתגרים במימוש תכנית הפיתוח.
 • יכולות חברת ההזנק וצוותה להביא להשלמת תכנית הפיתוח ומימושה העסקי, תוך התחשבות בתמיכת החממה בחברת ההזנק.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של חברת ההזנק עקב הצלחת תכנית הפיתוח.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של תכנית הפיתוח לכלכלה הישראלית.
 • לחממה ערך מוסף גבוה להצלחת חברת ההזנק.

 

איך מגישים בקשה? 

 הגשת בקשה במסגרת הליך תחרותי לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה חממה טכנולוגית:

 • בשלב הראשון תפורסם הודעה אשר מעדכנת על פתיחת הליך תחרותי להגשת הצעות לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של חממה טכנולוגית.
 • בשלב השני על המציע לקרוא את המסמכים הרלוונטיים להליך מסלול הטבה מס' 4, נהלי התכנית.
 • בשלב השלישי יש לוודא עמידה בתנאי הסף ולהכין את המסמכים המפורטים במסלול הטבה מס' 4.
 • בשלב הרביעי יש להגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המפורסמות בהודעה ובאתר  האינטרנט של רשות החדשנות.
 
הגשת בקשה לתמיכה ביזם/חברת הזנק במסגרת החממה:
 
תחילה י/תפנה היזם/ת לחממה במסגרתה הוא/היא מבקש/ת לפעול. במידה והחממה הביעה עניין בפרויקט, י/תעביר היזם/ת לרשות החדשנות בקשה לתמיכת הרשות בפרויקט באופן מקוון באופן הבא:
 
ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות באזור נהלי המסלול,
 
שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:
 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

תשובות יתקבלו בהתאם לזמני ההגשה הבאים:

 

חברות שיגישו בקשות בין התאריכים והשעות הבאים צפויות לקבל תשובות בזמנים הבאים

22/1/2023
אחרי השעה 12:00 בצהריים

9/2/2023
עד השעה 12:00 בצהריים
בסוף 4/2023
9/2/2023
אחרי השעה 12:00 בצהריים

7/3/2023
עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 5/2023
7/3/2023
אחרי השעה 12:00 בצהריים

18/04/2022
עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 6/2022
18/04/2022

אחרי השעה 12:00 בצהריים

18/05/2022

עד השעה 12:00 בצהריים

בסוף 7/2023

טפסים ומסמכים להגשה

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת הזנק בדוא"ל: SU@innovationisrael.org.il