מסלול הטבה מס’ 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל

זירות:  צמיחה וייצור מתקדם , תשתיות חדשנות
מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל קובץ להורדה
שיוך למסלול