נגישות מסלולים

מסלול עזרטק:

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

75%, 60%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הפינטק:

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

60%

10% אזור עדיפות לאומית

בארץ, ניתן בחו"ל, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום החקלאות (אגריטק):

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

60%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ אצל חקלאי ישראלי

עד 24 חודשים

 

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום התחבורה:

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

75%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

75%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

60%

10% אזור עדיפות לאומית

המשרד לביטחון פנים, כב"ה, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, שב"ס

עד 24 חודשים

 

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הבינוי והשיכון:

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

במסגרת תת-מסלול תעשיות בנייה- 60%, 70%

במסגרת תת-מסלול טכנולוגיות בנייה: 60%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

60%

10% אזור עדיפות לאומית

חברות ממשלתיות ישראליות

עד 24 חודשים

 

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

60%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 
 

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

60%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 

מסלול תמיכה במו"פ בתחום החלל:

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב מו"פ

אין הגבלה

50%-20%

60%,70%,80%,85%

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים

 

מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הבריאות הדיגיטלית:

סוג החברה

מסגרת הפנייה לציבור

בשלות טכנולוגית

גובה תקציב מבוקש

שיעור מענק

שיעור מענק חריג?

תוספת מענק לפריפריה

מיקום אתר פיילוט

משך תקופת הביצוע המבוקשת 

חברות טכנולוגיה ישראליות

הגשה במסגרת קו"ק בלבד

בשלב לביצוע פיילוט

אין הגבלה

50%-20%

במסגרת תת-מסלול חברות תעשייתיות- 60%, 70%

במסגרת תת-מסלול בריאות דיגיטלית- 60%, 75%

 

10% אזור עדיפות לאומית

רק בארץ, אפשר פיילוט עצמי

עד 24 חודשים