english-icon

הרשמה

שימו לב, מועד הדיווח ותשלום התמלוגים לקרן תמורה בגין המחצית השנייה של שנת 2021 חל בימים אלו ויסתיים ב- 01/03/2022.
הנכם מתבקשים למלא את הדיווחים באופן מקוון באזור האישי במערכת חברות באתר הרשות.
כללי דיווח התמלוגים, הסברים, הנחיות ועוד נמצאים בהמשך הדף.

1
0