מסלול תמיכה בתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה-COVID19

על המסלול 

רשות החדשנות בשיתוף משרד הכלכלה והתאחדות התעשיינים בישראל, מזמינות מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף COVID19 - להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

מתווה זה תומך בתוכניות מחקר ופיתוח ובתכניות הרצה ("פיילוטים") של חברות תעשייתיות שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה COVID19. 
ניתן להגיש תכניות לחדשנות ומחקר ופיתוח, הכוללות פיתוח מוצרים, חומרי גלם, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הדגמה יישומית, פיתוח אב-טיפוס בשלבי מו"פ סופיים או פיתוח תהליך גמלון במעבר מייצור ניסיוני לייצור סדרתי. 
התכניות המוגשות יאיצו פתרונות למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה COVID19, על התוכניות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולקדם תחרותיות ברמה הגלובלית בהובלת המלחמה בנגיף.

מטרת המסלול 

 1. פיתוח ויישום מוצרים, חומרי-גלם או תהליכים אשר נועדו למניעה, טיפול או התמודדות עם הנגיף.
 2. האצת פתרונות בשלבי פיתוח שונים, לרבות שלבי הרצה, וקיצור זמן הגעתן לשוק. 
 3. פיתוח פתרונות המסייעים להתמודדות מפעלים עם הנחיות הממשלה, תוך יצירת המשכיות תפעולית. 
 4. פיתוח ויישום טכנולוגיות המהוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה המייצרות ערך ותחרותיות למשק הישראלי בתרומה צפויה להתמודדות עם הנגיף.

למי מיועד המסלול? 

קריאה זו מיועדת לחברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים: יצרני ציוד רפואי, ציוד טיפולי, ציוד מניעת הדבקה, רפואה מרחוק, מכשירי מדידה ובקרה, טקסטיל, ייצור כימיקלים, פולימרים ופלסטיק ועוד.

מה מקבלים? 

 • האצת פתרונות מרעיון ליישום והשתלבות במגמות מתקדמות למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה COVID19
 • קידום החברה בארץ ובעולם, באמצעות פיתוחים טכנולוגיים או התאמות מוצר מהירות. 
 • שתוף פעולה בין רשות החדשנות, משרד הכלכלה, התאחדות התעשיינים וגופי ממשלה שונים עשוי לסייע בקידום פתרונות כוללים עבור מפעלים. 
 • מודל מימון אטרקטיבי – תמיכה כספית של עד 70%, ללא החזר תמלוגים (לחברות העומדות בתנאים). 

מדוע כדאי? 

 • פרויקטי חדשנות, אשר יאושרו במסגרת תוכנית מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים לתמיכה שבין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.
 • במסגרת התקציב, ניתן יהיה להכיר בסעיפי תקצוב ייחודיים כפי שמופיעים במסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.
 • תכניות המאושרות במתווה זה יכולות לארוך בין 3-12 חודשים.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התוכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות. 

תנאי המסלול 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • החברה המגישה היא חברת תעשיית ייצור או תעשיית ייצור עילית בישראל (כפי שמופיע בתנאי הסף של מסלול 36).
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם ל (הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות,  מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ומסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלי המסלול (200-01200-02200-03200-04200-06).

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • תרומת התוכנית להתמודדות עם הנגיף והקרבה לשוק.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

לאור הצורך והדחיפות של הנושא, נקבעו מספר מועדי סיום להגשה, עד להודעה חדשה. זאת בכפוף להחלטת רשות החדשנות ובהינתן תקציב ייעודי.

תאריכי ההגשה לקול קורא זה:

 • קול קורא 1: 30/03/2020 שעה 14:00
 • קול קורא 2: 20/04/2020 שעה 14:00
 • קול קורא 3: 04/05/2020 שעה 14:00
 • קול קורא 4: 18/05/2020 שעה 14:00

בקשות המוגשות במענה לקול קורא זה יוגשו על גבי טופס ייעודי מותאם, וייבדקו בהליך בדיקה מקוצר. 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
​בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

 

טפסים ומסמכים להגשה