מסלול תמיכה בפיילוטים בתחום הפינטק

על המסלול 

המסלול תומך בתכניות הרצה (פיילוטים) בתחום רשות ניירות ערך (רנ"ע), אשר יתבצעו ברנ"ע או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.  

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

 • אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי רשות ניירות ערך, במשרדי הגוף המפוקח או במשרדי החברה, אין הגבלה על סכום הפיילוט
 • חברה יכולה להגיש מספר פיילוטים (בכמה סבבים), בבחינת הבקשה תיבדק בין היתר: תרומת אתרי ההרצה, הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט, וקידום החברה למסחור באמצעות הפיילוטים.
 • בפרויקטים בהם המוצר הינו אלגוריתמיקה, יילקח בחשבון כי בפרויקטים אלו, מתבצע מעבר מהיר מפיתוח האלגוריתמיקה ליישום הפיילוט (עם זאת, המסלול מיועד לפרויקטים לאחר בחינת היתכנות,  שבטווח זמן מהיר יחסית יוכלו לבצע פיילוט משמעותי).
 • לפני המועד האחרון להגשת בקשות יתקיים Meet Up במסגרתו תוצג פעילות רשות ניירות ערך, יפורטו אתגרי הפעילות ויוקדש זמן לשאלות ותשובות.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

פרויקט בשלב ראשוני יותר/קדם פיילוט – מומלץ להגיש למסלולים נוספים המפורטים בהמשך. ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים בדוא"ל -  Growth@innovationisrael.org.ilהמסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרנ"ע. מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח יא') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.

 

מטרת המסלול 

 1. תמיכה בתכניות של מחקר ופיתוח ובכללן הקמת מתקני הרצה (פיילוטים) בתחום הטכנולוגיה הפיננסית, אשר צפויים לייעל את שוקי ההון ואת ענפי השירותים הפיננסיים בישראל, להגדיל את התחרותיות בהם, ולשפר את זמינות השירותים לציבור, איכותם ומחירם.
 2. הגברת הפריון בענפי השירותים הפיננסיים ע"י הטמעת הטכנולוגיות החדשניות.
 3. היווצרות וצמיחה של חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הפינטק בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים. 

למי מיועד המסלול? 

לחברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בפרויקטים בתחום הפינטק, אשר יתבצעו בפיילוט ברשות לניירות ערך, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.​

מה מקבלים? 

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל.

מדוע כדאי? 

אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו למערכות פינטק בישראל ובעולם, באמצעות היישום ברנ"ע, בגופים המפוקחים על ידה ובתחומים המפוקחים על ידה.

 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.
 •  תמיכה רגולטורית: בתקופת הרצת הפיילוטים ברשות ניירות ערך/ בגופים פיננסיים / בגופים מפוקחים / במשרדי החברה, ייהנו החברות מ:
 1. יכולת לבחון את מוצריהם. 
 2. גישה למידע הכוללת:  
 • מאגר היסטורי של דיווחי מגנ"א פומביים עם meta data. הדיווחים בפורמט HTML, XML,) PDFבמידה וקיים), XBRL (עבור הדוחות הכספיים);
 • נתוני מסחר היסטוריים של הבורסה בממשק API או בדרך אחרת - בכפוף לתאום עם הבורסה (הנתונים בתשלום);
 • נתונים של אתר ההרצה  - בכפוף להסכמתו וקבלת LOI לביצוע הפיילוט עמו.
 • יכולת להרצת אלגוריתמים והתאמת טכנולוגיות ומוצרים.
 1. יכולת להרצת אלגוריתמים והתאמת טכנולוגיות ומוצרים.
 2. הנחייה בהתאמת המוצר ללקוח דומה ע"י אתר ההרצה.
 3. הדגמת המוצר לקהלי היעד בסביבת אמת.
 4. תמיכה תקציבית לביצוע התאמת מוצר וטכנולוגיה והדגמת יישומם Pilot Demonstration)).
 5. חשיפת המוצר לרשויות ניירות ערך מובילות בעולם – בין היתר באמצעות פעילות ה-GFIN.

תנאי המסלול 

קריטריונים להערכת בקשה 

 • קידום וייעול רנ"ע וטכנולוגיות פינטק בישראל ובעולם.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרנ"ע והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור.

לצפייה בנושאים במיקוד רנ"ע ודוגמאות לאתגרים: שיפור יעילות הפיקוח והאסדרה של רשות ניירות ערך, הגנה על תשתיות ומערכות המידע של הגופים המפוקחים על ידי הרשות, ייעול ושיפור שוקי ההון וענפי השירותים, הנגשת מידע ושירותים לציבור. לחצו כאן  

לצפייה בשולחן העגול שהעברנו ב7.7 לחצו כאן

 

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעות במסלול הטבה (ראו נספח יא'') ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

לדגשים למילוי טפסי הבקשה לחץ כאן.

תשובות להגשות למסלול זה יתקבלו עד סוף יוני 2021.

בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה שתבצע את הפיילוט לרנ"ע (או גופים המפוקחים על ידה), והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה.

התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם רנ"ע (או גופים המפוקחים על ידה) עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש טרום הגשת הבקשה לרשות החדשנות.

לצפייה במספר פרויקטים ומקורות מידע מרכזיים הנוגעים לפעילות רשות ניירות ערך והבורסה לחצו כאן.

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

 

רשות לניירות ערך מזמינה חברות להתייעץ עם צוות החדשנות שלה וכן לקבלת משוב והצגת הבקשה לפני ההגשה הרשמית לרשות החדשנות כשבועיים לפני הגשת הבקשה במייל: YaelW@isa.gov.il

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה
או הסכם, שעניינם הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה באתר ההרצה. במקרה שניתן לבצע את התכנית באתר הרצה ללא צורך באישור של גורם חיצוני, יש לציין זאת בבקשה.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת חברות בצמיחה בדוא"ל: growth@innovationisrael.org.il