מסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים - רשות ניירות ערך

על המסלול 

המסלול תומך בתכניות הרצה (פיילוטים) בתחום רשות ניירות ערך ("רנ"ע"), אשר יתבצעו ברנ"ע או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.  

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

 • אתרי ההרצה יוקמו ויפעלו במשרדי רשות ניירות ערך, במשרדי הגוף המפוקח או במשרדי החברה, אין הגבלה על סכום הפיילוט
 • חברה יכולה להגיש מספר פיילוטים (בכמה סבבים), בבחינת הבקשה תיבדק בין היתר: תרומת אתרי ההרצה, הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט, וקידום החברה למסחור באמצעות הפיילוטים.
 • בפרויקטים בהם המוצר הינו אלגוריתמיקה, יילקח בחשבון כי בפרויקטים אלו, מתבצע מעבר מהיר מפיתוח האלגוריתמיקה ליישום הפיילוט (עם זאת, המסלול מיועד לפרויקטים לאחר בחינת היתכנות,  שבטווח זמן מהיר יחסית יוכלו לבצע פיילוט משמעותי).
 • לפני המועד האחרון להגשת בקשות יתקיים Meet Up במסגרתו תוצג פעילות רשות ניירות ערך, יפורטו אתגרי הפעילות ויוקדש זמן לשאלות ותשובות.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

פרויקט בשלב ראשוני יותר/קדם פיילוט – מומלץ להגיש למסלולים נוספים המפורטים בהמשך. ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים בדוא"ל -  Growth@innovationisrael.org.ilהמסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרנ"ע. מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח יא') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.

 

מטרת המסלול 

 1. תמיכה בתכניות של מחקר ופיתוח ובכללן הקמת מתקני הרצה (פיילוטים) בתחום הטכנולוגיה הפיננסית, אשר צפויים לייעל את שוקי ההון ואת ענפי השירותים הפיננסיים בישראל, להגדיל את התחרותיות בהם, ולשפר את זמינות השירותים לציבור, איכותם ומחירם.
 2. הגברת הפריון בענפי השירותים הפיננסיים ע"י הטמעת הטכנולוגיות החדשניות.
 3. היווצרות וצמיחה של חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הפינטק בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים. 

למי מיועד המסלול? 

לחברות טכנולוגיה ישראליות שעוסקות בפרויקטים בתחום הפינטק, אשר יתבצעו בפיילוט ברשות לניירות ערך, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.​

מה מקבלים? 

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור שווקי ההון או ענפי השירותים הפיננסיים בישראל.

מדוע כדאי? 

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו למערכות פינטק בישראל ובעולם, באמצעות היישום ברנ"ע, בגופים המפוקחים על ידה ובתחומים המפוקחים על ידה.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול 

קול קורא פעיל ניתן להגיש בקשה עד לתאריך03/03/2020 

תשובות ימסרו בסוף מאי 2020

בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה שתבצע את הפיילוט לרנ"ע (או גופים המפוקחים על ידה), והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה.

 • התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם רנ"ע (או גופים המפוקחים על ידה) עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש טרום הגשת הבקשה לרשות החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • קידום וייעול רנ"ע וטכנולוגיות פינטק בישראל ובעולם.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לרנ"ע והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור.

לצפייה בנושאים במיקוד רנ"ע ודוגמאות לאתגרים: שיפור יעילות הפיקוח והאסדרה של רשות ניירות ערך, הגנה על תשתיות ומערכות המידע של הגופים המפוקחים על ידי הרשות, ייעול ושיפור שוקי ההון וענפי השירותים, הנגשת מידע ושירותים לציבור. לחצו כאן

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות והתנאים המופיעות במסלול הטבה (ראו נספח יא'') ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

לדגשים למילוי טפסי הבקשה לחץ כאן.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

טפסים ומסמכים להגשה

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה
של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
או הסכם בין החברה לרנ"ע (או גופים המפוקחים על ידה ובתחומים המפוקחים על ידה), על כוונה לביצוע תכנית ההרצה.