דו”ח זה מעריך את היכולת הנוכחית ואת הפוטנציאל העתידי של החדשנות הישראלית למלא תפקיד מרכזי בהתמודדות עם אתגר שינוי האקלים העולמי. הדו”ח חושף, באמצעות המיפוי הראשון מסוגו של חברות ישראליות המפתחות טכנולוגיות שמטרתן להתמודד עם שינוי האקלים, את נקודות החוזקה הנוכחיות של חדשנות האקלים הישראלית.

בנוסף, באמצעות בינה מלאכותית, נבחן היתרון היחסי של חידושים ישראלים באקלים-טק בהשוואה לאקוסיסטמים של חדשנות אקלים- טק ברחבי העולם. הדו”ח מנתח גם את ההשקעות ממקורות הון פרטיים ומגופים ממשלתיים וחברות ישראליות העוסקות בתחום.

 

מיפוי זירת החדשנות האקלימית בישראל

חברות האקלים-טק ממופות בדו”ח בהתאם לאתגרי האקלים, אשר חדשנותן נותנת להם מענה. הדו”ח פותח בתיאור מפת אתגרי האקלים של ,PLANETech בתיאור אופן הקלסיפיקציה של חברות האקלים-טק ובתהליך המיפוי.

 

מפת אתגרי האקלים של PLANETech

מפת אתגרי האקלים של PLANETech מציגה את האתגרים העיקריים במיטיגציה ואדפטציה לשינוי האקלים בכל מישורי חיי היומיום ובמרחבי הסביבה הטבעית. אתגרי האקלים מחולקים לארבעה תחומים עיקריים: הסביבה הבנויה, חומרים וייצור, שימושי קרקע ומערכות טבעיות; כל אחד מתחומים אלה מכיל חמישה אתגרים ובסך הכל 20 אתגרים (איור 6). חלוקה זו לאתגרים מציגה גישה רחבה ומקיפה יותר מאשר התמקדות בסקטורים ובשירותים כלכליים ספציפים. המיקוד באתגרים מאפשר להתרכז בפתרונות חדשניים ממגוון טכנולוגיות, הנותנות מענה לאתגרים ולתתי האתגרים. האתגרים מכוונים לצמצם מקורות פליטה, להגביר לכידת פחמן ולהעצים את חוסן הקהילה, הטבע והתשתיות.

 

חברות טכנולוגיות אקלים

רשימה של חברות ישראליות שזוהו כפעילות בזירת האקלים והן בעלות השפעה ישירה על האקלים, או שהן עוסקות בפיתוח ובהטמעת טכנולוגיות שיכולות לתרום להתמודדות עם אתגרי האקלים, נוצרה מתוך מאגרי המידע, Crunchbase, SNC, IVC ,CBInsights, HORIZON 2020.

לרשימה זו נוספו חברות ונתונים גם מתוך מאגר המידע של רשות החדשנות וכן מידע על החברות הרשומות בקרן ,BIRD ב-PLANETech, ב-Ecomotion ובאיגוד הישראלי לאנרגיה חכמה (ISEA). במאגר נכללו גם פרטים על שנת הקמה ומספר העובדים של כל חברה.

כמו כן גובש מילון מונחים המפרט את כל אחד מאתגרי האקלים של PLANETech כל חברה שהוגדרה כחברת אקלים-טק נבדקה בקפידה וסווגה על-פי התאמתה ל-20 האתגרים המצוינים במפה. כל חברה תויגה על בסיס הסקטור בה היא פעילה, הטכנולוגיה, יישומו ויעודו של המוצר, ובמקרה של חומרים – אופן יצורו. מכיוון שחדשנות של חברה יכולה להיות קשורה לאתגרים רבים, בין אם מדובר במוצר, בשירות או בפלטפורמה, חברה תויגה לפי אחד עד ארבעה אתגרי אקלים.

 

השקעות הון

השקעות ההון בחברות אקלים-טק ישראליות מופו באמצעות מאגרי המידע של Crunchbase ו-IVC. המידע כלל גם את זהות המשקיעים ואת סכומי ההשקעות עבור כל אחד מסבבי המימון שהושלמו בחברה. מאפייני המשקיעים (כגון המדינה שבה נמצא מטה החברה), וסוג המשקיעים (כגון קרן הון סיכון, אנג’ל וכיוצא באלה) סווגו אף הם, ונוצרה רשימת משקיעים ייחודית ומקיפה.