מסלול קרן שת”פ בינלאומי למו”פ ולפיילוטים

על המסלול

המסלול מספק השקעה לחברות ישראליות אשר מעוניינות לעבוד או עובדות עם שותפים בינלאומיים על פרויקטי מחקר ופיתוח (מו”פ) מוכווני מסחור של מוצרים טכנולוגיים חדשים והשקעה לפרויקטים שנמצאים בשלבי הרצה (פיילוטים).

המסלול מעניק הזדמנות לחברות ישראליות לעבוד עם שותפים זרים על ידי תמריץ כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט וסיוע במציאת שותפים טכנולוגיים בחו”ל.

המסלול מעודד שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר ופיתוח מבוססי חדשנות בכל התחומים במטרה לסייע לחברות ישראליות לצמוח בעזרת שותפויות בינלאומיות אסטרטגיות, גישה לידע וטכנולוגיה מחוץ לישראל, פריצה ויצירת scale-up (גמלון) למוצריהן בשווקים בינלאומיים, כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

באשר לפרויקטי הרצה (פיילוטים) על המוצרים המוגשים להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח של מרבית המוצר) וללא תכולות מו”פ משמעותיות.

* ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים עם החטיבה הבין-לאומית בדוא”ל: InternationalCollaborations@innovationisrael.org.il

מטרת המסלול

המסלול מעודד שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר, פיתוח ויישום טכנולוגיות מבוססי חדשנות בכל התחומים במטרה לסייע לחברות ישראליות לצמוח בעזרת שותפויות בינלאומיות אסטרטגיות, גישה לידע וטכנולוגיה מחוץ לישראל, בחינת התכנות, פריצה ויצירת scale-up (גמלון) למוצריהן בשווקים בינלאומיים, כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

למי מיועד המסלול?

המסלול פונה לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית טכנולוגיות עם שותף בינלאומי, או לחברות עם מוצרים בשלים להרצה המעוניינות לבחון אותן עם שותף בינלאומי ולסלול דרכן לשווקים ולערוצי פעילות חדשים בארץ ובחו”ל.

לעתים ישנם קולות קוראים שנותנים עדיפות לתחומים טכנולוגיים מסוימים.

מה מקבלים?

מענק בשיעור 50%-20% מהתקציב המאושר על ידי ועדת המחקר. במידה ועיקר הפעילות של התוכנית שאושרה על ידי ועדת המחקר תבוצע באזור פיתוח א’, יתווספו 10% כתוספת למענק (25% במידה ועיקר הפעילות תבוצע בעוטף עזה)

בנוסף לסכומי המענקים המצוינים לעיל, ובהתאם לקולות קוראים:
 • יתכן מענק מקביל של הממשלה הזרה לשותף הזר או סיוע והשקעה מצד השותף בייעוץ, מתן שירותים שונים וגישה למשאבים בצורת in-kind.
 • ניתן לשתף פעולה עם תאגידים רב-לאומיים המשתתפים במסלול או לבקש סיוע במציאת שותף ע”י מילוי טופס חיפוש שותפים ושליחתו למייל החטיבה הבין-לאומית הכתוב מטה.

מדוע כדאי?

 • מינוף החברה ע”י גישה למשאבים בינלאומיים: שיתוף פעולה במו”פ עם שותף זר מאפשר גישה לידע וטכנולוגיה וגישה לתשתיות פיתוח, או בדיקה אשר לא קיימות בישראל, ובכך מעמיק באופן משמעותי את איכות תהליכי המו”פ ומקרב החברה והמוצר לשלב היציאה מהשוק.
  שיתוף פעולה בפיילוט עם שיתוף זר מאפשר גישה לנסויים בתנאי שטח, יכולות טכנולוגיות, נתונים או מידע הנמצאים ברשות השותף. אלה מסייעים לחברה הישראלית להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולבחון את רמתו הטכנולוגית בהיקפים גדולים ובסביבה אמיתית, ולקצר משמעותית את תהליך היציאה לשוק.
  בנוסף, שיתוף פעולה בינלאומי יכול לעזור לחברה ישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי רשות החדשנות והגוף הזר המקביל, יקבלו מענק כספי ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לגופים התומכים. חברה ישראלית נתמכת תשלם לרשות תמלוגים בגובה המענק לפי תנאי מסלול מס’ 1 של קרן המו”פ.
 • השקעה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: השקעת רשות החדשנות ושותפיה ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו”ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.

תנאי המסלול

 • על החברה המגישה את הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • לחברה המגישה בקשה לרשות החדשנות חייב להיות שותף זר (כאמור אנו מסייעים במציאת שותפים בהתאם לקולות הקוראים).
 • בפרויקט פיילוט, החברה הישראלית רשאית להגיש בקשה למימון לביצוע פיילוט בשיתוף פעולה עם אחד מאתרי ההרצה המצוינים בקול הקורא, אשר מוסדרים תחת הסכם מסגרת עם רשות החדשנות, או לביצוע פיילוט עם שותף זר תחת קול קורא למימון בילטרלי והכל לפי תנאי הקול הקורא.
 • החברה הישראלית ושותפתה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע”י השותפים.
  • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
 • בפרויקט פיילוט הקניין הרוחני ישאר בבעלות החברה הישראלית.
 • על החברה לפעול בהתאם לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס’ 1, 200-01 נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן, 200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע, 200-04, 200-06, ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.

 שימו לב: חוק המו”פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו”ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר.

במידה ויש תנאים נוספים הם יפורטו בגוף הקול הקורא.

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • בפרויקט פיילוט: הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט (תכנית הרצה) וקידום החברה למסחור באמצעות פרויקט הפיילוט.
 • בפרויקט פיילוט: בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי השותפים.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה הבאות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחויבות הדדית עם השותף הזר כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובעת מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרויקט.
 • התייחסות להסדרת הזכויות על קניין רוחני קיים והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו”פ.
 • לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בחטיבה הבין-לאומית.

שמחים לבשר כי רשות החדשנות מקדמת גישת ESG ומייחסת לה חשיבות רבה.
מדידת רכיבי ה ESG מאפשרת לחברות לבצע ניהול סיכונים בכל הקשור בקשר שלהן עם הסביבה, הקהילה והניהול התקין של החברה, ולמשקיעים לבצע הערכת פוטנציאל להשקעה בחברות אלה. שימו לב! גם קריטריונים של ESG נכנסים למאזן השיקולים שלנו מעכשיו
לקריאה נוספת על המדד

איך מגישים בקשה?

המסלול פתוח להגשת בקשות לשיתופי פעולה עם חברות זרות ועם תאגידים רב-לאומיים משתתפים בהתאם לקולות קוראים ייעודיים.

על חברות ישראליות להגיש בקשה באזור האישי באתר רשות החדשנות:

 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה להשקעה שמופיע בתפריט האזור האישי :
 • למגישים בקשות למו”פ בינלאומי יש לבחור במסלול “תוכניות מו”פ בינלאומיות (בילטראלי)”
 • למגישים בקשות לתוכניות הרצה בינלאומיים יש לבחור “תוכניות הרצה(פיילוטים) עם גופים בינלאומיים נבחרים/בילטראלי”
 • ​למגישים בקשות לתוכניות עם תאגידים רב לאומיים יש לבחור “תוכניות הרצה (פיילוטים) עם תאגידים רב -לאומיים”
 1. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).
 2. ייתכן ותהיינה דרישות נוספות להגשה, שתפורטנה בקולות הקוראים

הבקשה להשתתפות במסלול תיבדק על ידי רשות החדשנות, אך אישור סופי יינתן בהסכמה משותפת עם הגוף הזר המקביל.
בקשות המשך לקבלת מענק לשנה שנייה שהבקשה של השותף אושרה מראש לתקופה של שנתיים, תוגשנה במסגרת הליך הגשה שנתית שוטפת בהתאם לתאריכים המצוינים כאן

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא עם תאריך אחרון להגשה, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם/ן (במידת האפשר) עם מידע על חוסרים / תקלות במסמכים המבוקשים ובכך לחסוך מכם/ן את פסילת הבקשה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

 • תקופת הביצוע המבוקשת (בהתאם לאמור בקול הקורא) צריכה להיות תואמת בכל טפסי ומסמכי הבקשה.
 • במקומות בהם יש לציין תקציב מבוקש, נדרש לציין את סך התקציב הכולל של החברה הישראלית לפרויקט המבוקש ובהתאם לתקרות הרשות כפי שמופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול, וממנו ייגזר גובה המענק אותו תאשר רשות החדשנות. כלומר, אין לציין את גובה המענק שאתם מעוניינים בו אלא את עלות הפרויקט כולו לחברה הישראלית.
 • חובה לצרף לבקשה באזור האישי את מסמך הכוונות חתום ע”י השותפים (ומסמכים נוספים במידה ומופיעים בקול הקורא אליו אתם ניגשים).
  אם אינך בטוח/ה מה דרישות שיתוף הפעולה, אנא צור/צרי קשר עימנו במייל InternationalCollaborations@innovationisrael.org.il

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

מבחינת הטפסים- להוסיף את הטופס מתכנית הפיילוטים: “טופס בקשה השקעה בתכנית הרצה בין לאומית”

המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.

המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.

על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.

רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהן לרשות.

במידה והחברה מגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.

במידה ויש צורך להוסיף טופס זה הוא יופיע בקול הקורא.

המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ”ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב, הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע”י הוועדה.

שאלות נפוצות

המסלול פתוח להגשה במספר מועדים קבועים במהלך השנה לפי הקולות הקוראים המתפרסמים כאן באתר הרשות ובניוזלטר. עם זאת, לקרן קוריאה יש את מסלול ההיתכנות שפתוח להגשה כל השנה, לחצו כאן לקריאה נוספת.

 

הגשת פרויקט למסלול צריכה להיעשות בהתאם לשלב הפיתוח של הפרויקט. להסבר מפורט ודוגמאות לשלבי פיתוח ניתן ללחוץ כאן או לפנות אלינו להתייעצות.
 

ניתן להגיש מספר בקשות תמיכה לשת”פ בינלאומי באותה שנה קלנדרית, רק במידה ולא מדובר באותה תכנית מחקר ופיתוח, כלומר אין חפיפה בין משימות ו/או משרות של אותו אדם. במידה ומגישים תכניות בעלות תקופות ביצוע חופפות יש לצרף טופס ריכוז משאבים (מופיע באתר הרשות).שימו לב כי לא תנתן תמיכה, עבור תכנית שנתמכת על ידי מקור ממשלתי אחר או תכנית מו”פ אשר נעשית בהזמנה של אחר (לדוגמא: קוסט פלוס, קבלנות משנה).
 

ניתן להגיש בקשת המשך לכל שנה נוספת כאשר יש קול קורא פתוח עבור בקשות שאושרו עד לתאיך 24.3.2022. ניתן להגיש בקשת המשך גם כאשר אין קול קורא פתוח. 
 

ככלל, ארגון שאינו חברה תעשייתית יכול להשתתף בפרויקט בתור קבלן משנה בלבד. למרות זאת, יתכנו קולות קוראים בהם יהיה ניתן לשתף פעולה עם מוסדות מחקר מובילים ספציפיים.

בקולות קוראים בהם יש מימון מרשות תומכת זרה לשותף הזר, ניתן להגיש בקשה ללא מימון מרשות החדשנות במקרים בהם יש דרישה מהשותף הזר לאישור פורמלי של הפרויקט או לקבלת מימון רק מהרשות התומכת הזרה. על החברה לציין את המילים “שת”פ ללא מימון” בשם קובץ הבקשה כאשר היא מגישה אותה לאזור האישי ולכתוב “0” בתקציב המבוקש.

ראשית, יש לוודא שהתאגיד הרב לאומי המבוקש אכן מופיע ברשימה. לאחר מכן, יש ליצור קשר עם התאגיד ולעניין אותו בביצוע פרויקט משותף. אם לחברה הישראלית אין גישה לאיש קשר בתאגיד, ניתן לפנות אלינו במייל ולקבל פרטי קשר רלוונטיים. 
ההגשה תתבצע במסגרת הקולות קוראים שיפורסמו ע”י החטיבה הבינלאומית.

החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק. בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע”י השותפים. לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.

יש למלא את הבקשה עד תקציר מנהלים (כולל) בשפה העברית בלבד. יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.

בהתאם לתקופת הביצוע שצוינה בטופס הבקשה. המועד המוקדם ביותר שממנו ניתן לקבל החזרים הוא החל מחודש הגשת הבקשה ולתקופה של 12 חודשים.
 

המימון כפוף לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק המו”פ, מסלול הטבה מס’ 1200-01 נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן, 200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע,  200-04,  200-06, ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.
במידה והפרויקט אושר, על החברה להציג יכולת מימון משלים והסכם רשמי בין השותפים המתייחס לזכויות קניין רוחני ומסחור (להסבר מפורט אנא לחצו כאן).

ועדת המחקר מתכנסת כ55 ימי עסקים ממועד סגירת הקול הקורא. לאחר מכן מתקיימת ועדה משותפת עם הרשות התומכת המקבילה או השותף הישיר הרלוונטי ולעיתים נדרשים שלבים נוספים, האורכים מספר שבועות. מסיבה זו התהליך לעיתים מתארך והתשובה מתקבלת לאחר מספר חודשים. לשם השקיפות, אנו נעשה את מירב המאמצים לפרסם מועדים משוערים לקבלת תשובה בגוף הקול הקורא. 

 

בקולות הקוראים בהם יש מימון מרשות תומכת זרה לשותף הזר, תנאי סף לאישור הבקשה על ידי הרשות הוא אישור של הרשות התומכת המקבילה הרלוונטית. לכן, רק בקשות שיאושרו על ידי שתי הרשויות התומכות יאושרו רשמית ויוכלו לקבל מימון לביצוע הפרויקט.

ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בהתאם לנהלי הרשות, אך בקולות קוראים בהם יש מימון מרשות תומכת זרה לשותף הזר רק בקשה שתאושר לדיון חוזר על ידי הרשות התומכת הזרה תוכל לעלות לדיון חוזר בוועדת המחקר של רשות החדשנות. בשל הצורך באישור הבקשה על ידי שתי הרשויות התומכות, חברות המעוניינות להגיש בקשה לדיון חוזר צריכות לפנות לזירה לוודא שיהיה ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בשני הצדדים. 

בהחלט כן עבור קולות קוראים שיושקו החל מהאחד במאי 2022. ניתן לראות פירוט בסעיף קבלן משנה בחו”ל בנוהל 200-02.

 

יצירת קשר

הודעה חשובה

(1)  נפתח קול קורא חדש לשת”פ במו”פ ופיילוטים עם מוסדות בריאות בינלאומיים

(2) רוצים להגיש מועמדות ואין לכם שותף זר? לחצו כאן

(3) רוצים לקרוא עוד על הקרנות? לחצו כאן 

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>