נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע

קובץ זה מחליף את נוהל 200-03 שיהיה תקף עבור כל ההגשות שיוגשו החל מה-1.11.2020 

נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע