תאריכים צפויים לקבלת תשובות על הגשת בקשות למסלול קרן המו"פ

חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

 

31 באוגוסט 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 

16 בנובמבר 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע פברואר 2023

 

16 בנובמבר 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 

11 בינואר 2023 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע אפריל 2023

 

11 בינואר 2023 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 

12 בפברואר 2023
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע מאי 2023

 

12 בפברואר 2023
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 

16 במרץ 2023 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע יוני 2023

 

16 במרץ 2023 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

 

23 באפריל 2023 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע יולי 2023

 

המסלול פתוח להגשות בכל ימות השנה והמועד הבא יפורסם עד שבוע לפני המועד האחרון.