תאריכים צפויים לקבלת תשובות על הגשת בקשות למסלול קרן המו"פ

חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

27 במרץ 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

10 במאי 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף יולי 2022

10 במאי 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

8 ביוני 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף אוגוסט 2022

8 ביוני 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

13 ביולי 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף ספטמבר 2022

13 ביולי 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

8 באוגוסט 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף נובמבר 2022

8 באוגוסט 2022
אחרי השעה 12:00 בצהריים

31 באוגוסט 2022
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף נובמבר
 

המסלול פתוח להגשות בכל ימות השנה והמועדים הבאים יפורסמו עד שבוע לפני מועד ההגשה האחרון שפורסם.
עם זאת, מכיוון שישראל מתעדת להתחיל את שנת 2023 בתקציב המשכי, ניתן יהיה לדעת לוחות זמנים לתשובות הוועדה לבקשות שיוגשו לאחר 31 באוגוסט 2022 בשעה 12:00 בצהריים, רק במהלך הרבעון הראשון של שנת 2023.