תאריכים צפויים לקבלת תשובות על הגשת בקשות למסלול קרן המו"פ

חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

27 במרץ 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

10 במאי 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף יולי 2022

10 במאי 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

8 ביוני 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף אוגוסט 2022

8 ביוני 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

13 ביולי 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף ספטמבר 2022

13 ביולי 2022 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

8 באוגוסט 2022 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף נובמבר 2022

 

המסלול פתוח להגשות בכל ימות השנה והמועדים הבאים יפורסמו עד שבוע לפני מועד ההגשה האחרון שפורסם.