תאריכים צפויים לקבלת תשובות על הגשת בקשות למסלול קרן המו"פ

חברות שיגישו בקשות 
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

26 במאי 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

23 ביוני 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף ספטמבר 2021

23 ביוני 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

26 ביולי  2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף אוקטובר 2021

26 ביולי 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

12 בספטמבר 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע דצמבר 2021

12 בספטמבר 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

17 באוקטובר 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף דצמבר 2021

17 באוקטובר 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

24 בנובמבר 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע פברואר 2021

24 בנובמבר 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

29 בדצמבר 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף מרץ 2021