תאריכים צפויים לקבלת תשובות על הגשת בקשות למסלול קרן המו"פ

חברות שיגישו בקשות 
בין התאריכים והשעות הבאים

צפויות לקבל תשובות
בזמנים הבאים

23 בספטמבר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

4 בנובמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף ינואר 2021

4 בנובמבר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

9 בדצמבר 2020 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף פברואר 2021

9 בדצמבר 2020 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

6 בינואר 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף מרץ 2021

6 בינואר 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

15 בפברואר 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע מאי 2021

15 בפברואר 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

11 במרץ 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע יוני 2021

11 במרץ 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

19 באפריל 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע יולי 2021

19 באפריל 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

26 במאי 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע אוגוסט 2021

26 במאי 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

23 ביוני 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף ספטמבר 2021

23 ביוני 2021 
אחרי השעה 12:00 בצהריים

26 ביולי 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד סוף אוקטובר 2021

26 ביולי 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

12 בספטמבר 2021 
עד השעה 12:00 בצהריים

עד אמצע דצמבר 2021