מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

זירות
חטיבות ואגפים
סוג מסמך
שם סוג המסמך תאריך עידכון
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
23/11/23
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
26/10/23
מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 1
מסלול הטבה
25/10/23
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
12/10/23
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
25/06/23
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
11/05/23
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
21/03/23
נוהל יישום הסכמים בינלאומיים
נוהל
נוהל יישום הסכמים בינלאומיים
נוהל
12/04/22
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה
נוהל
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה
נוהל
11/02/21
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך