נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)

 

קובץ זה מחליף את נוהל 200-01 ונוהל 200-02 ויחול על כל הבקשות שיוגשו החל מה 1.11.20. 

 

נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)

שיוך ל maslul