תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [בריאות דיגיטלית]

0
0

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.  

המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד הבריאות ולמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח א') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.

 

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

 

מטרת המסלול

 1. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית (ובהן יכולות להגנה על ארגוני בריאות ושירותים רפואיים מפני תקיפות סייבר) ובחינת היתכנותן בקרב ארגוני הבריאות בישראל.
 2. קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבריאות הדיגיטלית בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים. 

למי מיועד המסלול?

 • לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) עבור פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו למערכות הבריאות בישראל ובעולם, באמצעות היישום בארגון הבריאות בישראל.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

 

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 2  ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • קידום מערכת הבריאות בישראל ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לארגון הבריאות והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור (ניתן לכלול בתכנית ההרצה המתבצעת בארגון הבריאות בישראל, גם התאמה לדרישות של ארגוני בריאות בחו"ל).

לצפייה בנושאים במיקוד משרד הבריאות: טיפולי בית, אשפוז בית ורצף טיפולי בי"ח–קהילה, בריאות הנפש ומניעת שחיקת מטפלים:

לחצו כאן

קולות קוראים וזמני הגשה

קול קורא פעיל.

מועד אחרון להגשה יהיה בתאריך 8/8/2019 ניתן להגיש עד השעה 14:00 ביום זה (תמיכה טכנית תינתן גם עד לשעה 14:00)

הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

תשובות צפויות בראשית חודש דצמבר 2019.

ניתן לבצע את תכנית ההרצה, בכל מוסד בו מתבצעת פעילות רפואית, לרבות בתי חולים לסוגיהם, קופות חולים, מרפאות, חברות אמבולנסים, מכונים רפואיים, מוסדות גמילה מסמים ומעבדות.

 

להלן רשימת ארגוני בריאות המעוניינים בתכניות הרצה (ופרטי ההתקשרות שלהם). ארגון בריאות המעוניין להצטרף לרשימה מוזמן לשלוח את פרטיו לדוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il

 

הגשות לתת מסלול - חברות תעשייתיות ("מזון בריא") - יוגשו בהתאם להנחיות המופיעות כאן

תהליך שיתוף פעולה בין החברה לארגון הבריאות

 • ארגון הבריאות יופיע בתכנית כקבלן משנה וייבדק ברמת מגיש הבקשה (לרבות משימותיו, יכולותיו ותקצובו).
 • להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין ארגון הבריאות לחברה, על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה.
 • בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות (בסבב השני שבו הוגשו בקשות עד מרץ 2019 - 60 הימים הם עד לתאריך ה-5/8/2019), ייחתם הסכם בין החברה לארגון הבריאות, והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה.
 • התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם ארגון הבריאות עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה.

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

כחלק מההגשה המקוונת יש להוסיף מסמכים אלו כצרופה לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה ייעודי (Word)   
 2. תקציב בקשה Excel עד 50 עובדים או תקציב בקשה Excel מעל 50 עובדים (טופס זה ימולא גם ע"י ארגון הבריאות בקובץ נפרד
 3. טופס הצהרה והרשאה 
 4. תעודת התאגדות 
 5. תעודת התאגדות של ארגון הבריאות
 6. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 7. נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 8. נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התשע"א- 2011
 9. מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין ארגון הבריאות לחברה, על כוונת ארגון הבריאות לביצוע תכנית ההרצה.

 

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המיילklita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

מסלולי תמיכה נוספים לחברות וליזמים בתחום הבריאות הדיגיטלית:

מסלול חברות מתחילות:

מסלול חברות מתחילות תומך בתכניות רב-שנתיות של חברות (כל שנה בנפרד) ומיועד עבור חברות הזנק אשר גייסו מיום ההתאגדות שלהן עד 10 מיליון דולר ומחזור המכירות שלהן לא עולה על 1 מיליון דולר בשנה קלנדרית שלפני מועד הגשת הבקשה (ללא מגבלה על גיל החברה). ניתן לקבל תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים לשנה בשיעור מענקinfo-icon של 50% או 30% מהתקציב המאושר. המסלול מאפשר לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור שנה ראשונה. (תוספת מענקinfo-icon לחברות הפועלות באזורי פיתוח א'/עוטף עזה וכן לחברות של יזם ממגזר בני המיעוטים או של יזם מן המגזר החרדי).

 

במסלול חברות מתחילות ניתן לקבל תמיכה גם לעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו"פ, בחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות (הגשת תכנית לחברות מתחילות הכוללת שיתוף פעולה עם ארגון בריאות, בפרויקטים בהם נדרש שיתוף פעולה כזה, תילקח בחשבון בבחינת הפרויקט).

המסלול מאפשר לחברות מתחילות לבצע פרויקטים נוספים ולהגיש בקשות לתכניות במימון רשות החדשנות כמו תכניות שת"פ בינלאומי )מסלולי SME באיחוד האירופאי, קרנות דו-לאומיות והסכמים בינלאומיים) ותכניות "הרצה" לביצוע פיילוטים. (התמיכה בפרויקטים נוספים, תינתן רק עבור משימות חדשות, שלא קיבלו תמיכה במסגרת הפרויקט בחברה מתחילה).

מסלול אתגרי המגזר הציבורי:

קול קורא פעמיים בשנה (יש לעקוב אחר פרסום מועד קול קורא פעיל).

מסלול אתגרי המגזר הציבורי מיועד עבור פרויקטים שבהם ארגוני בריאות/משרד הבריאות יהיו לקוחות של המוצר. תינתן עדיפות לפרויקט הכולל כחלק מהמו"פ, גם בחינת היתכנות/הרצה בארגון בריאות בישראל.

מה מקבלים: לתקציב עד 300,000 – תמיכה כספית בשיעור של 80% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים. לתקציב בין 300,000 – 4,000,000 – תמיכה כספית בשיעור של 50% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים.

מכירות לתאגידים ציבוריים בישראל, אינם חייבות בתשלום תמלוגים במסלול זה.

מסלול חממות טכנולוגיות ומסלול חממות ביוטכנולוגיות

מסלול חממות טכנולוגיות ומסלול חממות ביוטכנולוגיות מיועדים ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות חממה טכנולוגית, אשר מהווה מרכז יזמות שתפקידו להשקיע בחברות בתחילת דרכן, ומציעה מסגרת תומכת להקמת החברה ופיתוח הרעיון לכדי מוצר מסחרי. (במסלול זה, לא ניתן לקבל תמיכה עבור פרויקטים בתכניות נוספות).

מסלול תנופה

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם, המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המחקר והפיתוח, בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

ניתן לקבל מענקinfo-icon  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענקinfo-icon של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת. המענק משמש ל: בניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני. (במסלול זה, לא ניתן לקבל תמיכה עבור פרויקטים בתכניות נוספות).

קולות קוראים פעילים למו"פ משותף בחו"ל בתחום הבריאות הדיגיטלית

 • מסלול SME Instrument בתכנית המו"פ האירופית הורייזון 2020 מיועד לחברות קטנות-בינוניות עם פוטנציאל צמיחה גבוה, המפתחות מוצר חדשני, היוצר שווקים חדשים. ניתן להגיש בקשה לסיוע מימון פרוייקט בשני אופנים:
  •  Phase 1- מענקinfo-icon על סך 50 אלף יורו, עבור בדיקת היתכנות והשלמת תכנית עסקית
  • Phase 2- מענקinfo-icon עד לגובה של 2.5 מיליון יורו, לפיתוח, פיילוט וסקייל-אפ של מוצר בשלב-פיתוח-מתקדם.
 • להזדמנויות מימון נוספות בתחום הבריאות בהורייזון 2020 ניתן לפנות לאתר איסרד.

לפרטים וליצירת קשר

זירת חברות בצמיחה -

דוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il

טלפון: 03-7157900 / 03-7157977