תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [בריאות דיגיטלית]

0
0

המסלול תומך בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.  

המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות, למשרד הבריאות ולמטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. מסלול משנה זה פועל תחת מסלול הטבה מס' 2 (ראו נספח א') - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל.

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

פרויקטinfo-icon בשלב ראשוני יותר/קדם פיילוט – מומלץ להגיש למסלולים נוספים המפורטים בהמשך. ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים בדוא"ל -  Growth@innovationisrael.org.il

לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות בזירת צמיחה תחת "דגשים לתכניות הרצה".

 • ניתן להגיש פיילוט במספר ארגוני בריאות בישראל, אין הגבלה על סכום הפיילוט
 • חברה יכולה להגיש מספר פיילוטים (בכמה סבבים), בבחינת הבקשה תיבדק בין היתר: תרומת אתרי ההרצה, הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט, וקידום החברה למסחור באמצעות הפיילוטים בארגוני הבריאות בישראל.
 • ניתן להגיש פיילוט עם ארגון/י בריאות בישראל וארגון/י בריאות בחו"ל (לרוב תינתן עדיפות לפרויקטים שמרבית הפיילוט יבוצע בארגון/י בריאות בישראל).
 • בפרויקטים בהם המוצר הינו אלגוריתמיקה מבוססת מידע רפואי, יילקח בחשבון כי בפרויקטים אלו, מתבצע מעבר מהיר מפיתוח האלגוריתמיקה ליישום הפיילוט (עם זאת, המסלול מיועד לפרויקטים לאחר בחינת היתכנות,  שבטווח זמן מהיר יחסית יוכלו לבצע פיילוט משמעותי).

ניתן לבצע פיילוט בכל ארגון המבצע פעילות רפואית בישראל. כדאי להיעזר ברשימת פרטי קשר של הגורמים הרלוונטיים בארגוני הבריאות בישראל, העוסקים בשיתופי פעולה עם חברות ויזמים.

 

מטרת המסלול

 1. פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחום הבריאות הדיגיטלית (ובהן יכולות להגנה על ארגוני בריאות ושירותים רפואיים מפני תקיפות סייבר) ובחינת היתכנותן בקרב ארגוני הבריאות בישראל.
 2. קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 3. היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי הבריאות הדיגיטלית בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים. 

למי מיועד המסלול?

 • לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) עבור פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית, אשר יתבצעו בארגוני הבריאות בישראל, או יתבססו על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותם.

מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • אימפקט על החברה: המסלול מאפשר לחברה להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירתו למערכות הבריאות בישראל ובעולם, באמצעות היישום בארגון הבריאות בישראל.
 • מודל מימון אטרקטיבי: המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, אך לא ברווחים או בהצלחות עתידיות. חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות: תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

 

תנאי המסלול

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 2  ונהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • קידום מערכת הבריאות בישראל ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית. 
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף הפעולה בין החברה לארגון הבריאות והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ ובחו"ל ומסחור (ניתן לכלול בתכנית ההרצה המתבצעת בארגון הבריאות בישראל, גם התאמה לדרישות של ארגוני בריאות בחו"ל).

לצפייה בנושאים במיקוד משרד הבריאות: טיפולי בית, אשפוז בית ורצף טיפולי בי"ח–קהילה, בריאות הנפש ומניעת שחיקת מטפלים:

לחצו כאן

קולות קוראים וזמני הגשה

קול קורא פעיל – עד לתאריך 1/4/2020

יש להגיש את הבקשה עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

 

תהליך שיתוף פעולה בין החברה לארגון הבריאות

 • ארגון הבריאות יופיע בתכנית כקבלן משנה וייבדק ברמת מגיש הבקשה (לרבות משימותיו, יכולותיו ותקצובו).
 • להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין ארגון הבריאות לחברה, על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה.
 • בתוך 60 ימים מאישור הבקשה ברשות החדשנות, ייחתם הסכם בין החברה לארגון הבריאות, והחברה תעביר את ההסכם לרשות החדשנות. לאחר מכן התיק יופעל ותועבר מקדמה.
 • התכנון המפורט של הפיילוט ומשימותיו עם ארגון הבריאות עשוי לקחת זמן רב, ומומלץ לבצעו מספיק זמן מראש.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה ייעודי (Word)   
 2. תקציב בקשה טופס זה ימולא גם ע"י ארגון הבריאות בקובץ נפרד
 3. טופס הצהרה והרשאה 
 4. תעודת התאגדות 
 5. תעודת התאגדות של ארגון הבריאות
 6. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 7. נספח 2 - תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה ובעלי מניותיו כי אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך של כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו' ואין להם חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
 8. נספח 3 - הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התשע"א- 2011
 9. מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין ארגון הבריאות לחברה, על כוונת ארגון הבריאות לביצוע תכנית ההרצה.

לדגשים למילוי טפסי הבקשה לחץ כאן

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המיילklita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900

מסלולי תמיכה נוספים לחברות וליזמים/ות בתחום הבריאות הדיגיטלית:

בכל המסלולים ניתן לקבל תמיכה גם בעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו"פ ובחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות.

מסלול חברות מתחילות:

מסלול חברות מתחילות תומך בתכניות רב-שנתיות של חברות (כל שנה בנפרד) ומיועד עבור חברות הזנק אשר גייסו מיום ההתאגדות שלהן עד 10 מיליון דולר ומחזור המכירות שלהן לא עולה על 1 מיליון דולר בשנה קלנדרית שלפני מועד הגשת הבקשה (ללא מגבלה על גיל החברה). ניתן לקבל תקציב בסך של עד 10 מיליון שקלים לשנה בשיעור מענק של 50% או 30% מהתקציב המאושר. המסלול מאפשר לגייס את המימון המשלים עד חצי שנה לאחר אישור שנה ראשונה.

תוספת מענק ליזמיות, יזם ממגזר בני המיעוטים, או של יזם מהמגזר החרדי בשנתיים הראשונות: בשנה הראשונה מענק בשיעור של 75% מתקציב מאושר של עד 2.5 מלש"ח, בשנה השנייה מענק בשיעור של 70% מתקציב מאושר של עד 4 מלש"ח, וכן תוספת מענק לחברות הפועלות באזורי פיתוח א' (כולל ירושלים) ועוטף עזה.

במסלול חברות מתחילות ניתן לקבל תמיכה גם לעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). הגשת תכנית לחברות מתחילות הכוללת שיתוף פעולה עם ארגון בריאות, בפרויקטים בהם נדרש שיתוף פעולה כזה, תילקח בחשבון בבחינת הפרויקט. חברות מתחילות יכולות להגיש בקשות לתכניות נוספות במימון רשות החדשנות כמו תכניות שת"פ בינלאומי )מסלולי SME באיחוד האירופאי, קרנות דו-לאומיות והסכמים בינלאומיים) ותכניות "הרצה" לביצוע פיילוטים. (התמיכה בפרויקטים נוספים, תינתן רק עבור משימות חדשות, שלא קיבלו תמיכה במסגרת הפרויקט בחברה מתחילה).

מסלול קרן המו"פ:

מסלול קרן המו"פ מיועד עבור חברות שעברו את שלב החברות המתחילות.

במסגרת המסלול ניתן לכלול גם עלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה). לבקשות שיוגשו בין התאריכים 15.07.2019-03.09.2019, תשובות צפויות להינתן באמצע 12/2019.

ממשל-טק לתחום הבריאות:

מסלול ממשל-טק לתחום הבריאות  הגשות לקול קורא הקרוב עד לתאריך 15/9/19 עבור פרויקטים בשלב קדם-פיילוט (הוכחת היתכנות ומו"פ). תינתן עדיפות לפרויקט הכולל פיתוח אלגוריתמיקה מבוססת מידע רפואי, ולפרויקטים הכוללים בחינת היתכנות/הרצה/מו"פ במידע בריאות בארגון בריאות בישראל. המסלול כולל תמיכה בעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות בישראל (ארגון בריאות כקבלן משנה). לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו"פ ובחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות.

מה מקבלים: לתקציב עד 300,000 – תמיכה כספית בשיעור של 80% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים. לתקציב בין 300,000 – 4,000,000 – תמיכה כספית בשיעור של 50% מהתקציב המאושר לתקופה של עד 12 חודשים.

מכירות לתאגידים ציבוריים בישראל, אינם חייבות בתשלום תמלוגים במסלול זה.

מסלול חממות טכנולוגיות ומסלול חממות ביוטכנולוגיות

מסלול חממות טכנולוגיות ומסלול חממות ביוטכנולוגיות מיועדים ליזמים המעוניינים להקים חברת הזנק על בסיס רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות חממה טכנולוגית, אשר מהווה מרכז יזמות שתפקידו להשקיע בחברות בתחילת דרכן, ומציעה מסגרת תומכת להקמת החברה ופיתוח הרעיון לכדי מוצר מסחרי. (במסלול זה, לא ניתן לקבל תמיכה עבור פרויקטים בתכניות נוספות).

מסלול תנופה

מסלול תנופה מיועד ליזמים בראשית דרכם, המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני לשלב המחקר והפיתוח, בו יוכלו לגייס מימון להמשך פיתוח ומסחור המיזם. מטרתו היא לסייע להוכחת היתכנות טכנולוגית וישימות עסקית של המיזם.

ניתן לקבל מענק  בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 200,000 שקלים לתקופה של עד שנתיים: 100,000 ₪ לשנה + 100,000 ₪ לשנה נוספת. המענק משמש ל: בניית אב-טיפוס, הגנה על קניין רוחני ופיתוח עסקי ראשוני. (במסלול זה, לא ניתן לקבל תמיכה עבור פרויקטים בתכניות נוספות).

קולות קוראים פעילים לפרוייקטים בחו"ל בתחום הבריאות הדיגיטלית:

 • פיילוטים בחו"ל:

קול קורא לפיילוטים וולידציה בתחום הבריאות במרכז הרפואי אקדמאי ג'פרסון (רשת בריאות גדולה במזרח פנסילבניה וניו ג'רזי) - עד לתאריך 3/10/19

קול קורא לפיילוטים בתחום הבריאות ישראל – פינלנד – עד לתאריך 31/12/19

מו"פ משותף בתחום הבריאות הדיגיטלית עם חברה בחו"ל:

ישראל - Terumo (יפן) - עד 15/09/19

ישראל - ברזיל – EMBRAPII עד 26/09/19

ישראל - ארגנטינה (רוסאריו) להתאמת מוצר פיילוט - עד 26/9/19

ישראל - שנז'ן (סין) - עד 03/10/19

ישראל - ג'יאנגסו (סין) - עד 23/12/19

מסלול SME Instrument:

 • מסלול SME Instrument בתכנית המו"פ האירופית הורייזון 2020 מיועד לחברות קטנות-בינוניות עם פוטנציאל צמיחה גבוה, המפתחות מוצר חדשני, היוצר שווקים חדשים. ניתן להגיש בקשה לסיוע מימון פרוייקט בשני אופנים:
  •  Phase 1- מענק על סך 50 אלף יורו, עבור בדיקת היתכנות והשלמת תכנית עסקית
  • Phase 2- מענק עד לגובה של 2.5 מיליון יורו, לפיתוח, פיילוט וסקייל-אפ של מוצר בשלב-פיתוח-מתקדם.
 • להזדמנויות מימון נוספות בתחום הבריאות בהורייזון 2020 ניתן לפנות לאתר איסרד.

לפרטים וליצירת קשר

לשאלות בנושא אופן הגשת הבקשה באזור האישי:

יש לפנות באמצעות דוא"ל לאיילה זוארץ, רפרנטית התפעול של זירת צמיחה: AyalaZ@innovationisrael.org.il

 

לשאלות על המסלול:

יש לפנות לזירת חברות בצמיחה בדוא"ל: Growth@innovationisrael.org.il

טלפון:  03-5118176