מסלול תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה

על המסלול 

תכניות הדו-לאומיות לתמיכה מקבילה מהוות פלטפורמה לקידום חדשנות טכנולוגית בין גופי תעשייה ומחקר. רשות החדשנות מפעילה יחד עם גופי מימון למו"פ וחדשנות, במדינות, פרובינציות וערים מובילות ומרכזיות. 

רשות החדשנות מפעילה את רובם המכריע של ההסכמים לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי, יחד עם גופי מימון למו"פ וחדשנות- במדינות ופרובינציות/מחוזות רבים באסיה, צפון ודרום אמריקה, אירופה ואוסטרליה.

תוכניות המערך עם הארצות השונות:

מטרת המסלול 

קידום שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר ובפיתוח מבוססי חדשנות, במטרה להגביר את כושר התחרות והיתרון היחסי של החברות הישראליות בשוק העולמי. מלבד קבלת מענק כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט, התכנית מציעה גם סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים ועסקיים ותמיכה ממשלתית בפרויקט.

למי מיועד המסלול? 

 • לחברות תעשייתיות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה אשר מעוניינות לפתח או לשדרג פיתוח של מוצרים או של תהליכי ייצור חדשניים עם שותף בינלאומי.
 • לחברות טכנולוגיה, לחברות סטארט-אפ ולמאגדים המעוניינים ליצור קשרים אסטרטגיים ושיתופי פעולה עם חברות וגופים בחו"ל כדי להרחיב את פעילותן, לבצע פרויקטי פיילוט, בטא-סייט (Beta site) והוכחת היתכנות, לקבל גישה לתשתיות מו"פ חדשניות בחו"ל (מעבדות, סימולטורים וכד'), לאתר מקורות מימון נוספים, לפרוץ לשווקים חדשים וליהנות מגישה לידע ולטכנולוגיה הקיימים בחו"ל.

מה מקבלים? 

 • ​​סיוע במציאת שותף זר ובהסדרת השת"פ.
 • סיוע כספי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט למטרות מחקר ופיתוח, או לפי מסלול המימון עליו נשען הפרויקט המשותף.
 • בהתאם לאופיו של הסכם השת"פ בין המדינות, האישור לביצוע שיתוף הפעולה יכול להינתן גם ללא הטבה כספית (מימון עצמי של החברה המגישה).

על בסיס ההסכמים בין שתי המדינות, התוכניות הדו-לאומיות מממנות פרויקטי מו"פ מוכווני מסחור, בין חברות ישראליות לחברות ממדינות ברחבי העולם בכל תחומי הטכנולוגיה. לעיתים הרשויות המפעילות את ההסכם נותנות עדיפות לתחום או כמה תחומים טכנולוגיים מסוימים.
 
מענקים בגובה של עד 50% מערך הפרויקט שאושר יוענקו לחברות המשתפות פעולה, בנוסף לתמריצים אזוריים. על פי הכללים בכל מדינה ייקבע אם המענק "מותנה" קרי, אם יש להשיבו במקרה שהפרויקט מצליח למסחר את הפיתוח ולמכור את תוצריו - במקרה של מכירות חברות ישראליות משלמות תמלוגים בגובה של בין 3-5% מהמכירות.
 
בכל מקרה הממשלות לא תקבלנה לא הון ולא זכויות קניין רוחני מהחברות בתמורה למענק. החברות השותפות בפרויקט המו"פ יגיעו להבנות מסחריות הנוגעות לשיתוף והגנה על זכויות קניין, למימון הוגן לפרויקט, שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק. דרוש הסכם רשמי בין החברות השותפות לפני קבלת המענק. על מנת להתחיל בתהליך הערכת הפרויקט, נדרשת הצהרת כוונות ביחס לזכויות קניין רוחני. 
 

מדוע כדאי? 

 • ​קבלת סיוע באיתור שותפים אסטרטגיים בחו"ל ויצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח.
 • תמיכה כספית של רשות החדשנות במימוש השת"פ, לצרכי מו"פ ופיתוח הטכנולוגיות החדשות.
 • קבלת גיבוי ממשלתי לשיתוף הפעולה עשויה להקל על שיתופי פעולה וחדירה לשווקים במדינות מסוימות.
 • קבלת ליווי מקצועי לאורך תהליך ההתקשרות עם השותף הזר.
 • קיצור ה-Time to Market – שיתוף פעולה עם חברה זרה וחלוקה של משאבי ידע וטכנולוגיה מקצרת באופן משמעותי תהליכי מו"פ ומקרבת את רגע היציאה לשוק.
 • גישה למתקני ייצור, מעבדות מחקר ומשאבים אשר לא קיימים בישראל.
 • השתתפות בתכנית מטעם רשות החדשנות מקלה על מאמצי גיוס כספים עתידיים, בתוך ישראל או מחוץ לה, הודות לגושפנקא שמהווה תמיכת רשות החדשנות בפרויקט.

להבנה טובה יותר של התכנית ואופן התנהלותה, ובכלל זה רשימת הנהלים, הטפסים וההוראות השונות, רצוי להכנס לדפי התוכניות, המאגדים בתוכם נמצא כל הידע הנחוץ.

תנאי המסלול 

התמיכה בחברות נעשית בכפוף לתנאי חוק המו"פ החלים על תכנית התמיכה הרלוונטית ובהתאם להסכמים הבינלאומיים השונים. הקריטריונים להגשת בקשות לתכניות הדו-לאומיות מפורטים בקולות הקוראים הפרטניים, וברוב המקרים כוללים:

 • על המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה להיות חדשני, רלוונטי למסחור בשוקי היעד ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • החברות השותפות חייבות להיות בעלות יכולת ליישם את הפרויקט ואת תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.
 • מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה כקבלני משנה.
 • על החברות השותפות להראות כי שיתוף הפעולה ביניהן נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
 • החברות השותפות יחתמו ביניהן על הסכם להסדרת הזכויות על קניינן הרוחני והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו"פ
 • יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה.
 • שיעור התמיכה בחברה.
 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם.
 • על החברות השותפות להדגים כי שיתוף הפעולה ביניהן יהיה נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
 • חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר במסגרות הסכמי השת"פ המיושמים על ידי רשות החדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה- ראו את מסלול הטבה מס' 1, נהלי הרשות 200-01200-02200-03200-04200-06 ואת חוק המו"פ.

קריטריונים להערכת בקשה 

קריטריונים להערכת בקשה על ידי רשות החדשנות ניתן למצוא כאן.​

אמות מידה לזכאות

חברות:

התוכניות הדו-לאומיות פתוחות בפני חברות תעשייתיות/מסחריות המבצעת מו"פ – החל בחברות הזנק ועד חברות רב-לאומיות. מכוני מחקר ואקדמיה, בתי חולים ומלכ"רים יכולים להשתתף כקבלני משנה.

החברות תצטרכנה להוכיח שיש ביניהן סינרגיות מדעיות, טכנולוגיות ומסחריות חזקות והשיתוף הפעולה יהיה מועיל לשני הצדדים כמו גם לכלכלות של שתי המדינות.

לחברות חייבות להיות היכולות הטכנולוגיות, המסחריות והכספיות להבאת המוצר החדש לשוק. 

פרויקטים:

על החברות להראות שפרויקט המו"פ המשותף מיועד לפתח מוצר, תהליך, אפליקציה, או טכנולוגיה מבוססת-שירות שהם חדשים וחדשניים, ושיש להם פוטנציאל מסחרי גלובלי גבוה. הפרויקט חייב להיות בעל חשיבות לשני הצדדים. 

תהליך ההערכה:

הפרויקטים מוערכים על בסיס פרמטרים טכנולוגיים, מסחריים וכספיים. בישראל מתבצע תהליך ההערכה ע"י בודקים מקצועיים, בהתאם לתנאים הקפדניים הנהוגים ברשות החדשנות. תהליך מקביל מתבצע במדינה השותפה. הפרויקטים מוערכים ומוגשים לוועדה לבחינה ואישור.

איך מגישים בקשה? 

 • הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים של הזירה.
 • הבקשה להשתתפות בתכנית תאושר על ידי ועדות בשתי המדינות ביניהן קיים ההסכם לשיתוף הפעולה – ועדת המחקר של קרן המו"פ בישראל והוועדה מטעם הגוף המקביל במדינה הזרה.
 • לשאלות ופניות בנושא שיתופי פעולה עם מדינות פרטניות עמן קיים הסכם בילטרלי או הסכמים אחרים לשיתופי פעולה בינלאומיים, ניתן לפנות למנהל/ת שיתוף הפעולה הרלוונטית (רשימת המיילים מצוינת מעלה). 

 

תכנית זו לרוב כוללת שני שלבי הגשה (אלא אם צוין אחרת בקול הקורא):

 • שלב ראשון - יש להגיש מסמך כוונות בהתאם להוראות בקול הקורא אליו אתם/ן ניגשים/ות.
 • שלב שני -  הגשת הבקשה באזור האישי באתר רשות החדשנות: 
 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. בקשה שתתקבל אחרי 14:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.

*במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם (במידת האפשר) עם מידע על חוסרים / תקלות במסמכים המבוקשים ובכך לחסוך מכם/ן את פסילת הבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

 • שימו לב לפניכם שבעה טפסים להגשה באזור האישי, כאשר הטפסים "ריכוז משאבים" ו"טופס התאגדות" יש להגיש במידת הצורך.
 • תקופת הביצוע המבוקשת צריכה להיות תואמת בכל טפסי ומסמכי הבקשה. 
 • במקומות בהם יש לציין תקציב מבוקש, נדרש לציין את סך התקציב הכולל של הפרויקט, וממנו ייגזר גובה המענק אותו תאשר רשות החדשנות. כלומר אין לציין את גובה המענק שאתם מעוניינים בו אלא את עלות הפרויקט כולו.   
 • חובה לצרף לבקשה באזור האישי כוונות חתום וגם מסמך בילטראלי, על פי דרישות הקול הקורא הספציפי אליו אתם ניגשים. אם אינך בטוח/ה מה דרישות שיתוף הפעולה, אנא צור/צרי קשר עם מנהל/ת התכניות הרלוונטית אליך.
המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.
על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.
שימו לב שיש לחתום בכל המקומות הנדרשים לכך במסמך ההצהרה וההרשאה.
במידה והחברה מגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.
רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהן לרשות.
המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ"ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י הוועדה.

יצירת קשר

לשאלות בנושא הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.