מסלול קרן שת"פ בינלאומי למו"פ ולפיילוטים

על המסלול 

המסלול מספק תמיכה לחברות ישראליות אשר עובדות עם שותפים בינלאומיים על פרויקטי מחקר ופיתוח (מו"פ) מוכווני מסחור של מוצרים טכנולוגיים חדשים ותמיכה לפרויקטים שנמצאים בשלבי הרצה (פיילוטים).

המסלול מעניק הזדמנות לחברות ישראליות לעבוד עם שותפים זרים על ידי תמריץ כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט וסיוע במציאת שותפים טכנולוגיים בחו"ל.

המסלול מעודד שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר ופיתוח מבוססי חדשנות בכל התחומים במטרה לסייע לחברות ישראליות לצמוח בעזרת שותפויות בינלאומיות אסטרטגיות, גישה לידע וטכנולוגיה מחוץ לישראל, פריצה ויצירת scale-up (גמלון) למוצריהן בשווקים בינלאומיים, כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

באשר לפרויקטי הרצה (פיילוטים) על המוצרים המוגשים להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח של מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

 

* ניתן להתייעץ לגבי השיקולים לבחירת המסלול המתאים עם המערך הבינלאומי בדוא"ל: InternationalCollaborations@innovationisrael.org.il

מטרת המסלול 

המסלול מעודד שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר, פיתוח ויישום טכנולוגיות מבוססי חדשנות בכל התחומים במטרה לסייע לחברות ישראליות לצמוח בעזרת שותפויות בינלאומיות אסטרטגיות, גישה לידע וטכנולוגיה מחוץ לישראל, פריצה ויצירת scale-up (גמלון) למוצריהן בשווקים בינלאומיים, בחינת התיכנותן, כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

למי מיועד המסלול? 

המסלול פונה לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית טכנולוגיות עם שותף בינלאומי או לחברות עם מוצרים בשלים להרצה המעוניינות לבחון אותן עם שותף בינלאומי ולסלול דרכם לשווקים ולערוצי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל.
לעתים ישנם קולות קוראים שנותנים עדיפות לתחומים טכנולוגיים מסוימים.

מה מקבלים? 

סוג החברה

תקופת ביצוע

תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות בשנה קלנדרית

שיעור מענק

תוספת מענק לפריפריה

תאגיד בצמיחה (מעל 5 שנים)

עד 12 חודשים

לפרויקטים ארוכים יותר ניתן להגיש בקשות המשך לאחר התחלת הביצוע

אין מגבלה

20%-50%

10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

תאגיד הזנק (עד 5 שנים)

עד 5 מיליון ₪

20%-50%

10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

תאגיד הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או יזמות חרדים ו/או יזמות נשים

עד 2.5 מיליון ₪ לשנה ראשונה

עד 5 מיליון ₪ לשנה שניה

75% שנה ראשונה

70% שנה שניה

אין

תאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית ופטור מתשלום תמלוגים (למו"פ גנרי בלבד)

הנמוך מבין: 40 מיליון ₪
או 10% מתקציב המו"פ השנתי של התאגיד בשנה הקלנדרית הקודמת

20%-50%

10% אזור פיתוח א'

 
בנוסף לסכומי המענקים המצוינים לעיל, ובהתאם לקולות קוראים:
 • יתכן מענק מקביל של הממשלה הזרה לשותף הזר או סיוע ותמיכה מצד השותף בצורת ייעוץ, שירותים ומשאבים בצורת in-kind.
 • אנו מסייעים במציאת שותפים זרים. ניתן לשתף פעולה עם תאגידים רב-לאומיים המשתתפים במסלול או לבקש סיוע במציאת שותף ע"י מילוי טופס חיפוש שותפים ושליחתו למייל המערך הבינלאומי הכתוב מטה.

מדוע כדאי? 

 • מינוף החברה ע"י גישה למשאבים בינלאומיים: שיתוף פעולה במו"פ עם שותף זר מאפשר גישה לידע וטכנולוגיה וגישה לתשתיות פיתוח או בדיקה אשר לא קיימות בישראל, ובכך מעמיק באופן משמעותי את איכות תהליכי המו"פ ומקרב את היציאה לשוק.
  שיתוף פעולה בפיילוט עם שיתוף זר מאפשר גישה לנסויים בתנאי שטח, יכולות טכנולוגיות, נתונים או מידע הנמצאים ברשות השותף. אלה מסייעים לחברה הישראלית להתקדם משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולבחון את רמתו הטכנולוגית בהיקפים גדולים ובסביבה אמיתית, ולקצר משמעותית את תהליך היציאה לשוק.
  בנוסף, שיתוף פעולה בינלאומי יכול לעזור לחברה ישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי רשות החדשנות והגוף הזר המקביל, יקבלו מענק כספי ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לגופים התומכים. חברה ישראלית נתמכת תשלם לרשות תמלוגים בגובה של 3-5% ממכירות המוצר, רק במידה שהמיזם הגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: תמיכת רשות החדשנות ושותפיה ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו"ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים. 

תנאי המסלול 

 • על החברה המגישה את הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • לחברה המגישה בקשה לרשות החדשנות חייב להיות שותף זר (כאמור אנו מסייעים במציאת שותפים בהתאם לקולות הקוראים).
 • בפרויקט פיילוט, החברה הישראלית רשאית להגיש בקשה לימון לביצוע פיילוט בשיתוף פעולה עם אחד מאתרי ההרצה המצוינים בקול הקורא, אשר מוסדרים תחת הסכם מסגרת עם רשות החדשנות.
 • החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע"י השותפים.
  • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
 • בפרויקט פיילוט הIP ישאר בבעלות החברה הישראלית.
 • על החברה לפעול בהתאם לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 1, 200-01 נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן, 200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע, 200-04, 200-06, ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.

 שימו לב: חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר.

במידה ויש תנאים נוספים הם יפורטו בקולות הקוראים.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • בפרויקט פיילוט: הימצאות הפרויקט בשלב מתאים לפיילוט (תכנית הרצה) וקידום החברה למסחור באמצעות פרויקט הפיילוט.
 • בפרויקט פיילוט: בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי השותפים.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה הבאות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחויבות הדדית עם השותף הזר כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרויקט.
 • התייחסות להסדרת הזכויות על קניין רוחני קיים והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו"פ.
 • לפירוט נוסף אנא עיינו באופן הערכת תכניות במערך הבינלאומי.

איך מגישים בקשה? 

המסלול פתוח להגשת בקשות לשיתופי פעולה עם חברות זרות ועם תאגידים רב-לאומיים משתתפים בהתאם לקולות קוראים ייעודיים.

על חברות ישראליות להגיש בקשה באזור האישי באתר רשות החדשנות:

 1. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 2. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 3. יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה שמופיע בתפריט האזור האישי > יש לבחור במסלול "תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה".
 4. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

הבקשה להשתתפות במסלול תיבדק על ידי רשות החדשנות, אך אישור סופי יינתן בהסכמה משותפת עם הגוף הזר המקביל.

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא עם תאריך אחרון להגשה, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם/ן (במידת האפשר) עם מידע על חוסרים / תקלות במסמכים המבוקשים ובכך לחסוך מכם/ן את פסילת הבקשה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

 • תקופת הביצוע המבוקשת (עד 12 חודשים) צריכה להיות תואמת בכל טפסי ומסמכי הבקשה. 
 • במקומות בהם יש לציין תקציב מבוקש, נדרש לציין את סך התקציב הכולל של החברה הישראלית לפרויקט המבוקש ובהתאם לתקרות הרשות כפי שמופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול, וממנו ייגזר גובה המענק אותו תאשר רשות החדשנות. כלומר, אין לציין את גובה המענק שאתם מעוניינים בו אלא את עלות הפרויקט כולו לחברה הישראלית.
 • חובה לצרף לבקשה באזור האישי את מסמך הכוונות חתום ע"י השותפים (ומסמכים נוספים במידה ומופיעים בקול הקורא אליו אתם ניגשים).
  אם אינך בטוח/ה מה דרישות שיתוף הפעולה, אנא צור/צרי קשר עימנו במייל InternationalCollaborations@innovationisrael.org.il

 

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

מבחינת הטפסים- להוסיף את הטופס מתכנית הפיילוטים: "טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בין לאומית"

המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.
על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.
במידה והחברה מגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.
המסמך מפרט את הפרויקט ויעדיו בהרחבה וכמו כן מספק מידע אודות השותף הזר. טופס זה הוא בשפה העברית.
רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהן לרשות.
במידה ויש צורך להוסיף טופס זה הוא יופיע בקול הקורא.
המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ"ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב, הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע"י הוועדה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס' 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס' ת"ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.
(1) מקומות הלימוד של ילדי היזם/ים עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך. | (2) היזם/ים למד/ו בישיבה קטנה או ישיבה גדולה. | (3) היזם/ים היה/היו זכאי/ים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה אחת מלאה לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (אשר בעבר נקראה הבטחת הכנסה לאברכים), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך. | (4) היזם/ים קיבל/ו פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות הביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו – 1986, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית. | (5) לנשים: למדה/ו בסמינר חרדי או שבעלה למד בישיבה קטנה.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס' ת"ז (אישה או מספר נשים).
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו"פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.
יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע"י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

שאלות נפוצות

האם ניתן להגיש במסלול כל השנה או רק בהתאם לקולות קוראים?

המסלול פתוח להגשת בקשות עם תאגידים רב-לאומיים משתתפים במהלך כל השנה. הגשת בקשות לשיתופי פעולה עם חברות זרות שאינן מופיעות ברשימה נעשית בהתאם לקולות קוראים ייעודיים עם מדינות משתתפות. הקולות הקוראים מתפרסמים כאן באתר הרשות ובניוזלטר.
 

איך עלי להחליט אם להגיש למסלול תמיכה במו"פ עם שותפים בינלאומיים או למסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים?

הגשת פרויקט למסלול צריכה להיעשות בהתאם לשלב הפיתוח של הפרויקט: פרויקטים בשלב ראשוני יותר או קדם פיילוט מומלץ להגיש למסלול תמיכה במו"פ עם שותפים בינלאומיים; פרויקטים בשלב מו"פ מתקדם לאחר הוכחת היתכנות הבשלים לפיילוטים (תכניות הרצה) מומלץ להגיש למסלול תמיכה בפיילוטים עם שותפים בינלאומיים.  להסבר מפורט ודוגמאות לשלבי פיתוח ניתן ללחוץ כאן או לפנות אלינו להתייעצות.
 

האם ניתן להגיש למסלול זה במקביל להגשה למסלולי רשות אחרים באותה שנה קלנדרית?

ניתן להגיש מספר בקשות תמיכה לרשות באותה שנה קלנדרית,(מלבד במקרה של פרויקט בביצוע במסלול חממות) במקביל רק במידה ולא מדובר באותה תכנית מחקר ופיתוח, כלומר אין חפיפה בין משימות ו/או משרות של אותו אדם. במידה ומגישים תכניות בעלות תקופות ביצוע חופפות יש לצרף טופס ריכוז משאבים (מופיע באתר הרשות).שימו לב כי לא תנתן תמיכה, עבור תכנית שנתמכת על ידי מקור ממשלתי אחר או תכנית מו"פ אשר נעשית בהזמנה של אחר (לדוגמא: קוסט פלוס, קבלנות משנה).

האם ניתן להגיש בקשה לשנת המשך כאשר אין קול קורא פתוח?

ניתן להגיש בקשת המשך לכל שנה נוספת ללא תלות בקול קורא.
 

האם וכיצד ארגון שאינו חברה תעשייתית (מוסדות מחקר) יכול לקחת חלק בפרויקט במסלול?

ככלל, ארגון שאינו חברה תעשייתית יכול להשתתף בפרויקט בתור קבלן משנה בלבד. למרות זאת, יתכנו קולות קוראים בהם יהיה ניתן לשתף פעולה עם מוסדות מחקר מובילים ספציפיים.

האם ניתן להגיש בקשה ללא מימון מרשות החדשנות

בקולות קוראים בהם יש מימון מרשות תומכת זרה לשותף הזר, ניתן להגיש בקשה ללא מימון מרשות החדשנות במקרים בהם יש דרישה מהשותף הזר לאישור פורמלי של הפרויקט או לקבלת מימון רק מהרשות התומכת הזרה. על החברה לציין את המילים "שת"פ ללא מימון" בשם קובץ הבקשה כאשר היא מגישה אותה לאזור האישי ולכתוב "0" בתקציב המבוקש.

ברצוני להגיש בקשה לביצוע פרויקט בשת"פ תאגידים, מאיפה מתחילים?

ראשית, יש לוודא שהתאגיד הרב לאומי המבוקש אכן מופיע ברשימה. לאחר מכן, יש ליצור קשר עם התאגיד ולעניין אותו בביצוע פרויקט משותף. אם לחברה הישראלית אין גישה לאיש קשר בתאגיד, ניתן לפנות אלינו במייל ולקבל פרטי קשר רלוונטיים. 

איך ניתן לחלק את הקניין הרוחני בין השותפים בפרויקט מו"פ?

החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק. בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע"י השותפים. לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
רשות החדשנות רשאית לאשר אחד משלושת ההסדרים המפורטים בנספח "הסדרים בנוגע לבעלות על הידע, הזכויות הנובעות ממנו וזכויות קניין רוחני" בנוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.
 

האם ניתן להגיש את הבקשה בשפה האנגלית?

יש למלא את הבקשה עד תקציר מנהלים (כולל) בשפה העברית בלבד. יתר הסעיפים ניתן למלא בשפה האנגלית.

החל מאיזה מועד אפשר לקבל החזרים על הפרויקט המוצע?

בהתאם לתקופת הביצוע שצוינה בטופס הבקשה. המועד המוקדם ביותר שממנו ניתן לקבל החזרים הוא החל מחודש הגשת הבקשה ולתקופה של 12 חודשים.
 

האם מימון הרשות כפוף לתנאים מסוימים ומה צריך לעשות כדי לקבל את המענק במידה והפרויקט אושר?

המימון כפוף לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק המו"פ, מסלול הטבה מס' 1200-01 נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן, 200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע,  200-04,  200-06, ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.
במידה והפרויקט אושר, על החברה להציג יכולת מימון משלים והסכם רשמי בין השותפים המתייחס לזכויות קניין רוחני ומסחור (להסבר מפורט אנא לחצו כאן).

מהו משך הזמן מרגע הגשת הבקשה עד לקבלת תשובה?

לפחות 11 שבועות ממועד הגשת הבקשה. בהגשות על בסיס קולות קוראים, נדרשת ועדה משותפת עם הרשות התומכת המקבילה או השותף הישיר הרלוונטי, ולכן התהליך לעיתים מוסיף עוד מספר שבועות לקבלת התשובה.

איך מתקבלת החלטה בבקשות בקולות קוראים עם מימון מקביל לשותף הזר?

בקולות הקוראים בהם יש מימון מרשות תומכת זרה לשותף הזר, תנאי סף לאישור הבקשה על ידי הרשות הוא אישור של הרשות התומכת המקבילה הרלוונטית. לכן, רק בקשות שיאושרו על ידי שתי הרשויות התומכות יאושרו רשמית ויוכלו לקבל מימון לביצוע הפרויקט.

במידה והבקשה נדחתה, האם ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר?

ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בהתאם לנהלי הרשות, אך בקולות קוראים בהם יש מימון מרשות תומכת זרה לשותף הזר רק בקשה שתאושר לדיון חוזר על ידי הרשות התומכת הזרה תוכל לעלות לדיון חוזר בוועדת המחקר של רשות החדשנות. בשל הצורך באישור הבקשה על ידי שתי הרשויות התומכות, חברות המעוניינות להגיש בקשה לדיון חוזר צריכות לפנות לזירה לוודא שיהיה ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בשני הצדדים. 

כמה אחוזים מתקציב בקשת המו"פ יכולים להיות משויכים לקבלן משנה בחו"ל?

במידה והוצאות החברה המגישה לקבלני משנה בחו"ל הן 10% ומעלה מהתקציב המבוקש, רשות החדשנות תממן עד 30% מהן. הרשות לא תכיר בהוצאות לקבלני משנה בחו"ל שעולות על 50% מסך התקציב המבוקש. שימו לב שהשותף הזר של החברה לתוכנית אינו יכול להיחשב כקבלן משנה. 

יצירת קשר