תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה

0
0

התכניות הדו-לאומיות לתמיכה מקבילה מהווה פלטפורמה לקידום חדשנות טכנולוגית בין גופי תעשייה ומחקר. רשות החדשנות מפעילה יחד עם גופי מימון למו"פ וחדשנות, במדינות, פרובינציות וערים מובילות ומרכזיות. 

רשות החדשנות מפעילה את רובם המכריע של ההסכמים לשיתופי פעולה במחקר ופיתוח תעשייתי, יחד עם גופי מימון למו"פ וחדשנות- במדינות ופרובינציות/מחוזות רבים באסיה, צפון ודרום אמריקה, אירופה ואוסטרליה.

מטרת התכנית

קידום שיתופי פעולה בינלאומיים במחקר ובפיתוח מבוססי חדשנות, במטרה להגביר את כושר התחרות והיתרון היחסי של החברות הישראליות בשוק העולמי. מלבד קבלת מענק כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט, התכנית מציעה גם סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים ועסקיים ותמיכה ממשלתית בפרויקט.

למי מיועדת התכנית?

 • לחברות תעשייתיות טכנולוגיות בכל ענפי התעשייה אשר מעוניינות לפתח או לשדרג פיתוח של מוצרים או של תהליכי ייצור חדשניים עם שותף בינלאומי.
 • לחברות טכנולוגיה, לחברות סטארט-אפ ולמאגדים המעוניינים ליצור קשרים אסטרטגיים ושיתופי פעולה עם חברות וגופים בחו"ל כדי להרחיב את פעילותן, לבצע פרויקטי בטא-סייט (Beta site) והוכחת היתכנות (פיילוט), לקבל גישה לתשתיות מו"פ חדשניות בחו"ל (מעבדות, סימולטורים וכד'), לאתר מקורות מימון נוספים, לפרוץ לשווקים חדשים וליהנות מגישה לידע ולטכנולוגיה הקיימים בחו"ל.

מה מקבלים?

 • ​​סיוע במציאת שותף זר ובהסדרת השת"פ.
 • סיוע כספי בשיעור של עד 50% מהתקציב המאושר לפרויקט למטרות מחקר ופיתוח, או לפי מסלול המימון עליו נשען הפרויקט המשותף.
 • בהתאם לאופיו של הסכם השת"פ בין המדינות, האישור לביצוע שיתוף הפעולה יכול להינתן גם ללא הטבה כספית (מימון עצמי של החברה המגישה).

מבנה המימון:

על בסיס ההסכמים בין שתי המדינות, התוכניות הדו-לאומיות מממנות פרויקטי מו"פ מוכווני מסחור, בין חברות ישראליות לחברות ממדינות אירופה בכל תחומי הטכנולוגיה. לעיתים הרשויות המפעילות את ההסכם נותנות עדיפות לתחום או כמה תחומים טכנולוגיים מסוימים.
 
מענקים בגובה של עד 50% מערך הפרויקט שאושר יוענקו לחברות המשתפות פעולה, בנוסף לתמריצים אזוריים. על פי הכללים בכל מדינה ייקבע אם המענק "מותנה" קרי, אם יש להשיבו במקרה שהפרויקט מצליח למסחר את הפיתוח ולמכור את תוצריו - במקרה של מכירות חברות ישראליות משלמות תמלוגים בגובה של בין 3-5% מהמכירות.
 
בכל מקרה הממשלות לא תקבלנה לא הון ולא זכויות קניין רוחני מהחברות בתמורה למענק. החברות השותפות בפרויקט המו"פ יגיעו להבנות מסחריות הנוגעות לשיתוף והגנה על זכויות קניין, למימון הוגן לפרויקט, שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק. דרוש הסכם רשמי בין החברות השותפות לפני קבלת המענק. על מנת התחיל בתהליך הערכת הפרויקט, נדרשת הצהרת כוונות ביחס לזכויות קניין רוחני. 
 

מדוע כדאי לפנות לתכניות אלו?

 • ​קבלת סיוע באיתור שותפים אסטרטגיים בחו"ל ויצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח.
 • תמיכה כספית של רשות החדשנות במימוש השת"פ, לצרכי מו"פ ופיתוח הטכנולוגיות החדשות.
 • קבלת גיבוי ממשלתי לשיתוף הפעולה עשויה להקל על שיתופי פעולה וחדירה לשווקים במדינות מסוימות.
 • קבלת ליווי מקצועי לאורך תהליך ההתקשרות עם השותף הזר.
 • קיצור ה-Time to Market – שיתוף פעולה עם חברה זרה וחלוקה של משאבי ידע וטכנולוגיה מקצרת באופן משמעותי תהליכי מו"פ ומקרבת את רגע היציאה לשוק.
 • גישה למתקני ייצור, מעבדות מחקר ומשאבים אשר לא קיימים בישראל.
 • השתתפות בתכנית מטעם רשות החדשנות מקלה על מאמצי גיוס כספים עתידיים, בתוך ישראל או מחוץ לה, הודות לגושפנקא שמהווה תמיכת רשות החדשנות בפרויקט.

להבנה טובה יותר של התכנית ואופן התנהלותה, ובכלל זה רשימת הנהלים, הטפסים וההוראות השונות, רצוי להכנס לדפי התוכניות, המאגדים בתוכם את כל הידע הנחוץ.

תנאי התכנית

התמיכה בחברות נעשית בכפוף לתנאי חוק המו"פ החלים על תכנית התמיכה הרלוונטית ובהתאם להסכמים הבינלאומיים השונים. הקריטריונים להגשת בקשות לתכניות הדו-לאומיות מפורטים בקולות הקוראים הפרטניים, וברוב המקרים כוללים את הבאים:

 • על המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה להיות חדשני, רלוונטי למסחור בשוקי היעד ובעל ערך מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • החברות השותפות חייבות להיות בעלות יכולת ליישם את הפרויקט ואת תהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו, כמו גם היכולת לממן את חלקן היחסי בתהליך הנחוץ למימוש הפרויקט.
 • מוסדות מחקר וגופים אקדמיים רשאים לקחת חלק בשיתוף הפעולה כקבלני משנה.
 • על החברות השותפות להראות כי שיתוף הפעולה ביניהן נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
 • החברות השותפות יחתמו ביניהן על הסכם להסדרת הזכויות על קניינן הרוחני והבעלות על כל קניין רוחני חדש אשר יופק במהלך הפרויקט ומסחורו בהתאם לחוק המו"פ
 • יש לקרוא בעיון את רשימת התנאים המלאה הנמצאת באתר, המפרטת את חובות וזכויות החברה.
 • שיעור התמיכה בחברה.
 • חובת רישום הוצאות.
 • דיווח על הוצאות ועל התקדמות המיזם.
 • על החברות השותפות להדגים כי שיתוף הפעולה ביניהן יהיה נחוץ לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף, הנובע מהעברת ידע בין החברות, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
 • חוק המו"פ מאפשר לוועדת המחקר שיקול דעת באשר לייצור בחו"ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר במסגרות הסכמי השת"פ המיושמים על ידי רשות החדשנות.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה- ראו את מסלול הטבה מס' 1, נהלי הרשות 200-01200-02200-03200-04200-06 ואת חוק המו"פ.

אמות מידה לזכאות:

חברות:

התוכניות הדו-לאומיות פתוחות בפני חברות תעשייתיות/מסחריות המבצעת מו"פ – החל בחברות הזנק ועד חברות רב-לאומיות. מכוני מחקר ואקדמיה, בתי חולים ומלכ"רים יכולים להשתתף כקבלני משנה.

החברות תצטרכנה להוכיח שיש ביניהן סינרגיות מדעיות, טכנולוגיות ומסחריות חזקות והשיתוף הפעולה יהיה מועיל לשני הצדדים כמו גם לכלכלות של שתי המדינות.

לחברות חייבות להיות היכולות הטכנולוגיות, המסחריות והכספיות להבאת המוצר החדש לשוק. 

פרויקטים:

על החברות להראות שפרויקט המו"פ המשותף מיועד לפתח מוצר, תהליך, אפליקציה, או טכנולוגיה מבוססת-שירות שהם חדשים וחדשניים, ושיש להם פוטנציאל מסחרי גלובלי גבוה. הפרויקט חייב להיות בעל חשיבות לשני הצדדים. 

תהליך ההערכה:

הפרויקטים מוערכים על בסיס פרמטרים טכנולוגיים, מסחריים וכספיים. בישראל מתבצע תהליך ההערכה ע"י בודקים מקצועיים, בהתאם לתנאים הקפדניים הנהוגים ברשות החדשנות. תהליך מקביל מתבצע במדינה השותפה. הפרויקטים מוערכים ומוגשים לוועדה לבחינה ואישור.

קולות קוראים וזמני הגשה

 • בשלב הראשון, הגשת הבקשה להשתתפות מתבצעת בהתאם לדרישות המוצגות בקולות קוראים המתפרסמים באתר הרשות באנגלית.
 • בשלב השני, הבקשה להשתתפות בתכנית תאושר על ידי ועדות בשתי המדינות ביניהן קיים ההסכם לשיתוף הפעולה – ועדת המחקר של קרן המו"פ בישראל והועדה מטעם הגוף המקביל במדינה הזרה.
 • בשלב השלישי, לאחר אישור הבקשה לשיתוף פעולה, יש צורך בהגשת בקשה לרשות החדשנות. 
 • לשאלות ופניות בנושא שיתופי פעולה עם מדינות פרטניות עמן קיים הסכם בילטרלי, או הסכמים אחרים לשיתופי פעולה בינלאומיים, ניתן לפנות לאתר הרשות באנגלית לאיתור איש הקשר המתאים.
 • קולות קוראים: מתפרסמים 1-2 קולות קוראים בשנה.

 

איך מגישים בקשה?

תכנית זו כוללת שני שלבי הגשה:

שלב ראשון - יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות בקול הקורא הספציפי של המדינה אליה תרצו להגיש בקשה.

שלב שני -  הגשת הבקשה לרשות החדשנות. בשלב זה:
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה (Word) 
 2.  תקציב בקשה
 3.  טופס הצהרה והרשאה 
 4.  תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 6. יש לצרף מסמך בילטראלי בהתאם למדינה בה מוגשת התכנית (ניתן לפנות לאיש הקשר האחראי על המדינה - אסיהאירופהאמריקה)

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאים הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.