×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
זירת הזנק, תשתית טכנולוגית

קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור פיתוחים רפואיים בתחומי Bio-Convergence

21/09/2020
חברתי ציבורי

זה הזמן להפוך את העובדים/ות שלכם למומחים בטכנולוגיות מתקדמות

21/09/2020
תשתית טכנולוגית

התארגנות לקראת הקמת מאגד "אסימוב" אינטראקצייה בין רובוטים לבני-אדם

30/09/2020
תשתית טכנולוגית

התארגנות לקראת הקמת מאגד בשר מתורבת - פיתוח טכנולוגיות ייצור, שיפור תפוקה ואיכות בשר מתורבת

30/09/2020
תשתית טכנולוגית

התארגנות לקראת הקמת מאגד IGBC2 - פיתוח טכנולוגיות גנריות ליישומי ביו-שבבים (Bio-Chip)

30/09/2020
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת תכניות לפיתוח תהליכי ייצור חדשניים

12/10/2020
ייצור מתקדם

קול קורא לחברות ייצור להגיש תכניות מחקר ופיתוח לקידום אנרגיה מתחדשת והתייעלות במשאבים

13/10/2020
חברתי ציבורי

קול קורא להגשה למסלול קרן הון אנושי להייטק לשנת 2020

15/10/2020
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת תכניות מו"פ לאתגרי בריאות ופיתוח בר-קיימא במדינות מתפתחות (לשנת 2020)

18/10/2020
חברות בצמיחה

קול קורא לפיילוטים בתחום 5G

19/10/2020
זירת הזנק

קול קורא להקמת מעבדת חדשנות בתחומי בריאות דיגיטלית וביולוגיה חישובית

29/10/2020
תכנית המו"פ האירופי (איסרד)

European Green Deal - התכנית האירופית למעבר ליבשת נקייה ובטוחה, ולכללה ירוקה בת קיימא

31/10/2020
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת פיילוטים לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

03/11/2020
חברות בצמיחה

קול קורא לפיילוטים של ניסוי והדגמת טכנולוגיות רחפנים במרחב אווירי מנוהל

04/11/2020
חברות בצמיחה

קול קורא לתוכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי הבינוי בשיתוף משרד הבינוי והשיכון

18/11/2020
×
זירות
חטיבות ואגפים