×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
מערך בינלאומי

קול קורא לשת"פ במו"פ ישראל-קולורדו

28/03/2019
מערך בינלאומי

משלחת חברות בתחום "חקלאות מדייקת" לדרום קוריאה ויפן | 19-25 במאי 2019

30/03/2019
מערך בינלאומי

קול קורא שישי ישראל - יפן

08/04/2019
מערך בינלאומי

קול קורא להשתתפות בכנס "הפורום העולמי לחדשנות" באוסקה, אוקטובר 2019

09/04/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות במסלול 'ממשל-טק' לעידוד חדשנות טכנולוגית המכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

11/04/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") בתחומי התקשוב הממשלתי

15/04/2019
מערך בינלאומי

קול קורא לתכנית Be- Lever ישראל-ארה"ב

15/04/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ברזיל FINEP – ישראל

18/04/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ישראל-ברזיל EMBRAPII סוכנות המחקר לחדשנות מו"פ

18/04/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע במסלול תמיכה בחדשנות בתחומים נבחרים [רשויות מקומיות]

29/04/2019
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") ברשות המיסים

29/04/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון לשת"פ טכנולוגי עם תאילנד

29/04/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות למסלול אתגר (טכנולוגיות לאתגרי בריאות ופיתוח גלובליים)

02/05/2019
מערך בינלאומי

קול קורא ישראל- קוויבק (קנדה) למו"פ תעשייתי

06/05/2019
חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות לתמיכה במחקר ופיתוח של טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

15/05/2019
×
זירות
חטיבות ואגפים
תאריך אחרון להגשה
08/04/2019
טוען...