×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-בייג'ין (סין)

06/04/2020
זירת הזנק, חברות בצמיחה, תשתית טכנולוגית

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ בשלבים מוקדמים (Ideation) היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה

07/04/2020
חברות בצמיחה

קול קורא לפרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי-מסחרית) שיוכלו לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה

07/04/2020
ייצור מתקדם

קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף הקורונה

20/04/2020
ייצור מתקדם, מערך בינלאומי

קול קורא לחברות לביצוע הדגמות ברובוטיקה בתחומי ייצור מתקדם ומזון, בתוכנית המסגרת של האיחוד האירופאי

22/04/2020
חברות בצמיחה

קול קורא למסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים

30/04/2020
מערך בינלאומי

קול קורא להשתתפות בכנס "הפורום העולמי לחדשנות" באוסקה, אוקטובר 2020

03/05/2020
חברות בצמיחה

קול קורא רביעי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

01/06/2020
מערך בינלאומי

קול קורא #2 ישראל-אלסטום במסגרת שיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

30/06/2020
מערך בינלאומי

תכנית CHIST-ERA למימון פרויקטי מו"פ בינלאומיים בתחומי מערכות מידע ותקשורת (AI)

30/09/2020
חברתי ציבורי

מסלולי זירת חברתי ציבורי הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2020
חברות בצמיחה

מסלולי זירת חברות בצמיחה הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2020
ייצור מתקדם

מסלולי זירת ייצור מתקדם הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2020
זירת הזנק

מסלולי זירת הזנק הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2020
תשתית טכנולוגית

קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

31/12/2020
×
זירות
חטיבות ואגפים