×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
מערך בינלאומי

קול קורא לשת"פ במו"פ ישראל-סינגפור (קרן SIIRD)

27/02/2020
מערך בינלאומי

קול קורא #2 ישראל-אלסטום במסגרת שיתוף פעולה במו"פ עם תאגידים רב-לאומיים

28/02/2020
מערך בינלאומי

ICT-AGRI-FOOD ERA-NET מימון פרויקטים בינלאומיים ליישום טכנולוגיות דיגיטליות בתחומי החקלאות והמזון

03/03/2020
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע לתכניות הרצה (פיילוטים) ברשות ניירות ערך

03/03/2020
חברות בצמיחה

קול קורא למסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים

12/03/2020
חברות בצמיחה, ייצור מתקדם, מערך בינלאומי

MANUNET ERA-NET מימון פרויקטי מו"פ בינלאומיים בתחומי הייצור המתקדם

17/03/2020
מערך בינלאומי

קול קורא לשנת 2020 לתכנית ישראל-אוסטרליה (ויקטוריה)

19/03/2020
מערך בינלאומי

קול קורא שמיני לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-שנגחאי (סין)

30/03/2020
מערך בינלאומי

קול קורא ראשון לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-בייג'ין (סין)

30/03/2020
מערך בינלאומי

קול קורא אחד-עשר לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-שנז'ן (סין)

30/03/2020
מערך בינלאומי

קול קורא תשיעי לשיתוף פעולה במו"פ בין חברות ישראליות לטיוואניות

30/03/2020
חברות בצמיחה

קול קורא רביעי להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ והרצה בתחומי הבריאות הדיגיטלית

01/04/2020
מערך בינלאומי

קול קורא 17 לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-ג'יאנגסו (סין)

19/04/2020
ייצור מתקדם, מערך בינלאומי

קול קורא לחברות לביצוע הדגמות ברובוטיקה בתחומי ייצור מתקדם ומזון, בתוכנית המסגרת של האיחוד האירופאי

22/04/2020
מערך בינלאומי

תכנית CHIST-ERA למימון פרויקטי מו"פ בינלאומיים בתחומי מערכות מידע ותקשורת (AI)

30/09/2020
×
זירות
חטיבות ואגפים