×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה בפיילוטים בטכנולוגיות מים עם IDB

24/01/2021
חברות בצמיחה

קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

28/01/2021
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תוכניות הרצה בתחומי החקלאות (אגריטק)

28/01/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ופיילוטים בתחום החלל והתעופה עם פלורידה

24/02/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-סינגפור (קרן SIIRD)

25/02/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-קוריאה (קרן KORIL)

25/02/2021
תשתית טכנולוגית

קול קורא לחברות ישראליות לייבא ידע ממכון המחקר פרנהופר שבגרמניה

16/03/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ עם ממשלת קנדה

18/03/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לפיילוטים בתחומי הקלינטק בחו"ל

21/03/2021
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות סיוע לפיילוטים בתחום הפינטק בארץ ובחו"ל

08/04/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתופי פעולה במסגרת קרן ישראל-הודו (I4F)

03/05/2021
חברתי ציבורי

מסלולי זירת חברתי ציבורי הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
חברות בצמיחה

מסלולי זירת חברות בצמיחה הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
ייצור מתקדם

מסלולי זירת ייצור מתקדם הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
זירת הזנק

מסלולי זירת הזנק הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
×
זירות
חטיבות ואגפים