×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
זירת הזנק

קול קורא להקמת מעבדת חדשנות בתחומי בריאות דיגיטלית וביולוגיה חישובית

29/10/2020
ייצור מתקדם, תכנית המו"פ האירופי (איסרד)

European Green Deal - התכנית האירופית למעבר ליבשת נקייה ובטוחה, ולכלכלה ירוקה בת קיימא

31/10/2020
ייצור מתקדם

קול קורא להגשת פיילוטים לקידום יכולות טכנולוגיות של מפעלים בענף הבנייה

03/11/2020
חברות בצמיחה

קול קורא לניסוי והדגמת טכנולוגיות רחפנים במרחב אווירי מנוהל

04/11/2020
זירת הזנק, חברתי ציבורי

קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור הכשרות והשמות למקצועות ההייטק

08/11/2020
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת פיילוטים בתחום האנרגיה

18/11/2020
חברות בצמיחה

קול קורא לתוכניות הרצה (פיילוטים) בתחומי הבינוי בשיתוף משרד הבינוי והשיכון

18/11/2020
חברות בצמיחה

חברות הייטק קטנות ובינוניות הגישו בקשה לערוץ מענקים מהיר

19/11/2020
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ופיילוטים עם מגוון מדינות אירופה (*צ'כיה עד 17.9.2020)

25/11/2020
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ותכניות הרצה (פיילוטים) עם EMBRAPII (ברזיל)

06/12/2020
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ישראל-הודו (קרן I4F)

07/12/2020
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ובפיילוטים במגוון מדינות אסיה

09/12/2020
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה ב מו"פ עם ממשלת קוויבק קנדה

16/12/2020
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה ב-Bio-Convergence ישראל-קוריאה (KORIL RDF)

31/12/2020
חברתי ציבורי

מסלולי זירת חברתי ציבורי הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2020
×
זירות
חטיבות ואגפים