×
זירות
חטיבות ואגפים
זירות שם תאריך אחרון להגשה
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות גדולות תקציב

15/12/2021
חברתי ציבורי

מסלולי זירת חברתי ציבורי הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
חברות בצמיחה

מסלולי זירת חברות בצמיחה הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
ייצור מתקדם

מסלולי זירת ייצור מתקדם הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
זירת הזנק

מסלולי זירת הזנק הפתוחים להגשה במהלך כל השנה

31/12/2021
תשתית טכנולוגית

קולות קוראים להגשת בקשות לתמיכה – זירת תשתית טכנולוגית

31/12/2021
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתופי פעולה במסגרת קרן ישראל-הודו (I4F)

03/01/2022
חברות בצמיחה

קול קורא להגשת בקשות עבור פיילוטים בתחום האנרגיה

11/01/2022
תשתית טכנולוגית

קול קורא להגשת בקשות לביצוע מחקרים יישומיים בתעשייה הישראלית

12/01/2022
תשתית טכנולוגית

קול קורא להגשת בקשות להקמת תשתית בארגוני הבריאות לקידום מו"פ עם התעשייה

31/01/2022
מערך בינלאומי

קול קורא לשת"פ במו"פ ישראל-קוריאה (קרן KORIL): התכנית האסטרטגית בביו-קונברג'נס

10/02/2022
מערך בינלאומי

קול קורא לשת''פ עם ספייס פלורידה

21/02/2022
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ובפיילוטים בין חברות מישראל וסינגפור

24/02/2022
מערך בינלאומי

קול קורא לשיתוף פעולה במו"פ ופיילוטים ישראל קוריאה (קרן KORIL)

28/02/2022
חברות בצמיחה

קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

06/03/2022
×
זירות
חטיבות ואגפים