• ת"א-125
  +1.13%
  1858.71
 • ת"א גלובל-בלוטק
  +1.45%
  551.19
 • ת"א-35
  +1.08%
  1803.34
 • ת"א בנקים-5
  +0.68%
  2876.1
 • ת"א-טכנולוגיה
  +1.78%
  1217.45
 • ת"א-נדל"ן
  +0.79%
  1034.79
 • ת"א-125
  +1.13%
  1858.71
 • ת"א גלובל-בלוטק
  +1.45%
  551.19
 • ת"א-35
  +1.08%
  1803.34
 • ת"א בנקים-5
  +0.68%
  2876.1
 • ת"א-טכנולוגיה
  +1.78%
  1217.45
 • ת"א-נדל"ן
  +0.79%
  1034.79
#

דוח ה-OECD האחרון מראה כי בישראל משקיעים בחדשנות טכנולוגית הכי הרבה בעולם ביחס לגודל הכלכלה.

#

90% מסך הוצאות המו"פ בישראל מגיעות מהמגזר העסקי שהוא הכוח המרכזי שמניע את החדשנות הטכנולוגית במדינה.

7.64% אחוז נוספים מגיעים ממערכת ההשכלה הגבוהה
1.32% מהממשלה
0.74% מהמגזר השלישי

ישראל
#

תעשיית הייטק כל כך משמעותית למשק, עד שבשנת 2020 החלק שלה בייצוא עמד על כ-47% מסך הייצוא הישראלי!

#

ואכן, לאור הביקוש הגבוה לחדשנות הישראלית בעולם, רבות מענקיות הטכנולוגיה הגלובליות פתחו מרכזי פיתוח בישראל בעשורים האחרונים.

כיום יש בישראל כ-370 מרכזי פיתוח.

#

מרבית מרכזי הפיתוח נפתחו על בסיס רכישת חברה ישראלית. 
רוב ענקיות הטכנולוגיה שנכנסו לישראל בעשורים האחרונים, רכשו סטארטאפ אחד לפחות ויש שרכשו אפילו יותר מעשרה סטרטאפים ישראלים (!)