מסלול עזרטק: טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות

על המסלול 

מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין קרנות הביטוח הלאומי. מטרת המסלול היא לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

 

מטרת המסלול 

לטכנולוגיה מסייעת (assistive technology) יש פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות ובאפשרותם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים, כמו גם להשתלב ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד. מטרת מסלול הטבה זה היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

למי מיועד המסלול? 

לחברות ולמלכ"רים בישראל המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה. 

מה מקבלים? 

סכום המענק המאושר במסלול הוא עד 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים.

סוג התאגיד התקציב המקסימלי אחוז המימון
תאגיד ללא כוונות רווח 1,058,824 ₪ 85%
תאגיד למטרת רווח (אשר התאגד לכל היותר 5 שנים
לפני מועד הגשת הבקשה)
1,384,615 ₪ 65%
תאגיד למטרת רווח (אשר התאגד למעלה מ-5 שנים
לפני מועד הגשת הבקשה)
1,800,000 ₪ 30% / 40% / 50%

 

מדוע כדאי? 

 • תמיכה בשיעור גבוה מהרגיל: פרויקטי מו"פ במסלול זה מקבלים תמיכה בשיעור גבוה מהמקובל לרוב ברשות החדשנות.
 • פטור מתמלוגים למלכ"רים: מלכ"רים פטורים מחובת התמלוגים המחויבת ברוב מסלולי הרשות.​

תנאי המסלול 

 • הבקשה המוגשת חייבת לענות על צורך של אוכלוסייה ייחודית בעלת צרכים מיוחדים, המרכיבה עד 5% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
 • על הארגון המגיש את הבקשה להעסיק לפחות עובד מחקר ופיתוח אחד בעל השכלה או ניסיון רלבנטיים למחקר והפיתוח נושא הבקשה שהוגשה.
 • תאגיד שאינו מלכ"ר ישלם תמלוגים לרשות החדשנות במידה והמיזם מניב מכירות, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנותמסלול הטבה מס' 19נהלי המסלול ונהלי הדיווח: 200-01200-02200-03200-04200-06

קריטריונים להערכת בקשה 

 • תרומה לאוכלוסייה עם מוגבלות - מידת התרומה של המוצר לשיפור איכות החיים של האוכלוסייה עם המוגבלות לרבות לצורך שיפור תפקודה, השתלבותה בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט.
 • המוצר והטכנולוגיה - ייחודיות, עומק טכנולוגי, פטנטים ו/או מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני, אי פגיעה בפטנטים קיימים, קיום תכנית עבודה מגובשת וההישגים הצפויים בתום התכנית. במסגרת בחינת העומק הטכנולוגי יינתן משקל לתרומה לאוכלוסייה עם מוגבלות.
 • התאגיד ללא כוונת רווח והתאגיד האחר - ניסיון רלוונטי והכרות עם צרכי האוכלוסייה עם המוגבלות.
 • היזם וצוות הפיתוח - השכלה, כישורים מקצועיים, ניסיון קודם, נכונות להקדיש זמן ככל שיידרש למימוש הרעיון, במסגרת לוח זמנים מחייב והיכרות רלוונטית עם האוכלוסייה עם המוגבלות.
 • המודל העסקי - קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון בדגש על יכולת מימוש המודל.
 • השוק המקומי והשוק העולמי - גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים, ועלותו לצרכן, בדגש על העלות הסבירה לצרכן הישראלי.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול. 

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר. יש למלא ולצרף את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לבקשה המקוונת.

המסלול יפתח שוב להגשה במהלך שנת 2020.

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.   
חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה – תדחה ותוחזר לשולח.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

טפסים ומסמכים להגשה

​​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

יצירת קשר

לשאלות כלליות, שאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא"ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א'-ה' בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם הזירה החברתית-ציבורית בדוא"ל: SC@innovationisrael.org.il