"עזרטק" - טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות

0
0

מימין לשמאל: לוגו קרנות ביטוח לאומי ולוגו רשות החדשנות

 

מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין קרנות הביטוח הלאומי. מטרת המסלול היא לעודד מחקר ופיתוח של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

מטרת המסלול

לטכנולוגיה מסייעת (assistive technology) יש פוטנציאל לחולל שינוי דרמטי בחייהם של אנשים עם מוגבלות ובאפשרותם לנהל חיים בריאים, עצמאיים ומכובדים, כמו גם להשתלב ולתרום בכל מעגלי החיים: תעסוקה, חינוך, פנאי ועוד. מטרת מסלול הטבה זה היא לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

מסלול הטבה זה הינו פרי שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לבין קרנות הביטוח הלאומי

למי מיועד המסלול?

לחברות ולמלכ"רים בישראל המעוניינים לפתח טכנולוגיות המשרתות קבוצות בעלות מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות, המהוות עד 5% מהאוכלוסייה. 

מה מקבלים?

 • המענק המקסימלי: 900,000 ₪ לתקופה של עד 12 חודשים.
 • תכנית מאושרת של תאגיד ללא כוונת רווח - %85 מהתקציב המאושר, עד גובה המענק המקסימלי.
 • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד לכל היותר 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה - %65 מהתקציב המאושר עד גובה המענק המקסימלי.
 • תכנית מאושרת של תאגיד למטרת רווח, אשר התאגד למעלה מ-5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה - 30%, 40% 50% מהתקציב המאושר, כפי שתקבע הוועדה הבוחנת בעת אישור הבקשה, עד גובה המענק המקסימלי.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • תמיכה בשיעור גבוה מהרגיל: פרויקטי מו"פ במסלול זה מקבלים תמיכה בשיעור גבוה מהמקובל לרוב ברשות החדשנות.
 • פטור מתמלוגים למלכ"רים: מלכ"רים פטורים מחובת התמלוגים המחויבת ברוב מסלולי הרשות.

תנאי המסלול

 • ​הבקשה המוגשת חייבת לענות על צורך של אוכלוסייה ייחודית בעלת צרכים מיוחדים, המרכיבה עד 5% מאוכלוסיית מדינת ישראל.
 • על הארגון המגיש את הבקשה להעסיק לפחות שני אנשי מקצוע למטרות מו"פ טכנולוגיה מסייעת עבור אוכלוסיות מיוחדות.
 • תאגיד שאינו מלכ"ר ישלם תמלוגים לרשות החדשנות במידה והמיזם מניב מכירות, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות, מסלול הטבה מס' 19נהלי המסלול ונהלי הדיווח )200-01200-02200-03200-04200-06(

קריטריונים להערכת בקשה

 • תרומה לאוכלוסייה עם מוגבלות - מידת התרומה של המוצר לשיפור איכות החיים של האוכלוסייה עם המוגבלות לרבות לצורך שיפור תפקודה, השתלבותה בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט.
 • המוצר והטכנולוגיה - ייחודיות, עומק טכנולוגי, פטנטים ו/או מידת היכולת להגן על הקניין הרוחני, אי פגיעה בפטנטים קיימים, קיום תכנית עבודה מגובשת וההישגים הצפויים בתום התכנית. במסגרת בחינת העומק הטכנולוגי יינתן משקל לתרומה לאוכלוסייה עם מוגבלות.
 • התאגיד ללא כוונת רווח והתאגיד האחר - ניסיון רלוונטי והכרות עם צרכי האוכלוסייה עם המוגבלות.
 • היזם וצוות הפיתוח - השכלה, כישורים מקצועיים, ניסיון קודם, נכונות להקדיש זמן ככל שיידרש למימוש הרעיון, במסגרת לוח זמנים מחייב והיכרות רלוונטית עם האוכלוסייה עם המוגבלות.
 • המודל העסקי - קיום מודל עסקי מגובש למימוש מסחרי של הרעיון בדגש על יכולת מימוש המודל.
 • השוק המקומי והשוק העולמי - גודל השוק וקצב צמיחתו, נתח השוק הצפוי למוצר, יתרונות המוצר ומחירו בהשוואה למתחרים, ועלותו לצרכן, בדגש על העלות הסבירה לצרכן הישראלי.

 

קולות קוראים וזמני הגשה

כרגע אין קול קורא פעיל.

הקול הקורא הבא ייפתח בשנת 2020.

 

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.

ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

 1. טופס הגשת בקשה ייעודי למסלול (Word) 
 2. תקציב בקשה
 3. טופס הצהרה והרשאה 
 4. תעודת התאגדות 
 5. טופס ריכוז משאבים (במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה)
 6. תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה

​שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושא הגשת הבקשה יש להפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

*מוזמנים/ות לצפות בוובינר הדרכה בנערך על אופן הגשת בקשה במסגרת הקול הקורא של מסלול "עזר-טק"

לפרטים וליצירת קשר

 

ניתן לפנות אל כתובת הדואר האלקטרוני:

  SC@innovationisrael.org.il או בטלפון: 03-7157900