קרן ההזנק – מסלול Pre-Seed

על המסלול

לצפייה בדף בערבית לחצו כאן – للصفحة باللغة العربية اضغطوا هنا

מסלול ה-Pre-Seed בקרן ההזנק נועד לעודד הנבטה של חברות הזנק בישראל, שפועלות בתחומים עתירי מו”פ, בעלי סיכון גבוה ובשלבים מוקדמים, דרך הרחבת מקורות המימון הזמינים להן. הרשות תשתתף בסבב השקעה בחברות בשלב Pre-Seed, יחד עם משקיע או משקיעים פרטיים שישקיעו בסבב ההשקעה (בניכוי מענק הרשות), זאת כדי להוריד סיכון למשקיעים ולעודד את מימוש ההשקעה.

 

 

מטרת המסלול

 1. לקדם ולעודד הנבטת חברות הזנק עם חדשנות טכנולוגית עמוקה בישראל
 2. להרחיב את מקורות המימון הזמינים של חברות ההזנק בישראל בשלב הPre-Seed, הפועלות בתחומים עתירי מו”פ בסיכון גבוה
 3. לעודד השקעות Pre-Seed של משקיעים פרטיים בחברות הזנק ישראליות
 4. להרחיב את פעילותם של משקיעים, לרבות בתחומים שבהם קיים מיעוט יחסי של משקיעים מתמחים, וזמינות נמוכה של הון פרטי להשקעה

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות הזנק ישראליות בשלב הPre-Seed, שמפתחות מוצרים המבוססים על טכנולוגיות עתירות מו”פ, בשלבים מוקדמים וברמת סיכון גבוהה. רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Pre-Seed בחברות שגייסו לא יותר מ-1.5 מלש”ח מיום התאגדותן ועד 3 חודשים לפני חודש הגשת הבקשה ושסך ההכנסות שלהן לא עולה על 300 אש”ח בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה.

המסלול לחברות בשלב סבב השקעה Pre-Seed מיועד לחברות ישראליות שמפתחות טכנולוגיות חדשניות לצורך פיתוח ראשוני של מוצר טכנולוגי חדשני, תיקוף שוק וביצוע הוכחת היתכנות טכנו-כלכלית – במטרה להוריד את הסיכונים העיקריים ולהגיע לאבני דרך שיאפשרו את סבב ההשקעה הבא.

מה מקבלים?

רשות החדשנות תשתתף בסבב השקעה Pre-Seed בשיעור מענק 60% מגובה סבב ההשקעה ועד לתקרת מענק של 1.5 מיליון ₪. חברות שעומדות בתנאים של חברה מועדפת (היזמים המחזיקים לפחות 33% ממניות החברה הם מאוכלוסייה בתת ייצוג בהייטק (ערבים, חרדים ונשים), או שמקום פעילותן באזור פיתוח א’, תקבלנה תוספת של 10% על המענק, כך שתקרת המענק תהיה 1.65 מיליון ₪.

מדוע כדאי?

 1. אישור מראש למענק רב-שנתי בשיעור מענק קבוע
 2. סנכרון בין גיוס ההון של חברת ההזנק לבין גיוס המענק מרשות החדשנות
 3. הורדת סיכונים עבור משקיעים פרטיים, מה שיעזור לחברות ההזנק לגייס מהם את ההון הדרוש
 4. ודאות – גובה סבב הגיוס ומשך תקופת הביצוע – בהתאם לנדרש לחברה להגעה לאבן הדרך המימונית הבאה (לא צריך להגיש בקשה לרשות החדשנות כל שנה)
 5. השקעה בכל פעילות החברה
 6. מימון לא מדלל – רשות החדשנות לא לוקחת מניות מהחברה בתמורה לחלק שלה בהשקעה
 7. השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות. תאגיד נתמך יחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבל על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המכירות.
 8. תו איכות של רשות החדשנות למשיכת השקעות של משקיעים פרטיים

תנאי המסלול

 1. החברה התאגדה כדין בישראל ופועלת בהתאם לדיני מדינת ישראל ועיקר עיסוקה הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים
 2. סך המימון הכספי שהחברה גייסה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה לא עולה על 1.5 מלש”ח
 3. סך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 300 אש”ח
 4. סבב ההשקעה המבוקש לא עולה על 4,500,000 ₪ במצטבר לתקופת ביצוע של עד 36 חודשים ו-80% לפחות מסבב ההשקעה יהיה לצורכי מחקר ופיתוח
 5. אם החברה קיבלה אישור, היא תידרש להשלים את סבב ההשקעה ולהציג הסכמים סופיים בינה לבין המשקיע/ים עד תום פרק הזמן שקבעה הוועדה (עד 6 חודשים)
 6. הרחבה ופירוט נוסף ניתן למצוא בסעיף 6.1 למסלול ההטבה

קריטריונים להערכת בקשה

 1. היבט טכנולוגי: רמת החדשנות הטכנולוגית והפונקציונלית של המוצר, רמת המורכבות והעומק שלו. האתגרים הטכנולוגיים של תכנית המחקר ופיתוח וההיתכנות שלה.
 2. היבט עסקי: פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה בעקבות הצלחת התוכנית, הפוטנציאל העסקי, גודל ו/או קצב גידול השוק, היתרון התחרותי (לרבות חוזק הקניין הרוחני) ותיקוף השוק שבוצע.
 3. היבט משקי וזמינות הון: התשואה העודפת לכלכלה הישראלית, פעילות בתחומים שבהם זמינות הון נמוכה של משקיעים מתמחים, אתגרי חדירה גבוהים לשוק ופוטנציאל להתפתחות חברה שלמה.
 4. היבט יכולות החברה: יכולות החברה להשלים את התוכנית בהצלחה ולהגיע לאבן דרך מימונית; יכולת ניהולית, יכולת טכנולוגית/הנדסית, יכולת עסקית/שיווקית, הישגים עד כה, ישימות התוכנית, היקף השלמת הסבב המבוקש עד לעת הגשת הבקשה, מידת ניסיונו של המשקיע בהשקעות בחברות טכנולוגיות, והערך המוסף של המשקיע בתחום פעילות החברה.

עוד יש שאלות? צפו בוובינר לפרטים נוספים

איך מגישים בקשה?

המסלול יפתח להגשה ב4.3.2024 ומסמכי הבקשה יתעדכנו בהמשך. כל השינויים יעלו כאן. 

לפני הכל, הנה כמה דברים שכדאי לדעת על הגשת בקשה חדשה: 

 1. קודם כל קראו את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ונהלי המסלול שיתעדכנו כאן בימים הקרובים.
 2. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר: הרשמו לאזור האישי.
 3. מלאו את הטופס המקוון “בקשה להשקעה במו”פ” – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 4. חברה יכולה לקבל השקעה במסגרת מסלול Pre-Seed זה רק פעם אחת.
 5. בקשות המוגשות באופן חלקי לא ייקלטו על ידי הרשות. ​​
 6. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיתעדכן כאן בימים הקרובים (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה להשקעה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*בקשה שתוגש בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

מועדי הגשה

בקשות שיוגשו החל מתאריך  03/04/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 08/05/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע יולי
בקשות שיוגשו החל מתאריך 08/05/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 09/06/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע אוגוסט
בקשות שיוגשו החל מתאריך 09/06/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 15/07/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע ספטמבר
בקשות שיוגשו החל מתאריך 15/07/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 08/08/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע אוקטובר
בקשות שיוגשו החל מתאריך 08/08/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 04/09/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע נובמבר
בקשות שיוגשו החל מתאריך 04/09/2024 אחרי השעה 12:00 עד לתאריך 06/10/2024 עד לשעה 12:00 בצהריים, צפויות לקבלת תשובות באמצע דצמבר

טפסים ומסמכים להגשה

טפסים להגשת בקשה חדשה

אם התאגיד משתייך לקבוצת תאגידים יש להעביר הסכמים בין תאגידיים שנוגעים במישרין או בעקיפין למגישת הבקשה.

דוחות כספיים מבוקרים וחתומים לשנה הכספית שעברה.
* במידה שיש גם דוחות סקורים לשנה הנוכחית – נא לצרף.
* במידה ולחברה אין דוחות כספיים מבוקרים לשנה הכספית הקודמת בעת הגשת הבקשה, נדרש – מאזן בוחן מלא ושלם לשנה הקודמת.

דגשים:

 • מאזני הבוחן יכללו בכותרתם מידע על התקופה שנתוניה כלולים בהם.
 • במידת האפשר, מאזני הבוחן יהיו במתכונת “מאזן תנועות” בהם ניתן לזהות את התנועה בתקופה המדווחת.
 • מאזני הבוחן יופקו מתכנת הנהלת החשבונות של החברה כקבצי PDF ויחולקו לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזים. בנוסף, ישלחו כקבצי אקסל.
 • מאזני הבוחן יהיו שלמים, מאוזנים, ויכללו יתרות מאזניות ותוצאתיות.
 • מאזני הבוחן יציג נתונים תואמים לאלו המוצגים באישורי יתרות הבנק של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.

רלוונטי לחברות אשר טרם הגישו בקשה לרשות

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

בעת מילוי אקסל התקציב יש לבחור בגיליון הראשי את המסלול “עידוד השקעות הון בחברות הזנק- מסלול הטבה מס’ 7”

לתאגיד בבעלות יזמוּת מיעוטים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון ממגזר בני המיעוטים.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים כהגדרת מונח זה בהחלטת ממשלה מס’ 922 מיום 30 בדצמבר 2015. יש לציין את ההשתייכות המדויקת.

לתאגיד בבעלות יזמוּת חרדים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל/י הרעיון מן המגזר החרדי.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזם/ים מן המגזר החרדי בעל/י הרעיון, נמנה/ים על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקיד כל אחד/אחת בתכנית והיקף המשרה בו כל אחד/אחת מועסקים על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזם/ים ובעל/י הרעיון + מס’ ת”ז + הצהרה לגבי ההשתייכות למגזר החרדי.

לתאגיד בבעלות יזמוּת נשים

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה כי היזמת/ות בעלת/ות הרעיון, נמנית/ות על צוות המו”פ בתכנית המוגשת, תפקידה/ן בתכנית והיקף המשרה בה היא/הן מועסקת/ות על ידי התאגיד.

יש להכין הצהרה במלל חופשי: ע”י מורשי חתימה מטעם החברה ואישור עורכי הדין של החברה עם שם היזמת/ות ובעלת/ות הרעיון + מס’ ת”ז (אישה או מספר נשים).

שאלות נפוצות

תאגיד שהתאגד כדין בישראל, הפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל ואשר עיקר עיסוקו הוא מחקר ופיתוח לצרכים מסחריים.
קרן ההזנק מחולקת לשלושה מסלולים שונים בהתאם לשלבי השקעה Pre-seed, Seed ו Round A. חברה רשאית להגיש בקשה למסלול Pre-Seed עבור סבב השקעה מבוקש שלא עולה על 4.5 מיליון ש”ח ואשר לפחות 80% מסבב ההשקעה המבוקש מיועד להוצאות מו”פ, ובתנאי שסך מימון העבר שקיבלה החברה מיום התאגדותה ועד שלושה חודשים קלנדריים לפני הגשת הבקשה לא עולה על 1.5 מיליון ש”ח וסך ההכנסות בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה לא עולה על 300 אלף ש”ח.

בבחירה לאיזה מסלול להגיש בקשה – האם למסלול Pre-Seed, מסלול Seed או מסלול Round A, יש לוודא תחילה כי החברה עומדת בתנאי הסף של קרן ההזנק בכלל ובכספי מימון עבר והכנסות בכל אחד מהמסלולים בפרט.

לאחר מכן, יש לבחון האם סבב ההשקעה המבוקש והוצאות המו”פ מושא הבקשה עומדים גם הם בתנאים. אם החברה עומדת בתנאים של יותר ממסלול אחד, מומלץ להגיש למסלול בהתאם לשלב הפיתוח שבו נמצאת החברה.

ניתן להגיש בקשה במקביל למסלול אחר של רשות החדשנות, ובתנאי שלא יעשה שימוש בסבב ההשקעה המבוקש שהוגש לקרן ההזנק כמימון משלים למסלול אחר של רשות החדשנות, ושהבקשה למסלול האחר  אינה כוללת משימות, פעילות, רכיבי הוצאות או כוח אדם הנמצאים בחפיפה כלשהי לבקשה אשר הוגשה או תוגש לקרן ההזנק.

חברה רשאית להגיש בקשה לקרן ההזנק, בתנאי שהיא עומדת בתנאי הסף של קרן ההזנק, ושסבב ההשקעה המבוקש אינו כולל משימות, פעילות, רכיבי הוצאות או כוח אדם הנמצאים בחפיפה כלשהי לאלה שבתיק/תיקים שבו/בהם מקבלת החברה כרגע תמיכה. למען הסר ספק, לא ניתן להשתמש בכספי סבב ההשקעה בקרן ההזנק כמימון משלים למענקים אחרים שאינם במסגרת קרן ההזנק, לרבות מסלולים אחרים של רשות החדשנות.

סבבי השקעה

סבב השקעה בשוק הוא תהליך שבו חברת סטארט-אפ מגייסת הון ממשקיעים. במהלך חייה, חברה עשויה לבצע מספר סבבי השקעה שונים:

 1. סבב גיוס Pre-Seed: סבב גיוס ההון הראשון של החברה, שבו החברה מגייסת סכום קטן יחסית (עד מיליוני שקלים בודדים) ממשפחה, חברים, משקיעים פרטיים (Angels) או קרנות הון סיכון קטנות.
 2. סבב גיוס Seed: סבב גיוס הון המשכי, שבו החברה מגייסת סכום משמעותי יותר (עד סכום דו-ספרתי נמוך של מיליוני שקלים) מקבוצות של משקיעים פרטיים או מקרנון הון סיכון.
 3. סבב גיוס Round A: סבב גיוס הון גדול יחסית (עד עשרות מיליוני שקלים), מקרנות הון סיכון או מקרנות תאגידיות.
 4. סבבים נוספים (B,C,D,E וכו’) הם גיוסים גדולים מאוד של חברות שכבר התבססו בשוק, והמסלול אינו מיועד להן.

“סבב השקעה מבוקש” לרשות החדשנות הוא סבב השקעה שאותו החברה מעוניינת לגייס מהשוק הפרטי, הכולל את מענק רשות החדשנות מקרן ההזנק, שבאמצעותו היא תגיע לאבני דרך שיאפשרו לחברה לגייס את סבב ההשקעה הבא (“אבני דרך מימוניות”). ההשקעה הפרטית חייבת להיות השקעה הונית בתמורה למניות החברה או הלוואה המירה למניות (CLA) או מימון המיר למניות (SAFE). למען הסר ספק, סבב ההשקעה המבוקש כולל את חלקה של רשות החדשנות בסיבוב ההשקעה. חלקה של רשות החדשנות בסבב ההשקעה יהיה מענק מותנה בתמורה לתמלוגים (רשות החדשנות לא לוקחת מניות בחברה).

רשות החדשנות תשתתף בסבב ההשקעה המבוקש באמצעות מענקים, כדלהלן:

 1. סבב גיוס Pre-Seed: מענק בשיעור 60% מסבב ההשקעה ועד 1.5 מיליון ₪.
 2. סבב גיוס Seed: מענק בשיעור 50% מסבב ההשקעה ועד 5 מיליון ₪.
 3. סבב גיוס Round A: מענק בשיעור 30% מסבב ההשקעה ועד 15 מיליון ₪.

החברה צריכה לבנות את תוכנית העבודה, ולהגדיר את אבני הדרך המימוניות. פרק הזמן להשגת אבני הדרך המימוניות יהיה עד 36 חודשים (במונחי רשות החדשנות – “תקופת ביצוע”) כמפורט בהוראות המסלול. למען הסר ספק, תקופת הביצוע תחל לא מוקדם מחודש הגשת הבקשה.

כיצד אבחר את מסלול הסבב המבוקש?

סבב הגיוס  בשלב ה- Pre-Seed מיועד לחברות שמאז התאגדותן ועד שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה, לא קיבלו מימון שעולה על 1.5 מיליון ₪, ושסך ההכנסות שלהן לא עלה בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הגשת הבקשה על 300 אלף ₪. חברות אשר מגייסות כסף בשלב זה, בדרך כלל מבצעות, בין היתר, פיתוח ראשוני של מוצר טכנולוגי חדשני, תיקוף שוק, הוכחת היתכנות טכנולוגית כלכלית והתאמת מוצר לשוק.

לא. אם החברה השלימה וסיימה סבב השקעה במסגרת אחד משלבי קרן ההזנק, היא אינה רשאית להגיש בקשה של סבב השקעה נוסף לשלב אותו סיימה.

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות, שאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול, שאלות על אופן ההגשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.
 • לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם חטיבת הזנק בדוא”ל: preseed@innovationisrael.org.il

 

הודעה חשובה!

לא בטוחים לאיזה מסלול להגיש בקשה; Seed, Pre-seed או Round A?
הקליקו להכוונה

(*) גללו מטה לקריאת מועדי ההגשה

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>