מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

זירות
0 נבחרו
חטיבות ואגפים
0 נבחרו
סוג מסמך
0 נבחרו
שם סוג המסמך תאריך עידכון
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02)
נוהל
03/06/24
נהלי מסלול הטבה מס 7 1.03.2024
נוהל
נהלי מסלול הטבה מס 7 1.03.2024
נוהל
02/06/24
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק
מסלול הטבה
מסלול הטבה מס' 7 - קרן ההזנק
מסלול הטבה
28/05/24
נוהל קוד פתוח
נוהל
נוהל קוד פתוח
נוהל
31/03/24
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018
נוהל
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018
נוהל
31/03/24
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01)
נוהל
31/03/24
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06)
נוהל
31/03/24
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת
נוהל
31/03/24
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן
נוהל
31/03/24
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03)
נוהל
31/03/24
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך