מסלול קרן ישראל – הודו I4F

על המסלול

קרן ישראל-הודו (I4F) הינה תכנית לשיתוף פעולה תעשייתי של רשות החדשנות בישראל, משרד המדע והטכנולוגיה ההודי(DST) , ו-Technology Development Board  )TDB.

הקרן מספקת תמיכה לחברות ישראליות והודיות שעובדות על פרויקטים משותפים לבחינת היתכנות, מו”פ ופיילוטים של טכנולוגיות חדשניות. המסלול מעניק תמריץ כספי המאפשר לפזר את הסיכון הקיים במימון הפרויקט. בנוסף, המסלול מציע גם סיוע בחיפוש שותפים טכנולוגיים זרים.

קרן ישראל – הודו לחדשנות טכנולוגית, (I4F), הינה חלק ממסלול מסלול קרנות דו-לאומיות.

מטרת המסלול

כלכלת הודו מציגה בשנים האחרונות שיעורי צמיחה יוצאי דופן והיא עתידה לצמוח בקצב הגידול המהיר ביותר מבין כל הכלכלות הגדולות בעולם, ולכן הודו מהווה כר פורה לשיתופי פעולה עם חברות ישראליות. המסלול מעודד שיתופי פעולה בין חברות ישראליות להודיות לפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בכל התחומים במטרה לעזור לחברות ישראליות לצמוח באמצעות יצירת קשרים אסטרטגיים בינלאומיים, גישה לתנאי אמת בחו”ל להוכחת מוצריהן, פריצה וscale-up  למוצריהן בשוק ההודי – כל זאת על מנת להגביר את כושר התחרות של החברות הישראליות בשוק העולמי.

למי מיועד המסלול?

המסלול ככלל פונה לחברות טכנולוגיות ישראליות בכל ענפי התעשייה המעוניינות לפתח או לשדרג מהותית מוצרים וטכנולוגיות עם שותף בהודו.

מה מקבלים?

סוג פרויקט

תקופת ביצוע

תקרת תקציב

שיעור מענק

הוצאות מסחור  ושיווק

תמלוגים

בחינת היתכנות

עד 9 חודשים

אין מגבלה

עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט-אפים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של 100 אלף דולר

ללא תשלום תמלוגים

מסלול המו”פ עד 24 חודשים אין מגבלה עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט-אפים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של 2.5 מליון דולר עד 30,000 דולר

3-5% בהתאם לנהלי הרשות

מסלול הפיילוטים

עד שנה אין מגבלה עד 50% מהתקציב המשותף המאושר (עד 70% לסטארט-אפים צעירים – עד 5 שנים), בתקרת מענק של מליון דולר עד 30,000 דולר

3-5% בהתאם לנהלי הרשות

מסלול סקטוריאלי

עד 3 שנים אין מגבלה

עד 66% מהתקציב המשותף המאושר, בתקרת מענק של 5 מיליון דולר

עד 30,000 דולר 3-5% בהתאם לנהלי הרשות
בנוסף, אנו מסייעים במציאת שותפים זרים ע”י מילוי טופס חיפוש שותפים ושליחתו למייל הכתוב מטה.

מדוע כדאי?

 • מינוף החברה ע”י גישה למשאבים בינלאומיים: שיתוף פעולה במו”פ ובפיילוטים עם חברה זרה מאפשר גישה לידע וטכנולוגיה וגישה לתשתיות פיתוח או בדיקה אשר לא קיימות בישראל, ובכך מעמיק באופן משמעותי את איכות תהליכי המו”פ והפיילוטים ומקרב את היציאה לשוק.
  בנוסף, שיתוף פעולה בינלאומי יכול לעזור לחברה ישראלית לצמוח דרך גיוס שותפים מקומיים, התאמה לרגולציה זרה, ויצירת יתרון שיווקי, כלכלי או עסקי.
 • מודל מימון אטרקטיבי: חברות אשר בקשותיהן יאושרו על ידי הקרנות יקבלו מענק כספי בהיקף משמעותי בתנאי מימוש שיתוף הפעולה, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות וללא העברת זכויות קניין רוחני לממשלות התומכות. חברה ישראלית נתמכת תשלם לקרן תמלוגים בגובה של 3-5% ממכירות רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.
 • תמיכה שהיא תו איכות בארץ ובעולם: תמיכת הקרנות ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, ובכך מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים ולשווק את מוצריהן בארץ ובעולם. תו איכות זה עשוי לסייע בהצעת ערך לשותפים אסטרטגיים בחו”ל, יצירת בסיס לשיתוף פעולה ארוך טווח וחדירה לשווקים זרים.

תנאי המסלול

 • על החברה המגישה את הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • לחברה המגישה בקשה לרשות החדשנות חייבת להיות חברה שותפה בהודו (כאמור לעיל, אנו מסייעים במציאת שותפים).
 • החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יגיעו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בשלב הגשת הבקשה נדרשת התייחסות לזכויות הקניין הרוחני במסמך הכוונות החתום ע”י השותפים.
  • לאחר אישור הבקשה ולפני קבלת המענק יידרש הסכם רשמי בין השותפים. להסבר מפורט, אנא לחצו כאן.
 • על החברה לפעול בהתאם לנהלי הרשות כפי שמפורט בחוק המו”פמסלול הטבה מס’ 1200-01 נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן200-02 ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע200-04200-06, ונוהל ליישום הסכמים בינלאומיים.
 •  שימו לב: חוק המו”פ מאפשר למנהלי הקרן שיקול דעת באשר לייצור בחו”ל ואישור על בעלות משותפת על ידע המפותח עם שותף זר.

קריטריונים להערכת בקשה

 • חדשנות המוצר או התהליך המפותחים במסגרת שיתוף הפעולה.
 • בתכנית המוגשת יש מענה לאתגר בסיכון גבוה או כשל שוק מימוני המצריך מימון ממשלתי.
 • רלוונטיות למסחור בשווקי היעד וערך כלכלי מוסף עבור כלכלת ישראל והשותף לפרויקט.
 • יכולת יישום ומימון של הפרויקט ותהליכי המחקר והפיתוח הנחוצים להשלמתו על ידי החברות השותפות.
 • איכות וסינרגיה של שיתוף הפעולה באות לידי ביטוי בתכנית עבודה משותפת ומחייבת-הדדית עם החברה הזרה כך שכל צד תורם תרומה ברורה ונחוצה לפיתוח טכנולוגיה בעלת ערך מוסף הנובע מהעברת ידע, חלוקת משאבים, תשתיות או קשרים מסחריים על פי יתרון יחסי, יישום חדשני של טכנולוגיות קיימות בשווקים חדשים ועוד. על התכנית לכלול פעולות קונקרטיות משני הצדדים, תיקוף שוק, יעדים משותפים (KPIs) לסיום התכנית, ולשלבי המסחור ההמשכיים גם לאחר תום הפרויקט.

איך מגישים בקשה?

המסלול פתוח להגשת בקשות בהתאם לקולות קוראים ייעודיים.

על חברות ישראליות להגיש בקשה באזור האישי באתר רשות החדשנות:

 1. יש לקרוא את ההנחיות של קרן ישראל-הודו
 2. יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.
 3. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 4. יש למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה שמופיע בתפריט האזור האישי > יש לבחור במסלול “תכניות דו-לאומיות לתמיכה מקבילה”.
 5. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה לפי סוג הפרויקט (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה והקול הקורא. במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע. במקרי הגשה לקול קורא עם תאריך אחרון להגשה, בקשה שתתקבל אחרי 12:00 בצהרים או בצורה שאינה שלמה ותקינה תדחה ותוחזר לשולח.

*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה. במידה וההגשה על ידי החברה תתבצע עד 5 ימי עסקים בטרם סיום הקול הקורא, מערך התפעול יחזור אליכם/ן (במידת האפשר) עם מידע על חוסרים / תקלות במסמכים המבוקשים ובכך לחסוך מכם/ן את פסילת הבקשה.

רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? השלב הבא הינו בדיקה מעמיקה של בודק מקצועי שמגיע לביקור בחברה (*נתון לשיקול דעתה של רשות החדשנות). מה הביקור כולל? לחצו כאן לקריאה על ביקור צוות בדיקה מקצועי לאחר הגשת בקשה. | מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים  : # % & * : < > ? / { | }

אין להעלות קבצי אופיס עם פקודות מקרו או עם אובייקטים מוטמעים בתוכו למעט תמונות בפורמט JPG.

אין להעלות קבצים המכילים בתוכם קישורים לקבצים חיצוניים אחרים.

לצפייה בהנחיות למילוי טופס המופיע מטה לחצו כאן

על הבקשה להיות תואמת לתקופה ולתקציב המבוקש. שימו לב שהתקציב מתייחס לעלות הפרויקט כולו ולא למענק שאתם מבקשים.

שימו לב שיש לחתום בכל המקומות הנדרשים לכך במסמך ההצהרה וההרשאה.

רק לחברות שזו ההגשה הראשונה שלהם לרשות.

במידה והחברה מגישה/הגישה יותר מבקשה אחת לרשות החדשנות באותה שנה קלנדרית.

המסמך מפרט על קצה המזלג את עיקרי הפרויקט, ההסדר העתידי על הקניין הרוחני בפרויקט, זכויות מסחור והפצה וכיוצ”ב (למסמך זה אין פורמט קבוע). שימו לב, הסכם מסחרי סופי בין השותפים אינו נדרש בשלב הגשה זה, אלא רק לאחר אישור הפרויקט ע”י הקרן.

I4F Feasibility Study Project Proposal

I4F R&D Project Proposal (6604)

I4F Pilot Project Proposal

יצירת קשר

 • לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 8:30-16:30.
 • לפרטים אודות המסלול יש ליצור קשר עם טל בן-אבנר, מנהל קרן ישראל-הודו (I4F), במייל: tal.ba@innovationisrael.org.il
הודעה חשובה

רוצים/ות לשמוע עוד?
לצפייה בוובינר שערכנו אודות המסלול המחודש של קרן ישראל-הודו, לחצו כאן!

לקול הקורא למו”פ ופיילוטים – שפתוח להגשות עד ה-31.7.2024, לחצו כאן!

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה
<script>obApi('track', 'Lead');</script><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script><script> _tfa.push({notify: 'event', name: 'lead_keren_heznek', id: 1117963});</script><script>window.lintrk('track', { conversion_id: 17105345 });</script><script> fbq('track', 'Lead');</script><!-- Google --><script>function gtag_report_conversion(url) { var callback = function () { if (typeof(url) != 'undefined') { window.location = url; } }; gtag('event', 'conversion', { 'send_to': 'AW-721764322/hYfmCOzXs5IZEOL_lNgC', 'event_callback': callback }); return false; }</script>